Euronext satser på klimavekst med NordPool-oppkjøp

Konkurrentene Deutsche Börse og Nasdaq er allerede til stede i kraftmarkedet. Nå bruker Euronext oppkjøpet av Oslo Børs som en brekkstang for å få en plass rundt bordet – og for å løfte NordPool til nye høyder.

Børsdirektør Håvard Abrahamsen ved Oslo Børs og konsernsjef i Euronext, Stéphane Boujnah, avbildet i Børsens ærverdige lokaler.
Publisert: Publisert:

– Vi gjør det vi sier vi skulle gjøre: Da vi startet reisen med Oslo Børs hadde vi ikke blikket på NordPool fordi det ikke var til salgs. Vi sa at rasjonalet bak oppkjøpet av Oslo Børs var å bygge opp en råvarehub i Euronext her. Så etter oppkjøpet begynte vi å se etter muligheter for å realisere det målet, sier konsernsjef Stéphane Boujnah i Euronext, selskapet som i 2019 sikret seg Oslo Børs.

E24 møter Boujnah og sjef for Oslo Børs, Håvard Abrahamsen, i de ærverdige lokalene til Oslo Børs kort tid etter at de annonserte avtalen om å kjøpe 66 prosent av kraftbørsen NordPool.

Det er nesten gått nøyaktig ett år siden Euronext på julaften 2018 varslet et bud på aksjene i Oslo Børs VPS.

Les på E24+

Ukens Investtech: Aksjene som kan bli kursvinnere i 2020

Den amerikanske børskonkurrenten Nasdaq kastet seg raskt på og etter flere runder med budøkninger og innsalg hos aksjonærer, endte det til slutt med at Euronext sikret seg Oslo Børs – en av de siste uavhengige børsene i Europa.

Euronexts argument var hele tiden at Oslo Børs skulle få beholde sine særtrekk og at man skulle løfte den norske børsen til å bli en råvarehub.

Under et Norgesbesøk i september varslet Euronext-sjefen flere nordiske oppkjøp og sa om sitt eget konsern at «vi må vokse big time».

Boujnah sier at Euronext ønsker å diversifisere inntektsstrømmene sine, slik at de er mindre avhengig av aksjehandel. 

– Og historisk har vi en forkjærlighet for råvarer. I Nederland, Belgia og Frankrike er vi den sterkeste aktøren innen blant annet hvete, korn, med mer, sier Boujnah og forklarer at de også har utvidet til handel i kunstgjødsel og mer.

Les også

Knuser utbytterekord: Selskapene på Oslo Børs delte ut over 108 milliarder kroner i 2019

Så langt har Euronext-sjefen fulgt opp. Man har latt Oslo Børs beholde sine egne åpningstider og den 5. desember klinket Euronext til og varslet et oppkjøp til 66 prosent i kraftbørsen NordPool, noe som verdsetter den til 850 millioner.

Gjennom oppkjøpet av Oslo Børs sikret Euronext seg også kontrollen over Fishpool i Bergen, derivatbørsen der man kan handle ulike finansielle produkter tilknyttet laks.

– Nordpool-kjøpet må godkjennes av norske myndigheter. Ser dere noen utfordringer med det?

– Vi respekterer prosessen og er i dialog med myndighetene om søknaden. Vi har så langt ikke mottatt noen signaler som kan utfordre søknaden vår, sier Boujnah.

Les også

Euronexts planer for Oslo Børs: Skal spare 120 millioner i året

Ser store muligheter for «klimavekst»

Oppkjøpet av NordPool sammenfaller med en trend og en regelendring som også har vært medvirkende til oppkjøpet.

For det første er kraftmarkedet i endring med stadig mer elektrifisering og et voksende innslag av fornybar energi. For det andre skal EUs nye CACM-regelverk innføres.

Frem til nå har NordPool operert et monopolmarked for handel av fysiske kraftkontrakter. Men med CACM-reglene, som skal innføres i Stortinget gjennom den nye energiloven, vil man slippe til konkurrerende børser som er godkjent av myndighetene.

Konkurransen i kraftmarkedet skal økes ved at det etableres en felles ordrebok som de forskjellige børsene skal bruke. På grunn av dette vil ikke NordPool bli innlemmet i Euronexts felles ordrebok og plattform, slik man skal gjøre med Oslo Børs.

Les også

Endrer ikke Børsens åpningstid: – Vi imøtekommer lokale ønsker

Euronext-sjefen forklarer at deres intensjoner om å bygge seg opp i Norden og innen råvarer etter hvert krysset kraftselskapenes interesser, ettersom de må tilpasse seg EUs nye CACM-regelverk.

