Nordea-sjefen tror på flatt boligmarked og færre boliglån

Nordea Norge la mandag frem resultater for andre kvartal, som viste sterk utlånsvekst i bedriftsmarkedet. Administrerende direktør Snorre Storset ser for seg lyse utsikter i bedriftsmarkedet og krevende tider for privatpersoner.

Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.
Publisert: Publisert:

Samtidig som Nordea-konsernet la frem kvartalsrapporten for årets andre kvartal, la Nordea Norge frem sine resultater mandag.

I andre kvartal økte Nordea Norge utlån til bedrifter med 6,9 prosent til 245 milliarder kroner. Blant privatpersoner var utlånsveksten på 3,3 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

– Nordea legger frem et sterkt kvartalsresultat, som er preget av at utlånsveksten fortsetter, spesielt for bedrifter. Det er litt mer dempet utlånsvekst i privatmarkedet, men her ser vi at innskudd øker, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.

Redusert forvaltningskapital

Økt volatilitet i kapitalmarkedene ledet til at forvaltningskapitalen i Nordeas fond ble redusert fra 211 til 202 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, skriver selskapet.

Samlet ble det nettosolgt fond for 1,4 milliarder kroner i andre kvartal 2022.

– Selv om vi på kort sikt blir påvirket av uroligheter i markedet, så tror vi at spareområdet blir viktig for Nordea, sier Storset.

– Urolige børser verden over har preget den forvaltede kapitalen negativt, og det har vært lavere salg i fond. Vi merker at folk vil ha en diskusjon med oss som rådgiver om hvordan de skal tilpasse seg, slik at de kan stå godt rustet for tiden som kommer.

Robust bedriftsmarked

Nordea Norge fikk 1.430 nye bedriftskunder gjennom andre kvartal, skriver selskapet. Storset mener at bedriftsmarkedet er solid, til tross for økt markedsuro.

– På bedriftssiden ser vi at det er optimisme og investeringsvilje. Vi ser at høy oljepris, høye fraktrater og høye priser på sjømat gjør at norsk økonomi er robust og går veldig bra, sier han.

Ifølge Storset øker banken markedsandeler i Norge innenfor flere av kjerneområdene.

– Vi har høy forretningsaktivitet i alle land, men vi ser at vi vokser raskest i Norge og Sverige når det gjelder bedriftsmarkedet. Spesielt innenfor private banking har Norge en ekstremt rask vekst.

Les også

– Vi begynner å merke at det lugger litt

Tøffere tider for privatpersoner

Storset forteller samtidig at bildet ser annerledes ut for privatpersoner. Han peker på at høy inflasjon og økte renter demper aktiviteten i privatmarkedet.

– Folk vil spørre hva det betyr for deres privatøkonomi og hvilke prioriteringer de må gjøre fremover, som de har sluppet å gjøre de siste årene. Det er en del kunder som konstaterer at det blir tøffere prioriteringer for å kunne håndtere situasjonen.

Prisveksten i boligmarkedet har avtatt, og færre boliger omsettes i markedet. Det går utover utlånsveksten, sier Nordea-sjefen, som ser for seg at boligprisene vil være flate de neste årene.

– Vi ser for oss at boligmarkedet de kommende årene vil ha flat utvikling og at det til og med er litt risiko på nedsiden. Den andre delen vi ser med høyere renter, er at mange tar en vurdering av egen privatøkonomi for å forstå hva de nå må velge bort eller nedprioritere.

– Betyr det færre boliglån for Nordea?

– Det er naturlig å tro at det er dempet vekst i boliglån fremover.

Les også

DNB-sjefen om økte renter: – Enkelte må kanskje justere forbruket sitt

Publisert:
Gå til e24.no