SAS vil åpne baser i London og Spania

Styret i SAS har vedtatt planene om å etablere baser utenfor Skandinavia for første gang. Dermed intensiverer selskapet konkurransen mot andre selskaper.

Konsernsjef i SAS, Rickard Gustafson
Publisert:

– Dette er ikke et varsel om nedbemanning (...) og fremover vil majoriteten av trafikken vår skje fra Skandinavia, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til E24.

Onsdag morgen bekreftet selskapet at de skal etablere seg med en flylisens (Air Operator Certificate) i Irland og skal i tillegg opprette to driftsbaser i London og Spania for kortdistanseruter.

Vedtaket innebærer at flyselskapet skal sette en håndfull av sine nye og kommende Airbus A320neo på disse basene. Flyene vil delvis erstatte fly som i dag flyr fra Skandinavia til London og Spania:

– Vi vender nå om den ruteflyten slik at de ikke lenger fly fra for eksempel København til London, men fra basen i London og inn til København, forklarer Gustafson.

Men det betyr altså ikke at ansatte her hjemme mister jobben. Hvis noen blir overflødige skal det løses med naturlig avgang eller lignende, forklarer SAS-sjefen.

– Vi gjør dette delvis for å sikre lønnsomhet på destinasjoner vi allerede har og for at SAS skal ta sin del av et voksende marked for fritidsreiser, sier Gustafson.

Langdistanseflyene forblir på sine baser i Skandinavia.

Beslutningen ble tatt på et styremøte tidligere denne uken etter det E24 kjenner til. Før jul bekreftet SAS at de jobbet med ideen om å etablere virksomhet i form av egne baser utenfor Skandinavia.

Dermed tar SAS nå et langt sted i å kopiere organisasjonsmodellen til Norwegian, som også delvis baserer seg på baser utenfor Skandinavia. Omfanget av SAS sin basevirksomhet på kontinentet vil imidlertid bli betraktelig mindre i omfang.

Basene skal være operasjonelle til vinterprogrammet 2017/2018 og skal ifølge SAS utfylle, ikke erstatte, selskapets virksomhet ut fra Skandinavia. Flyene vil ha samme logo og tjenesten skal ha samme servicenivå, lover SAS.

Forsvarer seg mot lavprisselskapene

– Majoriteten av SAS' flyoperasjoner vil fortsette å være basert i Skandinavia i fremtiden. Etableringen av nye baser gjør at vi kan utfylle vår skandinaviske produksjon og, på sikt, bygge et enda bredere nettverk med overlegne rutetabeller til glede for våre kunder, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en børsmelding.

SAS begrunner beslutningen med at flymarkedet i Europa er preget av intens konkurranse, prispress og en økende etterspørsel for feriereiser. Med de nye basene vil SAS for eksempel kunne fly fra London og til feriedestinasjoner i Sør-Europa, og deretter bruke de samme flyene til å fly fra London til Skandinavia.

SAS skriver at de sikrer selskapets konkurranseevne på lang sikt ved å ta en aktiv rolle og at dette er et ytterligere grep for å «redusere kostnadsdifferansen mot nyetablerte konkurrenter», altså lavprisselskapene.

– Det er ikke lønnsnivået i seg selv som gjør Skandinavia så mye dyrere, men arbeidsgiveravgift, skatter, pensjonsutgifter, sykelønnsordninger og andre sosiale kostnader, sa kommersiell direktør Eivind Roald i SAS til E24 i desember da selskapet for første gang offentlig diskuterte planene.

Gustafson støtter den analysen:

– Det er ikke lavere lønn vi er ute etter, men faktum er at kostnaden for arbeidskraften er betydelig høyere i Skandinavia enn ellers i Europa. Vi snakker om et kostnadsnivå for oss som arbeidsgiver som er 35 til 40 prosent lavere der ute, sier Gustafson og legger til:

– Det betyr altså ikke at lønnen pilotene og de kabinansatte får nødvendigvis er lavere.

Flyselskapet skriver at opprettelsen av en ny virksomhet med flylisens i Irland og baser vil medføre kostnader som er ventet å påvirke regnskapene i starten.

– I starten vil de finansielle effektene fra operasjonene på disse basene være liten, men etter hvert vil de øke ettersom operasjonene vokser, skriver selskapet.

– Lean and mean

SAS-sjef Rickard Gustafson peker på at de fleste europeiske flyselskaper opererer med flere flylisenser (AOC) og at det ikke er noen juridiske hindre for å opprette et datterselskap i Irland.

– Frykter dere politiske reaksjoner gitt det statlige eierskapet i SAS?

– Jeg tror det viktigste vi må gjøre er å skape et langsiktig sterkt SAS som er i vekst. Vi må gjøre endringer for å møte veksten av nye aktører, sier Gustafson, og legger til at et sterkt SAS er den eneste garantien for å sikre arbeidsplassene i fremtiden.

Gustafson understreker også at strategien til selskapet står fast, nemlig at de skal være førstevalget for dem som reiser ofte i eller til og fra Skandinavia, kjent som «frequent travellers».

Han sier at målet er at SAS skal klare å vokse videre i Skandinavia, men at man skal bruke de europeiske basene som et supplement der det er hensiktsmessig.

Basene i Europa skal nå etableres til å være så «lean and mean» som mulig, ifølge SAS-sjefen. Altså så effektive og aggressive mot konkurrentene som mulig.

For SAS blir dette en helt ny hverdag, ettersom selskapet på hjemmebane bygger på en organisasjon som har historiske røtter som spenner seg over 70 år.

– Nå får vi muligheten til å bygge opp en operasjon fra bunnen av på prinsippene om at operasjonen skal være så enkel og liten som mulig for å betjene flyene, sier Gustafson.

– Kommer dere til å ansatte mannskap på disse basene selv eller skal dere bruke eksterne selskap som stiller med kabinansatte og piloter?

– Vi ser på forskjellige løsninger fortsatt. Men vi kommer ikke til å gå inn og etablere useriøse arbeidsforhold. Vi skal følge de reglene som gjelder i Spania og Storbritannia, og vi skal inngå kollektivavtaler med de ansatte som ønsker det, sier SAS-sjefen.

Les også

Flyselskapene raser mot svensk flyskatt

Les også

– Jo bredere vi blir, jo mer kostnader drar vi på oss

Les også

SAS tar en Kjos: Slik vil de ta et kundejafs i Europa

Publisert:

Her kan du lese mer om