Hydro vil kaste seg på hydrogenbølgen: – Har gode muligheter

Norsk Hydro vurderer å bygge og drive produksjonsanlegg for hydrogen. – Vi jobber med konkrete prosjekter, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim til E24.

Norsk Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.
Publisert: Publisert:

Det har kommet mange typer virksomhet ut av selskapet som i 1905 ble stiftet som Norsk hydro-elektrisk Kvælstofaktieselskab.

Norsk Hydro har drevet med gjødsel, aluminium, hydrogen, olje og oppdrett. Gjødselprodusenten Yara ble skilt ut som eget selskap i 2004, og Hydros oljevirksomhet ble slått sammen med Statoil (nå Equinor) i 2007.

Nå ser selskapet nye forretningsmuligheter i hydrogenmarkedet, ifølge en melding onsdag.

Bakteppet er at flere land varsler storsatsinger på hydrogen for å nå klimamålene, og at det blir dyrere å bruke fossile løsninger nå som CO₂-kvotene stiger i pris.

– Vi ser nå på muligheter også innenfor hydrogen, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro til E24.

Konkret vurderer Hydro å bygge og drive elektrolyseanlegg som kan produsere hydrogen ved hjelp av fornybar strøm, en prosess som ikke gir CO₂-utslipp.

Selskapet vurderer først prosjekter for å erstatte naturgass med hydrogen på sine egne støperier i Norge. Etter hvert kan det også bli aktuelt å bygge anlegg for andre.

Les også

Nye enheter for batterier, sol og vind: Hydro satser på fornybar vekst

– Plassert langs hele verdikjeden

Hydro la i fjor frem en strategi for perioden frem mot 2025. Selskapet skal styrke satsingen på lavkarbonaluminium og resirkulering og bidra med løsninger knyttet til elektrifisering og utslippskutt.

– Etter å ha jobbet med dette i noen måneder så ser vi at vi også har gode muligheter til å satse på hydrogen. Vi er plassert langs hele verdikjeden innen grønt hydrogen, sier Aasheim.

– Vi har gode posisjoner innen fornybar kraft, som er utgangspunktet for grønt hydrogen, vi er en industriell aktør som vet hvordan man driver den type anlegg, og vi er selv en avtager for hydrogenet, som kan erstatte gass i våre anlegg. Det gjør oss litt unike i å kunne frembringe hydrogenløsninger, sier hun.

Det meste av hydrogen produseres i dag fra gass, med betydelige klimautslipp. Ved å bruke fornybar strøm og elektrolyse blir hydrogenet utslippsfritt. Dette kalles grønt hydrogen, og det er fortsatt betydelig dyrere å produsere enn grått hydrogen (fra gass), ifølge Rystad Energy.

Les også

Stadig dyrere å slippe ut klimagasser: – Tror mange har fått tilbake troen

– Jobber med konkrete prosjekter

Aasheim jobber nå med å hente inn folk og bygge en organisasjon som kan se på muligheter innen dette området. Selskapet er også i ferd med å bygge opp egne enheter for satsing på batterier og på fornybar energi som sol- og vindkraft.

– Vi ønsker å ta en utviklerrolle og produsere hydrogen som i første omgang kan erstatte gass på våre anlegg i Norge. Vi har også mange støperier i Europa og USA. Vi ønsker også å selge hydrogen i markedet, sier Aasheim.

Hun vil si mer om hva selskapet tenker om hydrogen i forbindelse med rapporten for første kvartal.

Dette er Norsk Hydros smelteverk i Sunndal.

– Hvor langt er dere kommet med dette – er dette bare på tankestadiet og noe dere vurderer, eller er det konkrete ideer som vil bli satt ut i livet?

– Jeg håper at det blir satt ut i livet. Vi jobber med konkrete prosjekter, som vi selvsagt må jobbe med når det gjelder lønnsomhet og hvilke initiativer vi bør satse på først. Får vi til noen gode prosjekter, så kan det avle nye prosjekter, sier Aasheim.

Norge har allerede flere børsnoterte selskaper som jobber med hydrogen. Nel leverer elektrolysører, Hydrogenpro bygger ut ferdige elektrolyseanlegg. Everfuel leverer fyllestasjoner og Hexagon Purus leverer lagringssystemer.

