Tror rentefesten vil vare lenge

SSB tror ikke på renteøkninger før til sommeren 2013. Det vil bidra til at boligprisene fortsetter å øke sier byrået.

FULL FART FOR NORGE: Torbjørn Eika, forskningsleder i SSB, var blant dem som presenterte konjunkturtendensene torsdag. SSB forventer ikke renteøkning for til sommeren 2013 og veksten vil fortsette for norsk økonomi.

Heiko Junge
Publisert:

Norge er fortsatt en paradisøy i et ellers urolig økonomisk hav. Det er inntrykket man sitter igjen med etter å ha hørt torsdagens SSB-presentasjon av konjunkturtendenser og prognoser.

SSB forventer fortsatt oppgang for norsk økonomi mens det internasjonalt forventes to år til med dårlige tider.

Fortsatt rentefest

Til stor glede for landets boligeiere forventer SSB både lave renter og økende boligpriser i lang tid fremover.

- Vi forventer økning i styringsrenten fra sommeren 2013, sier Torbjørn Eika, forskningsleder i SSB, til E24.

Det betyr at SSB har utsatt tidspunktet på når de forventer renteøkning. I februar meldte SSB at de forventet renteøkninger fra tidlig 2013.

Boligprisene skal opp mellom 3 til 5 prosent årlig frem til 2015 ifølge SSB.

Byrået viser til at nordmenn fortsatt har høy inntekstvekst, befolkningen øker raskt og rentene vil forbli lave.

Selv om det er kommet indikasjoner på at nordmenn er mer forsiktige med forbruket, sier SSB at boligeiere ikke trenger å bekymre seg for prisene.

- Nordmenn sparer historisk mye. Mye av dette er boligsparing og ikke sparing i banken, sier Eika.

Les også: Nordea: - Rentehopp utsettes til neste år

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LAVE RENTER: Ifølge prognosene fra SSB vil ikke et gjennomsnittlig boliglån nå 5 prosent i rente før 4. kvartal 2015.

Full treff for Norge

SSB forteller at de fleste indikatorer peker Norges vei.

Inflasjonen er lav og kronekursen er fortsatt høy. Derfor vil det være vanskelig å sette opp renten.

- Vi tror kronekursen er veldig betydningsfull for rentebanen fremover. Det betyr implisitt at hensynet til konkurranseutsatt virksomhet veier tungt, sier Eika i SSB.

Inflasjonen blir holdt nede av både strømpriser og prisutviklingen på importvarer.

Les også: SSB venter fire år med kjøpefest

Nordmenn som skal til Europa på ferie kan også glede seg til billig euro-kjøp, ifølge prognosen.

- Vi forventer fortsatt sterk krone. Renten i Norge er høyere enn i Europa, og dermed tror SSB på en euro-kurs i 2013 på 7,40 kroner, sier forskningslederen i SSB til E24.

Vekstprognosen er også svært positiv.

Vi forventer årlig BNP vekst på 4,4 prosent i 2012, noe kraftproduksjonen bidrar mye til, sier Eika.

Tror ikke på euro-kollaps

SSBs prognose er basert på at euroen ikke kollapser. Byråets eksperter er klare i sin sak. De tror ikke på noen oppløsning av eurosonen.

- Jeg tror politikerne vil strekke seg veldig langt for å få til en løsning. Europa er først og fremst et politisk prosjekt hvor økonomien er et virkemiddel, sier Andreas Benedictow, forsker hos SSB.

Han forteller at byrået mener Europas politikere har investert så mye politisk kapital i EU-prosjektet at de neppe vil la det gå under.

Ikke tegn på press enda

I rapporten fra Regionalt nettverk som Norges Bank presenterte onsdag kom det frem at flere sektorer melder om kapasitetsproblemer og vanskeligere tilgang på arbeidskraft.

Forskningssjefen i SSB ser ikke tegn på overoppheting i norsk økonomi ennå.

- I bygg- og anleggsvirksomheten er aktivitetsnivået først nå kommet opp til nivået før finanskrisen, så det skulle tyde på at presset ikke er all verden, sier Eika.

Aktivitetsnivået i oljerelatert sektor bekymrer heller ikke forskningssjefen.

- Når det gjelder de som leverer til oljevirksomheten, så har det gått veldig fort i det siste. Vi tror derimot etterspørselen vil bli redusert fremover, sier han.

Fortsatt trått for eksportindustrien

En sektor som skiller seg ut i prognosen er eksportindustrien. Mens nordmenn flest nyter godt av høy kronekurs og høye lønninger, blir effekten motsatt for eksportbedriftene.

- Konkurranseutsatt eksportindustri svekkes fra alle kanter. Den svekkes fordi norske lønninger stiger mer enn i utlandet, etterspørselen og prisene utvikler seg svakt og kronen blir sterkere, sier forskningslederen i SSB.

- Kan Norge gjøre noe for å bedre forholdene for eksportindustrien?

- Det er et spørsmål om hva en ønsker å oppnå politisk. Noe avskalling av tradisjonell konkurranseutsatt virksomhet må man regne med i en sånn oljeøkonomi som vi har. Det er et spørsmål om den avskallingen går altfor fort eller voldsomt, avslutter Torbjørn Eika.

Les mer: