Nytt kraftig rentehopp fra USAs sentralbank på 0,75 prosentpoeng

Federal Reserve serverer enda en trippel renteheving i møte med den fortsatt kraftige prisveksten.

Publisert:

USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), hever som ventet renten med 0,75 prosentpoeng.

Dette er fjerde gang på rad at sentralbanken klinker til med et så kraftig rentehopp i møte med den kraftige prisveksten i USA.

Etter denne økningen ligger renteintervallet i USA på 3,75 – 4,0 prosent. Det er det høyeste siden tidlig i 2008.

Les på E24+

Investtech-analyse: Tre kjøp blant nordmenns favorittaksjer

I uttalelsen peker Fed som tidligere på at inflasjonen fortsetter å være høy, at det har vært robust jobbvekst de siste månedene og lav arbeidsledighet.

Samtidig skriver sentralbanken at når den vurderer tempoet i videre rentehevinger, vil den ta hensyn til den oppsamlede effekten av innstrammingene så langt og forsinkelsen som er før effekten av rentehevingene slår inn.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets trekker frem dette som viktig. Formuleringene var ikke med i uttalelsene ved forrige beslutning i september.

– Dette er et signal om at Fed nå ser en ende på det. De skal heve videre, de skriver også at arbeidsmarkedet fremdeles er veldig sterkt, så de sier ikke at de vil snu rundt på hælen og kutte rentene. Men de vil senke takten, kanskje gå over til 0,5 prosentpoeng i desember, sier Andreassen.

Varsler høyere rentetopp

På forhånd var den brede forventingen blant økonomene og i markedet at renten skulle opp med 0,75 prosentpoeng.

Mye av spenningen blant økonomer og investorer har derfor vært knyttet til hvilke signaler som kommer fra Fed om veien videre, og hva sentralbanksjef Jerome Powell kommer med på pressekonferansen etter beslutningen.

– Uten stabile priser fungerer ikke økonomien for noen, sa Powell under pressekonferansen.

Federal Reserve, med sentralbanksjef Jerome Powell i spissen, leverte nok et kraftigere rentehopp enn «vanlig» onsdag.

Sentralbanksjefen trakk blant annet frem at rentetoppen trolig vil bli høyere enn man tidligere har ventet, ut i fra de økonomiske dataene som har kommet inn siden september-møtet.

– På et eller annet tidspunkt, som jeg har sagt på de to siste pressekonferansene, vil det være passende å sakke tempoet på økningene, da vi nærmere oss rentenivåene som er tilstrekkelig innstrammende for å få inflasjonen ned på målet om to prosent.

– Det er stor usikkerhet rundt hva det rentenivået er. Uansett har vi en vei å gå, sier Powell videre.

Samtidig sier Powell at Fed kan senke takten på hevingene allerede i desember eller januar.

– Tiden for det kommer, og det kan skje så tidlig som på det neste møtet eller det etter det. Ingen beslutning er tatt, sier han.

Fortsatt høy prisvekst

Federal Reserve har, som en rekke andre sentralbanker, hevet renten i raskt tempo det siste året.

Det har kommet «unormalt» kraftige rentehopp på 0,75 prosentpoeng på de tre foregående møtene. Dette omtales som en trippel heving, fordi det tradisjonelt har vært mest vanlig å sette opp renten med 0,25 prosentpoeng av gangen.

Skyhøy prisvekst har vært hovedfienden. Sentralbanksjef Jerome Powell har gjentatte ganger sagt at de vil gjøre det som skal til for å dempe den.

Inflasjonen i USA dempet seg noe til 8,2 prosent i september, men ligger fortsatt på et svært høyt nivå. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat- og energipriser, endte på 6,6 prosent, det høyeste siden 1982.

Situasjonen i arbeidsmarkedet er også med på legge grunnlaget for det raske tempoet i økningene. Arbeidsmarkedet i USA har lenge vært stramt, med lav ledighet og sterk lønnsvekst, som igjen bidrar til inflasjonspresset.

Bekymringen på motsatt side er at en for kraftig og rask innstramming med renten kan bidra til at man får en sterkere nedtur enn det som er nødvendig for å få kontroll på prisveksten.

Sjeføkonomer E24 snakket med før beslutningen pekte på at det foreløpig er få tegn til at renten har begynt å bite i amerikansk økonomi, men at boligsektoren er det ene stedet hvor man allerede ser tegn til nedtur.

Publisert: