Finanstilsynet mener bankene er fleksible

Finanstilsynet vil beholde kravet om 15 prosent egenkapital for boligkjøpere. Eiendomsmeglere foreslår tiltak for å hjelpe førstegangskjøpere

BER OM TILTAK: Administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Christian Vammervold Dreyer, ber regjeringen vurdere konkrete tiltak for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet.

Heiko Junge
  • NTB
Publisert:

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) ba i et møte denne uken Finansdepartementet se på tiltak for å hjelpe denne gruppen. Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer frykter egenkapitalkravet skal føre til et klasseskille i det norske samfunnet.

– Vi er positive til grep for å holde gjeldsnivået i Norge på et fornuftig nivå. Men vi er ikke positive til at deler av det norske samfunnet holdes utenfor boligmarkedet på grunn av rigide egenkapitalkrav, sier Dreyer til NTB.

Finansdepartementet ba i fjor høst Finanstilsynet vurdere hvordan bankene praktiserer kravet om 15 prosent egenkapital for boligkjøpere. Onsdag forelå svaret fra tilsynet, som vil beholde kravet og sier bankene praktiserer retningslinjene fleksibelt.

Saken ble en het potet etter valget i fjor høst. Da mente nemlig en samlet boligbransje, blant dem EFF, at Høyre/Frp-regjeringen gikk bort fra sitt valgløfte om å senke kravet til egenkapital fra 15 til 10 prosent.

Nytt bunnfradrag

EFF er ikke lenger så opptatt av om kravet endres fra 15 til 10 prosent, men av at førstegangskjøpere får hjelp, ifølge Dreyer. Men meglerforeningen foreslår nå blant annet et bunnfradrag på dokumentavgiften for å hjelpe denne gruppen.

– Det vil være et veldig kirurgisk grep mot de rimeligste boligene og dermed førstegangskjøperne, sier Dreyer.

Meglerne foreslår også at Finanstilsynet i sine retningslinjer tar inn unntaksbestemmelser rettet konkret mot førstegangskjøpermarkedet.

– Vi har også bedt Finanstilsynet se på startlånsaktige ordninger for å få hjulpet de unge inn på boligmarkedet, sier Dreyer.

Individuell vurdering

Finanstilsynet sier i sin vurdering onsdag at boliglånsundersøkelsen viser at bankene utøver betydelig skjønn i sin kredittpraksis. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom at mange lån gis også til kjøpere som ikke oppfyller kravet til egenkapital.

– Vi ba om, og har nå fått, en vurdering fra Finanstilsynet av hvordan dagens regler etterleves og virker. En foreløpig lesning tilsier at reglene praktiseres med betydelig fleksibilitet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Det er lovende at det, også innenfor generelle retningslinjer, skjer en individuell vurdering av den enkelte lånesøkers situasjon, mener hun.

Departementet skal nå gå gjennom vurderingen fra tilsynet og innen utgangen av neste uke offentliggjøre sine vurderinger og videre beslutninger.

Usikker utvikling

Årsaken til at Finanstilsynet i desember 2011 skjerpet kravet til egenkapital, var den kraftige veksten i husholdningens gjeld. Den har kommet som følge av at boligprisene i Norge over lang tid har steget langt raskere enn lønningene. Denne utviklingen gjør husholdningene sårbare for renteoppgang, tap av inntekt eller fall i boligprisene.

Finanstilsynet skriver i sitt svarbrev onsdag at det er tilsynets inntrykk at bankene i stor grad etterlever boliglånsretningslinjene. Tilsynet mener retningslinjene har bidratt til lavere kredittvekst og til at det er blitt vanskeligere å få lån for de husholdningene som har svakest betalingsevne og sikkerhet.

I dag er prisutviklingen på boligmarkedet usikker. Enkelte analysemiljøer tror på en kraftig nedgang de nærmeste par årene, mens andre tror nedgangen fra i fjor høst vil flate ut og snu til svak oppgang allerede i løpet av 2014.

Publisert:

Flere artikler

  1. Finanstilsynet med klar tale til Siv Jensen: Vil ikke rokke ved sparekravet for bolig

  2. Eksperter advarer mot boligstimulering

  3. Varsler mer fleksible boliglånsregler: Siv Jensen: - Kan være forsvarlig med 10% egenkapital

  4. Finanstilsynet fortsetter med samme lånepraksis

  5. Mot skjerpede krav til banker og boligkjøpere