Aksjehopp for Røkkes trålere

Nordea mener det er betydelige verdier som ikke reflekteres i aksjekursen i Havfisk.

TRÅLFLÅTE: Gadus Njord er Havfisk-konsernets siste tilskudd i trålflåten. Skipet er levert av Vard Søviknes.
Publisert: Publisert:

Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea ser stor oppside for sjømatselskapet Havfisk.

Analytikeren viser i en fersk analyserapport kalt «In cod we trust» til at selskapet - som kontrolleres av Kjell Inge Røkkes Aker - i løpet av de siste månedene har solgt to skip med tilhørende fiskekvoter til en pris som svarer til en aksjekurs på 18 kroner.

- Dette er et klart signal om at det er betydelige verdier som ikke er reflektert i dagens aksjekurs, mener Nordea.

Han viser til at til tross for en positiv valutaeffekt, har ikke prisen på fryst torsk endret seg substansielt i løpet av de siste månedene.

- Vi venter at prisene på torsk vil ta seg opp i første halvår neste år, noe som vil bidra til en større økning i inntjeningen enn ventet, skriver han.

Nordea øker kursmålet i aksjen fra 9 til 13 kroner, basert på høyere prisestimater i kombinasjon med lavere drivstoffkostnader for de tre nye trålerne selskapet har fått.

Meglerhuset gjentar en sterk kjøpsanbefaling i aksjen.

Havfisk sendes opp 13 prosent til 11,30 kroner.

Norges største trålrederi
Aker Seafoods endret navn til Havfisk ASA i april i år. Selskapet er Norges største trålrederi med 11 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk.

Selskapet fisker i hovedsak torsk, hyse og sei. All fisk blir sløyd og kappet ombord og selskapet kan tilby fersk og frossen fisk hele året. Havfisk leverer en vesentlig del av fersk fisk til Norway Seafoods.

I 2012 ble samlet fangst 56.142 tonn, herav 25.861 tonn torsk, 15.570 tonn med hyse og 11.364 tonn med sei.

Selskapet omsatte for 774 millioner kroner i 2012 og sysselsetter omlag 340 ansatte.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om