Han leder det mest verdifulle av Akers selskaper

Oljenedturen har rammet flere av selskapene i Akers industriportefølje tungt. Men samtidig har andre fosset frem.

OPPTUR: Konsernsjef Lars Solbakken i Ocean Yield kan vise til fremgang i en periode der flere av de øvrige Aker-selskapene har slitt med vanskelige markeder.
Publisert: Publisert:

– Akers portefølje gjenspeiler de store utviklingstrekkene i våre bransjer. Leverandørbedriftene har gjennomgående hatt et krevende år, med Kværner som unntak, mens ikke-olje og -gassrelatert virksomhet har hatt et fantastisk år, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen til E24.

Tirsdag la han frem kvartalsresultatene til Kjell Inge Røkkes holdingselskap Aker ASA, og kunne slå i bordet med en økning i den verdijusterte egenkapitalen på 11 prosent i fjerde kvartal.

Fra talerstolen trakk Eriksen spesielt frem viktigheten av diversifiseringen i porteføljen.

Les også

Røkke kjøper eiendom for 1,55 milliarder fra eget selskap

Aker Solutions-fall

Som Eriksen er inne på, er Akers utvikling en god illustrasjon på utviklingen i markedet generelt de siste årene:

Ved utgangen av andre halvår 2014 – før oljeprisen stupte – utgjorde oljeserviceselskapet Aker Solutions den absolutt største delen av Akers totale industriportefølje med en verdi på 10.081 millioner kroner.

Da vi entret 2016 hadde imidlertid verdien falt betydelig. Ved årsskiftet var Aker Solutions verdsatt til 2.865 millioner kroner, Akastor til 1.207 millioner.

Dette innebærer et verdifall på snaut 60 prosent.

Les også

Aker Solutions fryser lederlønningene i ett år til

I den samme perioden har imidlertid den totale verdien av Akers industrielle eiendeler falt betydelig mindre, hvilket skyldes betydelig fremgang for flere av de øvrige Aker-selskapene.

Saken fortsetter under bildet ...

Bildet viser de viktigste bidragsyterne til Akers samlede verdijusterte eiendeler ved utgangen av fjerde kvartal i fjor (øverst) og utgangen av andre kvartal 2014. Verdiene er basert må markedsverdien av de børsnoterte aksjene og bokførte verdier for det øvrige, oppgitt i milliarder norske kroner.

– Viser robustheten

Spesielt har betydningen Ocean Yield har for Aker økt betraktelig. Det skipseiende selskapet utgjør nå den største andelen av holdingselskapets samlede verdijusterte eiendeler.

Verdien har økt til 6.730 millioner kroner ved utgangen av forrige kvartal fra 3.881 millioner halvveis inn i 2014.

Også trålerrederiet Havfisk har vist solid fremgang.

– Dette viser robustheten og at Aker har flere ben å stå på. Selskapene utenfor olje- og gass sektoren har hatt et meget sterkt år og de spiller en stadig viktigere del i vår portefølje, sier Eriksen.

Det er imidlertid et annet selskap konsernsjefen velger å trekke frem.

– Det mest bemerkelsesverdige er Det norske oljeselskap, som i et år med turbulens i olje- og gassmarkedene har hatt en verdiøkning på 39 prosent.

– Det norske er med det et av verdens mest fremgangsrike oljeselskaper i fjor målt i kursutvikling, sier han.

– Usikker tid

Det største usikkerhetsmomentet når det kommer til Aker, er kanskje fremtidsutsiktene til selskaper som Aker Solutions og Kværner. Med en oljepris godt nede på 30-tallet har man fortsatt til gode å se den helt store investeringsboomen hos oljeselskapene.

– Når kommer oljeservice tilbake?

– Leverandørbedriftene er inne i en usikker tid. Vi har en samlet ordrereserve på 70 milliarder, så det er gjennomgående god aktivitet i flere av virksomhetene, men utsiktene fra 2017 og fremover er like usikre for oss som for andre markedsaktører, sier Eriksen.

Les også

Milliardnedskrivning for Det Norske

Les også

Kværner-sjefen ønsker nye regler: Lenger permitteringer kan hindre ny nedbemanning

Les også

Kværner forsterker grunnmuren: Vil droppe utbyttet i første halvår

Publisert: