SR-Bank- resultat redusert med nær 2 milliarder

SR-Bank fikk et resultat før skatt på 1821 millioner kroner i 2020. For fjerde kvartal var resultatet før skatt 705 millioner kroner.

Benedicte Schilbred Fasmer startet i stillingen som konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank ved årsskiftet.
 • Dag-Henrik Fosse
Publisert:

Kontrasten fra 2019 til 2020 er stor. For ett år siden la Sparebank 1 SR-Bank frem sitt beste resultat noensinne. I 2019 var resultat før skatt 3,8 milliarder kroner. Pilene pekte oppover, og optimismen var stor.

Les også

SR-Bank: Koronapandemien fører til betydelige tap – resultatfall på over 2 milliarder

Men bare en måned seinere kom regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i landet siden krigen. Grepene som ble tatt, stengte Norge ned, og koronapandemien la en kraftig demper på store deler av næringslivet.

Halvert resultat

Resultatet til Sparebank 1 SR-Bank er nesten halvert og redusert med nær 2 milliarder kroner (1996 millioner kroner) fra 2019 til 2020.

Men resultat før skatt er bedre i fjerde kvartal 2020 enn fjerde kvartal året før. I fjerde kvartal i 2020 oppnådde SR-Bank et resultat før skatt på 705 millioner kroner, mot 626 millioner kroner for samme kvartal i 2019.

Fjerde kvartal preges av vekst, god lønnsomhet, effektiv drift og lavere nedskrivninger enn fjorårets ni første måneder, skriver banken i en melding.

Inge Reinertsen er konserndirektør økonomi og finans i SR-Bank.

– Resultatet for året er skuffende, men banken har tatt grep som gjør at banken ikke har vært mer solid enn nå, sier Inge Reinertsen til Aftenbladet. Han er konserndirektør økonomi og finans i SR-Bank.

– Vi har lagt bak oss et krevende år på en meget god måte. Det har også flertallet av våre kunder klart.
Vi står godt rustet til å kunne bidra til et nært og godt samarbeid med våre kunder for fortsatt å kunne håndtere konsekvensene av koronapandemien, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Hun sier til Aftenbladet at de største utfordringene i 2020 i tillegg til Covid-19 og koronapandemien, har vært oljeprisfallet.

Deler ikke ut bonus

Flere av våre kunder forventer høyere aktivitet i året som ligger foran oss, noe som signaliserer en gryende optimisme, sier hun.

– Gir resultatet for 2020 grunnlag for bonusutbetalinger til de ansatte?

– Nei, vi kommer ikke til å gi de ansatte bonus for 2020, sier Benedicte Schilbred Fasmer til Aftenbladet.

Vi må tilbake til 2012 for å finne et resultat før skatt under 2 milliarder kroner for SR-Bank.

Utlånsvekst

– Lave boliglånsrenter og tilskuddsordninger for bedrifter, som er rammet av fall i omsetning, har demmet opp for en økonomisk nedtur som kunne ha blitt større. Både i kvartalet og for året samlet sett, har utlånsveksten til privatmarkedet vært god, mens den er tilnærmet uforandret for utlån til
bedriftsmarkedet, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

Driftskostnadene for konsernet i fjerde kvartal 2020 ble 629 millioner kroner, ned fra 678 millioner kroner i samme periode i 2019.

Driftskostnadene for året ble 2386 millioner kroner, noe
som er en forbedring på 92 millioner kroner sammenlignet med 2019. Deler av denne reduksjonen kan tilskrives effekter av Covid-19 tiltak, som på flere områder har ført til lavere aktivitet. I tillegg er effektiviteten økt, skriver banken.

Nedskrivning over 2 milliarder

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 270 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 139 millioner kroner i samme kvartal i 2019, og 369 millioner kroner i forrige kvartal. Samlede nedskrivninger for året endte på 2030 millioner kroner mot 235 millioner kroner i 2019.

Allerede første kvartal i året som gikk tok banken høyde for at koronakrisen ville ramme næringslivskunder hardt, og satte av 560 millioner kroner til tap. I fjor sommer, tre uker før resultatet for andre kvartal skulle legges frem, sendte SR-Bank ut et resultatvarsel om nedskrivninger på utlån på 830 millioner kroner.

– Vi sender ut resultatvarsel for at tallene er vesentlig større enn normalt, sa daværende administrerende direktør Arne Austreid i SR-Bank. Betydelig oljeprisfall rammet særlig rederier og oljeserviceselskap, og den negative utviklingen fortsatte i tredje kvartal.

 • Første kvartal i 2020 var resultat før skatt 247 millioner kroner for SR-Bank, mer enn 1 milliard lavere enn samme periode i 2019.
 • Ved utgangen av tredje kvartal var resultat før skatt 1,12 milliarder kroner mot 3,2 milliarder etter tredje kvartal året før. Koronapandemien var hovedårsaken til resultatfallet på over 2 milliarder kroner.
 • Resultatforbedringen i fjerde kvartal fører til at resultatfallet så vidt ligger under 2 milliarder kroner for hele året.

Nøkkeltall for 2020 (Tall for 2019 i parentes):

 • Resultat før skatt: 1821 millioner kroner (3817 millioner kroner)
  • Resultat etter skatt: 1590 millioner kroner (3124 millioner kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 6,4 prosent (14,0 prosent)
  • Resultat per aksje: 6,22 kroner (12,22 kroner)
  • Netto renteinntekter: 4142 mill. kroner (3987 mill. kroner)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 1396 millioner kroner (1416 mill. kroner)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 699 millioner kroner (1127 millioner kroner)
  • Driftskostnader: 2386 millioner kroner (2478 millioner kroner)
  • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 2030 millioner kroner (235 millioner kroner)
  • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,7 prosent (4,9 prosent)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 14,6 prosent (4,3 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning1): 18,3 prosent (17,0 prosent)
  • Styret har vedtatt et utbytte på 5,50 kroner per aksje for inntektsåret 2019, med utbetaling i mars 2021
  • Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til å dele ut utbytte på inntil 3,10 kroner per aksje for
  regnskapsåret 2020 på et senere tidspunkt.
Benedicte Schilbred Fasmer.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om