– Det unike med oss er at vi både har tilgang til kraft, dyp operasjonell kompetanse og at vi selv er avtager av hydrogenet. Så vi kan bringe disse løsningene frem i egen regi, sier Aasheim.

Les også

Kutter kostnader og satser grønt: Hydro doblet på børs etter råvareboom

Kan erstatte gass i Norge

Satsingen på hydrogen vil gå inn som del av Hydros energisegment. Hydro er en av Norges største operatører av vannkraft, og driver også vindkraftverket Tonstad.

Hydro vil komme tilbake til hvilke anlegg som er mest aktuelle, men har både støperier og andre anlegg som fyrer med naturgass, som kan erstattes med hydrogen. Norsk Hydro har som mål å kutte utslippene sine med 10 prosent innen 2025 og med 30 prosent innen 2030.

Arvid Moss leder Norsk Hydros energivirksomhet, som inkluderer vannkraft, vindkraft, batterisatsinger og etter hvert trolig også en hydrogensatsing.

– Det største forbruket vårt av gass i Norge er tilknyttet de fem smelteverkene våre. Det gassvolumet som kan erstattes der, er av en størrelse som kan gjøre det interessant med egne produksjonsanlegg for hydrogen, sier Hydros direktør for energi Arvid Moss til E24.

– Noe av det som har endret seg er at kostnaden ved å produsere hydrogen går ned, mens kostnaden ved å bruke gass går opp fordi CO₂-prisene i EU stiger. Dette kan bli en spennende forretningsidé for Hydro, samtidig som det kan bidra til å nå målet vårt om å kutte utslippene med 30 prosent innen 2030, sier han.

Hydro ønsker å høste erfaringer fra egne prosjekter, og målet er å gjøre hydrogen produsert med fornybar strøm billig nok til at det kan konkurrere med andre energiløsninger.

– Det handler om hvor raskt dette kan bli konkurransedyktig kostnadsmessig, sier Moss.

Les også

Norsk Hydro selger valseverkene for 14,2 milliarder

Bedre rammevilkår

Norsk Hydro har vurdert å ta i bruk hydrogen i flere omganger tidligere, men frem til nå har det vært for tidlig. Nå satser imidlertid EU tungt på hydrogen for å nå klimamålene sine.

– Nå er det et helt annet driv fordi man ser hydrogen i lys av dekarboniseringen som skal skje i Europa. Da kommer det rammevilkår som driver frem disse løsningene. Da åpner det seg muligheter, sier Moss.

– Vi tror også at hydrogen blir et tema når norske myndigheter kommer med en melding om verdiskaping ut fra energi. Så vi regner også med at norske myndigheter vil sette rammevilkår som bidrar til utvikling av dette i Norge, sier han.

Les også

Hydro-sjefen om kritikken mot salg: – Stor respekt for den usikkerheten

– Denne gangen er det annerledes

Moss lister opp flere faktorer som bidrar til å gjøre hydrogen attraktivt:

  • kostnadene ved å bygge produksjonsanlegg for hydrogen faller
  • kraftkostnadene i Norge er fortsatt konkurransedyktige
  • CO₂-kvoteprisen har steget til rekordhøye nivåer på over 400 kroner tonnet, fra rundt 250 kroner i starten av 2020. Dette er kostnader man slipper ved å bytte ut gass med hydrogen

– Denne gangen er det annerledes. Det er ikke mer enn et par-tre år siden sist vi så på hydrogen, men da satt vi det på pause fordi markedet ikke var klart. Nå har vi brukt de siste månedene til å se på dette, og nå mener vi markedet er så mye endret at det er spennende å gå videre med det, sier Moss.

Hvis det skal produseres mye hydrogen i Norge fremover, vil det kreve kraft. Moss understreker at Norge fortsatt har et kraftoverskudd. Han tror det vil være forståelse for å bygge ut noe mer kraft hvis det etter hvert blir nødvendig for å gripe konkrete forretningsmuligheter og skape grønne jobber.

– Hvis det da er behov for noe vindkraft eller vannkraft så er det for å realisere konkrete muligheter, og bygge batterifabrikker og lage grunnlag for grønne biler. Det blir en helt annen diskusjon enn det vi har hatt frem til nå, sier Moss.

Les også

Bare tre land bygget mer vindkraft på land enn Norge

Publisert:
Gå til e24.no