Rekordresultat fra Lerøy: – Kostnadene er ekstraordinært høye

Lerøy og aksjonærene kan juble over et rekordår i 2016, men kommer ikke bort fra at kostnadsutfordringene ulmer under overflaten. Ledelsen tror de skal få kostnadene ned, men de aner ikke når.

MINDRE SLAKT: Lerøys slaktet 150.182 tonn fisk i fjor, ned snaue fem prosent fra året før. Arkivbilde fra selskapets matfiskanlegg ved Rongøy i Øygarden utenfor Bergen.
Publisert:

Resultatene i oppdrettsnæringen har skutt i været i senere tid takket være skyhøye priser og et stramt marked med en begrenset tilbudsside.

Samtidig som oppdretterne og aksjonærene kan glede seg over gode økonomiske tider er det likevel få som legger skjul på at produksjonskostnadene og luseutfordringene er formidable.

For under en uke siden kunne oppdrettsgiganten Marine Harvest melde om rekordresultat og fallende produksjon for 2016. Tirsdag viser kvartalsrapporten fra Lerøy at situasjonen er den samme der.

Selv om selskapet leverte et rekordresultat i 2016, med den høyeste omsetningen og driftsresultat (før verdijustering av biomasse) noensinne, så er også uttakskostnadene for laks og ørret «ekstraordinært høye».

Det er høye fôrkostnader og kostnader knyttet til å holde seg innenfor norske myndigheters lakselusgrenser som primært driver kostnadene, skriver Lerøy.

Selskapet skriver at de forventer å få ned produksjonskostnadene, men skriver at det «er vanskelig å tidfeste».

– 2016 har vært et meget spennende år for Lerøy Seafood Group (...) Gjennom oppkjøpet av Havfisk og Norway Seafoods (fra Kjell Inge Røkkes og Aker, journ.anm.) har vi startet en ny og spennende reise hvor hvitfisk skal integreres i vår veletablerte verdikjede, sier konsernleder Henning Beltestad.

Samtidig med rekordresultatet kommer selskapet også med en annen gladmelding til aksjonærene: Utbyttet for 2016 foreslås økt fra 12 kroner i fjor til 13 kroner i år.

– Vi ser tilbake på et kvartal med meget høye priser på laks og ørret, en sterk etterspørsel, men også noen biologiske utfordringer og en relativt høy kontraktsandel med priser som ligger under spotprisen, sier konsernsjefen videre.

Les også

Aker solgte fisk for å drive bunnfiske i olje

Tjente to milliarder på tre måneder

Lerøy kan vise til kraftige hopp i resultattabellen sin når de nå har lagt fjerde kvartal og 2016 bak seg.

I fjorårets tre siste måneder økte omsetningen fra 3,56 til 4,92 milliarder kroner mot samme periode året før. Brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) økte fra 477,6 millioner til 1,17 milliarder kroner i samme periode.

Lerøys omsetning i perioden 1980-2016

Takket være en oppskrivning av verdiene (biologiske eiendeler) på 1,52 milliarder, endte resultat før skatt på 2,56 milliarder, opp fra 1,03 milliarder.

Etter skatt økte resultatet fra 878,6 millioner til 2,07 milliarder i fjerde kvartal, mot året før.

Sammenlignet med estimatene (hentet fra TDN/SME Direkt), leverte Lerøy så vidt under den ventede omsetningen på 5,04 milliarder i fjerde kvartal. Resultat etter skatt var imidlertid nesten tre ganger så høyt som ventet (ventet 704 millioner), men dette er ene og alene grunnet oppskrivningen av verdier. Det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) var akkurat på linje med analytikernes forventning på én milliard.

– Foreslått utbytte på 13 kroner per aksje er noe lavere enn både vi og konsensus hadde forventet og dette vil ved åpning kunne dempe en ellers positiv reaksjon på rapporten.

Grafen viser Lerøys operasjonelle driftsresultat per kvartal siden første kvartal 2012 og frem til fjerde kvartal 2016.

– Manglende volumvekst har gitt svært høye priser

I 2017 venter Lerøy totalt å nå et slaktevolum (GWT) på 180.000 tonn, mot 150.000 i år, men årets tall inkluderer Lerøys andel av volum fra tilknyttede selskaper.

– Med bakgrunn i planlagt høstet volum og gode markedsutsikter forventes det i dag at konsernets inntjening i første kvartal 2017 vil bli god, skriver selskapet.

I sin omtale av markedssituasjonen gjentar Lerøy-ledelsen sinn oppfordring til myndighetene om at reguleringen i Norge må oppdateres.

Selskapet mener at det over tid er vekst i etterspørselen som trolig er den viktigste driveren for økt verdiskapning og konkurranseevne.

– Fra et langsiktig markedsperspektiv er norsk havbruksnæring i starten av 2017 i en utfordrende situasjon, der manglende vekst i volum har gitt svært høye priser, skriver selskapet.

De håper nå at myndighetene vil endre reglene slik at selskapene får større fleksibilitet til å variere uttaket av fiske gjennom året:

– Det ville bedret mulighetene for industriell virksomhet og trolig redusert risikoen for betydelige svingninger i prisene gjennom året, skriver selskapet.

Les også

Lerøy får bot etter at 25.000 oppdrettslaks døde

Les også

– Midt opp i det gledelige er timingen ganske dårlig

Les også

Lerøy bygger gigantfabrikk til 700 millioner

Publisert:

Her kan du lese mer om