Oljepengene

Finansdepartementet har bestemt seg for hvilke typer oljeselskaper Oljefondet skal dumpe

I listen som er lagt til grunn inngår 95 oljeselskaper til en verdi av 54 milliarder kroner.

UKLAR DEFINISJON: Administrerende direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management har ikke visst nøyaktig hvilke selskaper som skal kastes ut – før nå.
 • Kjetil Malkenes Hovland
 • André Haugen
Publisert:

Finansdepartementet har kommet med fasit for hvilke typer oljeselskaper Oljefondet skal kvitte seg med.

Beslutningen kommer frem i et brev Finansdepartementet har sendt til Norges Bank, som forvalter Oljefondet.

Indeksen som skal ligge til grunn for nedsalget omfattet i midten av september 95 selskaper til en verdi av 54 milliarder kroner, men det kan være noe forskjell mellom Oljefondets portefølje og referanseporteføljen som fondet måler sine investeringer mot.

I midten av september utgjorde disse selskapene drøyt 0,8 prosent av fondets referanseindeks for aksjer.

Departementet har bestemt at indeksleverandøren FTSE Russells definisjon av «produsenter av råolje» skal ligge til grunn for nedsalget, som vil skje gradvis over tid.

Les også

Les mer: Regjeringen har bestemt seg: Oljefondet bør selge oljeaksjer

Kun oppstrømsselskaper

Det var i vår at regjeringen foreslo at Oljefondet skulle kvitte seg med noen typer oljeselskaper, etter råd fra Norges Bank som ønsket å redusere Norges samlede eksponering til potensielle negative endringer i oljeprisen over tid.

De vil imidlertid begrense seg til å ta ut såkalte oppstrømsselskaper, som vil si selskaper som aktivt driver med leting og produksjon.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sa finansminister Siv Jensen i mars.

Da var det snakk om å selge aksjer i rundt 150 selskaper til om lag 66 milliarder kroner.

Indeksleverandøren som Oljefondet baserer sine investeringer på har imidlertid gjort endringer i sine oljeindekser, og det har ført til usikkerhet om hvordan fondet skulle gå frem med nedsalget, inntil Finansdepartementet nå har kommet med nærmere bestemmelser.

Les også

Les også: Kritisk til Jensens oljeaksje-grep: – Meningsløst

Selskapene som tidligere var i undersektoren «leting og produksjon» er nå i hovedsak delt inn i de to undersektorene «produsenter av råolje» og «raffinering og markedsføring».

Både departementet og banken endte altså på at selskaper som klassifiseres som «produsenter av råolje» omfattes av definisjonen av oppstrømsselskaper.

Aksjer med denne klassifiseringen tas altså ut av fondets referanseindeks og investeringsunivers.

Hemmelig tidsplan

Finansdepartementet vil fastsette en plan for utfasing av oljeaksjene, men utkastet til detaljerte bestemmelser og tidsplan for utfasing er omfattet av taushetsplikt.

«Finansdepartementet deler Norges Banks vurdering av at risikoen for markedspåvirkning ved utfasingen av oppstrømsselskaper er høy, ettersom det er rimelig å anta at det vil være kjent i markedet hvilke aksjer som skal selges», heter det i brevet fra Finansdepartementet til Norges Bank.

Videre skriver departementet at de derfor legger opp til en varighet for utfasingsperioden som skal gi nok fleksibilitet til at banken «skal kunne gjennomføre et kostnadseffektivt nedsalg».

Finansdepartementet har bedt om at Norges Bank kommer med eventuelle merknader til forslaget innen 25. oktober.

Meldingen fra FinansdepartementetFinansdepartementets brev til Norges Bank
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepengene
 2. Oljefondet
 3. Finansdepartementet
 4. Norges Bank
 5. Statens pensjonsfond utland

Flere artikler

 1. Oljefondet kan ikke selge de russiske aksjene nå

 2. Dyrt å handle i «småaksjer»: Oljefondet kan få eie færre selskaper

 3. Amnesty fornøyd med Oljefondet-grep: – Et stort steg

 4. Vurderer bærekraft i forkant av aksjekjøp

 5. Handlet med russiske aksjer etter Ukraina-invasjon