– Så vi fant frem til en struktur der de forblir viktige aksjonærer og kunder av NordPool, samtidig som vi tar oss av en sikker og god drift, og at vi tar ansvaret for veksten – et ansvar de ikke ønsket, sier Boujnah.

Med en stadig strammere klimapolitikk, økt behov for elektrifisering og en stadig utbygging av forskjellige kilder med fornybar kraft, venter de to børsdirektørene et vekst i volumene som handles i kraftmarkedet fremover.

Det er en vekstmulighet for Euronext og NordPool:

– Vi venter økte volumer. Holder man vannkraften utenfor, så er jo fornybar energi volatil, avhengig av sol- og vindforhold. Derfor blir behovet for å balansere kraftmarkedet enda viktigere fremover, sier Boujnah.

Han legger til at utbyggingen av fornybar også gjør at man får en større fragmentering og oppdeling av antallet kraftkilder i markedet.

Les også

Nasdaq og Oslo Børs i tallstrid om markedsandeler

Konkurrentene står klare

Selv om NordPool i dag er enerådende i det norske markedet, og er til stede i totalt 14 europeiske land - er det ikke mangel på konkurrenter. 

Deutsche Børse eier Euronexts største konkurrent på kontinentet og tilbyr både fysisk og derivatbasert handel i kraftmarkedet.

Her i Norden driver Nasdaq innenfor derivathandel av kraft, men har varslet at de vil inn i det fysiske markedet der NordPool styrer takket være de nye CACM-reglene:

– Dette er en stor satsing for oss. På europeisk nivå er det substansielle verdier som omsettes i spotmarkedet og vi mener det er gode muligheter for å kunne konkurrere seg inn og ta markedsandeler, sa Nasdaq Commodities-sjef Georg Aasen til E24 i april.

– Hvordan ser dere på konkurransen fra Nasdaq og andre?

– Det er kanskje feil tid på året å si dette i Norge, men i Sør-Europa er det et ordtak om at solen skinner for alle, sier Euronext-sjefen.

Mens Nasdaq vil inn i det fysiske markedet, vil Euronext gå inn i derivatmarkedet:

– Definitivt. Alle har sin strategi og vi vil ekspandere veksten til NordPool. Vi vil vokse geografisk og vi ønsker å ekspandere inn i derivater på kraft. Det er en stor endring, sier Boujnah.

Les også

Nasdaq tapte kampen om Børsen: – Det var en bra fight, men den beste vinner ikke alltid

Les også

Børsen gjør seg klar til Euronext-overtagelse: – Vi er blitt kurset i fransk kultur

Skal legge en råvarestrategi

I henhold til avtalen skal Euronext sitte på 66 prosent av aksjene i NordPool, mens de nordiske og baltiske kraftselskapene som eier kraftbørsen i dag vil bli sittende med 34 prosent.

Dermed sikrer de seg negativ kontroll og innflytelse i de strategiske valgene for NordPool fremover.

Etter planen håper partene at oppkjøpet blir gjennomført i første halvår 2020.

– Hvordan vil dere gjøre dette oppkjøpet rent praktisk, skal alle ansatte i Børsen og NordPool flyttes sammen eller?

– Vi får se. Vi har tre lokasjoner her i Oslo fordelt mellom Oslo Børs, VPS og NordPool. Det er Håvard som er ansvarlig for råvarer på gruppenivå i Euronext nå, med Fishpool, NordPool og Oslo Børs. Han må komme opp med en strategi, sier Boujnah og ser fornøyd over på børsdirektøren. 

– Det er viktig for oss å vokse innen råvarer, og det er en aktivaklasse som finansierer realøkonomien. Selv om det er et fysisk marked så har det mange likheter med andre markeder vi opererer. NordPool er stort i Norden, men det store spillet er i Europa, fortsetter Håvard Abrahamsen.

– Du mener resten av Europa, humrer Boujnah og fortsetter:

– Det er ingen seier i Europa uten en nordisk dimensjon.

– Du har vært tydelig på at Euronext skal vokse i Norden. Nå gjør dere oppkjøpet av NordPool, kommer det mer?

– Det jeg kan si er at vi utforsker mulighetene for å diversifisere vår virksomhet. Det er ingen europeisk suksess uten en nordisk ambisjon. Vi kjøpte Oslo Børs for å vokse i Norden, sier Boujnah og fortsetter:

– Men man gjør avtaler når muligheter dukker opp, for ting må jo være til salgs først. Uten oppkjøpet av Oslo Børs hadde vi nok aldri sett på NordPool, for eksempel. Jeg tror det vil komme flere muligheter.

Publisert:
Gå til e24.no