Børsnotert i dag: Investorene flokker til Danmarks «Statoil»

Tross tidligere underskudd og vinglete oljepriser har investorene kjøpt seg kraftig opp i Danmarks svar på «Statoil».

KLARE FOR HANDEL: Administerende direktør Henrik Poulsen i Dong Energy var på plass på Fondbørsen i København for å trykke på knappen og starte handelen av selskapets aksjer.

Foto: Liselotte Sabroe Afp
 • Cecilie Storbråten Gjendem
Publisert:

Torsdag morgen ble de første aksjene i Danmarks statsoljeselskap Dong Energy solgt på København Fondsbørs.

Ifølge danske medier er det den største børsnoteringen i verden så langt i 2016.

I løpet av kort tid steg selskapets aksjer kraftig, og handles nå for 260 danske kroner, etter å ha åpnet på 255 kroner per aksje.

I forbindelse med noteringen ble det solgt aksjer fra eksisterende aksjonærer. Noteringen var priset til 235 kroner per aksje, og markedskursen ligger omtrent 10 prosent over dette torsdag.

Senioranalytiker Morten Imsgard i danske Sydbank er ikke overrasket over den kraftige veksten for selskapet, og peker på at det er utestedet svært få aksjer sammenlignet med selskapets totale verdi.

– Totalt har selskapet en markedsverdi på 100 milliarder danske kroner, og det er utestedet aksjer for om lag 17 milliarder danske kroner. Dette er en svært liten andel av selskapet. Her er det snakk om et misforhold mellom tilbud og etterspørsel som driver prisen opp, sier analytikeren til E24.

– Sett med europeiske øyne er dette en stor børsnotering og et stort selskap. Det er da klart at det vil være stor etterspørsel, men selskapet har foreløpig ikke utledet mange aksjer.

Les også

Statoil: Verden mangler 100 Johan Sverdrup-felt for dekke 2040-etterspørselen

Flere diskusjoner

For to år siden skapte spørsmålet om eierskap store konflikter i dansk toppolitikk, og den daværende sosialdemokratiske samlingsregjeringen opplevde noen av sine vanskeligste dager etter at staten solgte 19 prosent av aksjene til Goldman Sachs i 2014.

Les også:
Dong kan sprekke dansk regjering

Seks av regjeringens statsråder trakk seg i protest mot salget.

I forkant av børsnoteringen har også diskusjonene herjet, og mange mener aksjeprisen viser at Goldman Sachs fikk kjøpe sin aksjeandel altfor billig.

IKKE OVERRASKET: Senioranalytiker Morten Imsgard i Sydbank.

Foto: Sydbank

Imsgard ser ikke bort ifra at nye politiske konflikter kan oppstå i kjølvannet av torsdagens notering.

– Dette er et viktig selskap, og selv etter børsnotering vil den danske stat være hovedeier av selskapet. Det er klart at diskusjonen om eierskap vil oppstå, sier han til E24.

Etter børsnoteringen eier den danske stat fortsatt 51 prosent av aksjene i energiselskapet, ifølge selskapets nettsider.

– Det en håper på er at en etter børsnoteringen kan få en fin eierfordeling mellom den danske stat og danske private investorer, sier Imsgard.

Vil selge seg ut av olje

Tidligere har Dong i likhet med norske Statoil hovedsakelig vært et oljeselskap, men de siste årene har selskapet gått vekk fra olje og gass, og satset på vindkraft.

Imsgard tror derfor ikke endringer i oljeprisen vil ha mye å si for Dongs utvikling på børsene.

– Selskapet har tidligere forsøkt å selge sine investeringer i olje og gass, men prisene har vært for lave til at dette har lønnet seg, men så snart dette blir lønnsomt tror jeg disse vil bli solgt, sier senioranalytikeren til E24.

Han legger til at selskapets fremtid vil være avhengig av utviklingen på markedet for fornybarenergi og særlig vindmøller, som nå står for selskapets største investeringer.

– Dong er nå et prosjektutvikler innen vindmøller, og det er innen for dette markedet de er ledende. Elektrisiteten fra vindmøller er imidlertid fortsatt langt fra konkurransedyktig, og selskapet vil være avhengig av at politikerne er villige til å bistå med subsidier for videreutvikling av denne teknologien slik at den blir konkurransedyktig, sier Imsgard.

Han mener dette er det som vil avgjøre om Dong-aksjen holder seg på dagens prisnivå, eller legge seg noe lavere på lengre sikt.

Les også

Sjefstrateg om oljebremsen: – Hadde ventet større smitteffekt

Dansk underskuddsrekord

I 2015 førte problemer på flere danske oljefelt til at Dong Energy satte dansk rekord i underskudd med 12 milliarder danske kroner.

Per i dag har selskapet fortsatt eierandel i flere lisenser, og er operatør av teltene Trym og Oselvar. Feltene hadde produksjonsstart i henholdsvis 2010 og 2012, og Dong er hovedeier i begge.

Deres største investering i Norge er imidlertid gassfeltet Ormen Lange hvor de eier 14 prosent.

Imsgard vil ikke spekulere i når selskapet vil selge sine eierandeler, men tror det kun er et spørsmål om en mer stabil oljepris. Torsdag klokken 12.00 er oljeprisen ned 1,44 prosent til 51,91 dollar per fat.

Totalt har selskapet rundt 6.700 ansatte.

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Energi
 3. Strømpriser
 4. København

Flere artikler

 1. Dansk energigigant blir største børsnotering i år

 2. Betalt innhold

  Danske Dong Energy klar for børsen

 3. Vindkraftens nye venner er Goldman og Google: Gigantenes grønne skift

 4. Annonsørinnhold

 5. Regjeringen vil selge 25 millioner aksjer i Entra

 6. Tar navn etter avdød fysiker: Dong tar en «Tesla»