Vurderer å børsnotere Kongsberg Digital: – Etterspørselen etter løsningene er økende

Fem år etter at satsingen på industriell digitalisering ble sjøsatt som en egen virksomhet i konsernet, vurderer Kongsberg Gruppen nå å børsnotere Kongsberg Digital.

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen avbildet foran en av simulatorene som Kongsberg Digital leverer.
Publisert:

Det norske forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen slapp fredag resultatene for første kvartal.

Der kommer det frem at selskapet vurderer nye strategiske grep i utviklingen av Kongsberg Digital (KDI).

– Fasen KDI nå er inne i gjør det naturlig å vurdere både fremtidige partnere og andre modeller for å fullt ut realisere potensialet Kongsberg ser i KDI. Herunder vurderes også på sikt en børsnotering av området, sier konsernsjef Geir Håøy i en børsmelding.

Hvis dette blir gjennomført vil Kongsberg Digital i så fall bli det eneste datterselskapet i konsernet som ikke er heleid, slik både Kongsberg Maritime og Kongsberg Defense & Aerospace er.

Kongsberg Digital fyller fem år i år og ledes av Hege Skryseth, som blant annet har bakgrunn fra Microsoft.

Selskapet ble etablert i 2016 i forbindelse med at Kongsberg Gruppen la ned oljeservicesatsingen Kongsberg Oil & Gas Technologies, som hadde fått seg en hard nedtur under oljebremsen.

Kongsberg flyttet blant annet programvarevirksomheter i Oil & Gas, i tillegg til simulatorvirksomheten i Kongsberg Maritime, over i det nye digitale selskapet. Dette skulle gi et fundament som man skulle bygge videre på.

I tillegg har Kongsberg Digital bygget opp satsingen på digitale tvillinger, der man har fått en stor global rammeavtale med Shell, og skyløsningen Vessel Insight for skipsfarten.

– Etterspørselen etter løsningene er økende, sier Kongsberg Gruppens konsernsjef videre.

Les også

Kongsberg Digital kobler seg på ABB for digital skipsløsning

Digitale ordrer for en milliard

Selv om Kongsberg Digital definitivt er «lillesøster» i konsernet, med en brøkdel av omsetningen som Maritime og Defense har, så har virksomheten vokst mye de siste årene.

Ordreboken til Kongsberg Digital endte på en milliard kroner ved utgangen av mars, en økning på 11 prosent det siste året. Det ble omsatt for 192 millioner kroner i kvartalet, ned fra 207 millioner ett år tidligere.

Omsetningen til Kongsberg Digital har etter flere år med vekst ligget ganske stabilt det siste året under coronapandemien. Selskapet peker imidlertid på at andelen med abonnementsbaserte inntekter (recurring revenue) har steget med 22 prosent det siste året.

Kongsberg Gruppen peker samtidig på at investeringsnivået er høyt i Kongsberg Digital og at det rulles ut stadig nye applikasjoner og løsninger.

Les også

Kongsberg Gruppen vil ikke ta over Bergen Engines: – Vi er ikke en riktig eier

Hege Skryseth, konserndirektør i Kongsberg Gruppen og sjef i Kongsberg Digital

Den rekordhøye ordreboken ble enda større

I tillegg til å håndtere coronapandemien som så mange andre, har det vært flere andre store hendelser for Kongsberg Gruppen i årets tre første måneder:

  • Selskapet sikret seg 1,7 milliarder i flere bestillinger på deler til kampflyet F35
  • Forsvarsdepartementet annonserte at Norge og Tyskland er enige om ubåtkontrakten (som sikrer Kongsberg Gruppen leveranser til kampsystemer på ubåtene og missilleveranser til Tyskland)
  • Kongsberg Maritime sikret seg en leveranse på 40 millioner dollar til et amerikansk installasjonsfartøy for havvind
  • Kongsberg fikk en kontrakt på 266 millioner for oppgraderinger av det norske

Teknologi- og forsvarskonsernet gikk inn i 2021 med en rekordhøy ordrereserve, blant annet takket være en stor ordreinngang innen forsvarsvirksomheten Kongsberg Defense & Aerospace den siste tiden.

Ordreboken som var på 35,95 milliarder ved nyttår fikk et påfyll på 7,64 milliarder kroner i første kvartal og man endte mars med en ny rekordhøy ordrebok på 36,87 milliarder.

Dette ga en såkalt book-to-bill på 1,2, som måler nye ordrer opp mot mengden som ble ferdigstilt og utfakturert.

Les også

Kongsberg Gruppen øker resultatene i fjerde kvartal: Varsler nytt ekstrautbytte

Maritim drar ned, men kontrer med økte marginer

Årsaken til at konsernets omsetning er ned skyldes fallet i inntektene til Kongsberg Maritime – som falt fra 4,54 til 3,81 milliarder kroner.

Kongsberg Defense & Aerospace økte sine inntekter fra 1,94 til 2,35 milliarder.

Kongsberg Maritime klarte imidlertid å levere kostnadskutt og bedringer i marginene, slik at de likevel klarte å øke brutto driftsresultat fra 390 til 427 millioner. Kongsberg Defense økte sitt brutto driftsresultat fra 231 til 469 millioner.

– Resultatene i 1. kvartal 2021 bekrefter den solide utviklingen vi har sett de siste årene. Vi vokser videre innen forsvar, med god lønnsomhet, og vi ser en positiv resultatutvikling innen maritime, til tross for redusert omsetning knyttet til et generelt utfordrende nybyggingsmarked for fartøy, sier Geir Håøy og fortsetter:

– Vi fortsetter utrullingen av våre digitale løsninger, som vi ser et stort potensial for fremover, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Nesten åtte milliarder på bok

Til tross for enkelte utfordringer i nybyggmarkedet i Maritim, så fortsetter Kongsberg Gruppen å tjene gode penger.

Konsernet satt igjen med 857 millioner kroner fra driften, etter at løpende kostnader var betalt. Etter investeringer og finansutgifter var dekket satt man igjen med 357 millioner kroner.

Dermed økte kontantbeholdningen i konsernet fra 7,42 til 7,78 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld endte på −4,31 milliarder, ettersom den rentebærende gjelden (3,47 milliarder) er mindre enn kontantbeholdningen.

– Jeg forventer jeg at vi vil fortsette å vokse innen forsvar, og også på det digitale området, da det siste året på mange måter har bekreftet og forsterket behovet for digitale og fjernstyrte løsninger, sier Håøy og fortsetter:

– På den maritime siden er markedene fremdeles til dels meget utfordrende, men vi har aldri vært bedre posisjonert for en oppgang i markedet. Det samlede bildet viser et konsern som står stødig, med posisjoner som gir trygghet og solide forventninger for fremtiden.

Publisert: