Finanstilsynet vil nekte bankene å betale utbytte

Tilsynet som overvåker finansbransjen foreslår full stans i utbyttebetalinger under corona-krisen. «Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap», skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
 • Eivind Bøe
 • Camilla Knudsen
Publisert:

Finanstilsynet foreslår å forby banker og forsikringsforetak å betale utbytte under corona-krisen, går det frem av en melding.

Tilsynet har sendt et brev til Finansdepartementet der det ber departementet «fastsette en forskrift som krever at banker og forsikringsforetak inntil videre ikke betaler utbytte med virkning for 2019».

Finanstilsynet har tidligere bedt banker og forsikringsselskap å revurdere utbytte for 2019. Dagens forslag om full stans i utbyttebetalinger, er imidlertid betydelig strengere.

Finansdepartementet sier til E24 at de nå ser på saken og at den vil behandles i løpet av kort tid, men departementet vil foreløpig ikke kommentere mer.

– Ekstraordinært

Finanstilsynet mener det nå er viktig at norske banker og forsikringsforetak «ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten». Disse selskapene bør ifølge tilsynet derfor la være å betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd.

«Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap», skriver tilsynet.

Tilsynet skriver at lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte fremtidige forpliktelser.

«Skadeforsikringsforetakene kan også bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger», heter det.

Finanstilsynet peker på at det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i ukene fremover.

«Sjokket som nå har rammet økonomien og markedene, er av en annen karakter enn sjokk som tidligere har utløst finanskriser», skriver tilsynet.

Kan ta ut utbytte senere

Finanstilsynet understreker samtidig at et krav om å holde tilbake overskudd for 2019 ikke innebærer en inndragning av overskuddsmidler, men en utsatt utdeling.

«Foretakene vil senere ha mulighet til å dele ut utbytte til eiere og kunder, og gaver til allmennyttige formål, dersom det enkelte foretakets soliditet og resultater gir grunnlag for det», skriver tilsynet.

Tilsynet skriver at utfallet av den pågående krisen er svært usikker.

«En forskrift om tilbakeholdelse av overskuddsmidler for 2019 kan senere i år oppheves dersom hensynet til finansiell stabilitet tillater det», heter det.

Finanstilsynet har tidligere meldt at det er uenig med Norges Bank om kutt i krisekapitalen. Tilsynet mener sentralbankens beslutning om lavere kapitalbuffer kan føre til høyere utbytte og svakere banker.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Finanstilsynet
 3. Bank
 4. Forsikring
 5. Finansdepartementet

Flere artikler

 1. Finansdepartementet vil ikke ha utbytteforbud

 2. SV og Rødt skuffet over Sanners utbytteavgjørelse

 3. Finanstilsynet ber banker og forsikringsselskap å revurdere utbytte for 2019

 4. Finansdepartementet: Banker bør ikke dele ut overskudd

 5. Finansforbundet ber bankene holde igjen på utbyttet