Finanstilsynet: Forvalter i høyrentefond solgte seg ut av fondet én måned før det kollapset

Finanstilsynet er knallharde i sin dom over høyrentefondet Forte Kreditt. Fondet skulle vært avviklet lenge før det havarerte i mars, mener Tilsynet. De ser alvorlig på at forvalteren av fondet solgte sine fondsandeler en måned før fondet stengte ned.

Forvalter Arne Eidshagen, som tidligere jobbet i Forte.
Publisert:

Forvalter Arne Eidshagen solgte sine andeler i fondet Forte Kreditt bare en måned før fondet hans måtte stenges ned i mars.

Det kommer frem i Finanstilsynets tilsynsrapport.

«Ifølge Foretakets oversikt over tegninger og innløsninger i Fondet solgte forvalter for Fondet den 19. februar 2020 hele sin beholdning i Fondet», skriver Finanstilsynet.

21. mars ba Forte Kreditt om lov til å stanse utbetalinger fra fondet.

Forte: Skulle kjøpe leilighet

«Salget var begrunnet med at Forvalter var i en prosess for å kjøpe leilighet, og Foretaket kan dokumentere at salgskontrakt ble signert mot slutten av mars 2020», skriver Finanstilsynet at Forte har opplyst.

Ifølge Forte hadde ikke salget blitt meldt til compliance, slik rutinene i selskapet tilsier. Eidshagen hadde informert om sine planer om å selge i august 2019.

«Foretaket viser til at forvalter hadde informert om intensjonen om å selge i august 2019. Årsaken til at salget ikke var gjennomført tidligere, var for å avvente av at likviditetssituasjonen skulle forbedre seg. Foretaket viser til at likviditetssituasjonen var forbedret på innløsningstidspunktet

E24 har ikke lykkes med å få tak i Eidshagen for en kommentar.

Eidshagen sluttet i fondet tidligere i år, og det samme gjorde administrerende direktør Margrethe Markussen bare uker etterpå.

E24 har i en rekke artikler omtalt hvordan Forte ville bruke et helt år på å stenge ned Forte Kreditt, hvor risikabelt veteraner i bransjen mente fondet var og at ingen hadde lyst til å kjøpe innholdet i fondet.

Les også

Finansveteran om nedlagt høyrentefond: – En av de mest risikable high-yield porteføljene jeg har sett

Ny direktør: Tar rapporten på største alvor

Egil Matsen, som nylig ble ny administrerende direktør i Forte, sier at det ikke blir naturlig å kommentere Eidshagens salg av fondsandeler ytterligere.

– Dette er redegjort for til Finanstilsynet av det tidligere styret i Forte. Akkurat hvordan forvalter disponerte sine andeler i fondet blir ikke naturlig for meg å kommentere, sier Matsen.

Om den knusende rapporten sier Matsen dette:

– Vi tar til etterretning det som står i rapporten, og har gått i gang med å jobbe med de forventingene tilsynet har til Forte og hva de vil vi skal jobbe med. Det tar vi på største alvor.

– Er du enig i Tilsynets vurdering?

– På dette tidspunkt er det ikke så mye å diskutere. Tilsynet har tatt sine konklusjoner. Den tar vi til etterretning og på alvor.

Tidligere visesentralbanksjef Egil Matsen er administrerende direktør i Forte.

Har du tapt penger på Forte Kreditt, eller har du tips i saken? Kontakt E24s journalist: ps@e24.no

Knusende rapport

Ut over Eidshagens salg av andeler er Finanstilsynet kritisk til en lang rekke forhold i Forte Kreditt.

  • Tilsynet mener fondet burde vært stengt ned i lang tid før fondet stengte for innløsninger i mars
  • Da kundene i fondet ville ta ut pengene sine, solgte fondet den likvide delen av porteføljen, noe som økte risikoen for kundene som ble igjen i fondet. Store deler av fondet var illikvid, og umulig å selge.
  • Tilsynet er kritiske til at forvalter alene sto for å fastsette verdien av innholdet i fondet.

«Finanstilsynet ser svært alvorlig på styrets og den daglige ledelses manglende oppfølging og gjennomføring av beslutning om å forbedre likviditetssituasjon og å redusere risikoen i Fondet. Finanstilsynet er kritisk til Foretakets rutine for verdsettelse, der forvalter alene var ansvarlig for prising av verdipapirer som ikke regelmessig var omsatt», skriver Finanstilsynet.

«I lys av dette er Finanstilsynet også kritisk til Foretakets behandling av forvalters salg av egne andeler i Fondet.»

Publisert:

Her kan du lese mer om