Kaldt vær gir høyere strømpriser: Få billigere strøm med Facebook og mobilapp

Kulde og lite nedbør har medført høye strømpriser for årstiden i Sør-Norge og Midt-Norge. Men du kan kutte strømprisen på Facebook eller med mobilapper. Her er de billigste strømavtalene nå.

Kraftleverandørene Gudbrandsdal Energi og Kraftinor tilbyr nå landets billigste kraftavtaler via hhv. Facebook og mobilapp.
Publisert:

Billigst! Så langt denne uken ligger spotprisen på strøm på rundt 51 øre/kWh i Sør-Norge og Midt-Norge.

I tillegg til strømprisen kommer kraftleverandørens påslag, samt nettleie og avgifter som gjør at strømkundene må betale rundt 90 øre per kilowattime.

For ett år siden, i april i fjor, lå strømprisen i disse områdene i overkant av 30 øre/kWh, eller rundt 20 øre/kWh lavere enn nå.

Dyrere strøm. Kaldt vær, høyt forbruk og lite tilsig av vann til magasinene har ført til at kraftsituasjonen på Vestlandet, deler av Sør-Vestlandet og i Midt-Norge har forverret seg den siste tiden, melder Statnett.

Statnett har derfor kategorisert kraftsituasjonen som stram i disse områdene.

Statnett forventer at kraftsituasjonen i disse områdene vil være stram frem til snøsmeltingen starter.

I Nord-Norge, der kraftsituasjonen er normal for tiden, ligger spotprisen så langt denne uken rundt 40 øre/kWh. Det bringer den totale strømprisen til rundt 70 øre/kWh i Nordland og Sør-Troms, der det er fritak for moms. Og i Nord-Troms og Finnmark, der det er fritak for både forbruksavgift og moms, ligger den totale strømprisen i underkant av 60 øre/kWh.

Med kaldt vær går strømforbruket opp. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at du har billigste strømleverandør.

Under viser vi hvilke strømleverandører som er billigst akkurat nå.

Det nye er at du må bruke Facebook eller mobilapper for å få de billigste strømavtalene i markedet.

De fem beste på spotpris nå

Tabellen viser påslag på spotprisen pr kWh i Sør-Norge. (Påslag i Nord-Norge i parentes.) Vi viser kraftleverandør og produktnavn, og linken går til leverandøren.

1. Kraftinor Lavpris Mobil: 0,13 øre/kWh (0,10 øre/kWh)
Produktet kan kun bestilles fra mobilappen MinStrøm på smarttelefon, som du laster ned fra App Store eller Google Play. Mer info på kraftinor.no.

1. Gudbrandsdal Energi Kvitfjell World Cup Social Spot: 0,13 øre/kWh (0,10 øre/kWh)
Produktet kan kun bestilles på facebook.com/GEkraft.

3. Gudbrandsdal Energi Kvitfjell World Cup Spot: 1,02 øre/kWh (0,82 øre/kWh)

4. Fortum Topp 5 Garanti: 1,05 øre/kWh (0,84 øre/kWh)

5. Kraftinor Lavpris: 2,10 øre/kWh (1,68 øre/kWh)

Forutsetning: Tallene viser påslag på spotprisen ved 20.000 kWh pr 26. april. Regnes pr måned og/eller pr kWh. Vi har omregnet til påslag pr kWh.

Kilde: Konkurransetilsynet og Dine Penger

NB: Oversikten viser de billigste landsdekkende spotprisavtalene som dekker kravene til å være med på Konkurransetilsynets prisoversikt, og der man i tillegg både legger til grunn målt strømforbruk i fakturaene og fakturerer etterskuddsvis. Det gir null risiko for rentetap. Dermed er alle strømproduktene i listen sammenlignbare.

Alle disse spotpriskontraktene har krav om AvtaleGiro/eFaktura – du sparer penger på dette.

Gudbrandsdal Energi Kvitfjell World Cup Spot, Fortum Topp 5 Garanti og Kraftinor Lavpris Produktet gjelder ikke næringskunder.

De fem beste på 1-års fastpris nå

Viser billigste anbefalte landsdekkende 1-års fastprisavtale pr 12. april, for et årlig forbruk på 20.000 kWh inkludert fastledd. Pris pr kWh, med pris i Nord-Norge i parentes.

1. Gudbrandsdal Energi: 39,80 øre/kWh (31,84 øre/kWh)

2. Fitjar Kraftlag *: 39,95 øre/kWh (31,96 øre/kWh)

3. Stranda Energi: 40,45 øre/kWh (32,36 øre/kWh)

4. Rauma Energi Kraft *: 40,60 øre/kWh (32,48 øre/kWh)

5. Askøy Energi Kraftsalg *: 40,70 øre/kWh (32,56 øre/kWh)

Kilde: Konkurransetilsynet og Dine Penger

*) Rauma Energi, Fitjar Kraftlag og Askøy Energi Kraftsalg har ikke krav om avtalegiro eller e-faktura.

Kunden til Askøy Energi Kraftsalg, må ha et forbruk over 8000 kWh/år for å bli fakturert etterskuddsvis basert på faktisk målt forbruk.

Lokale forskjeller

Strømtabellene viser de billigste anbefalte landsdekkende leverandørene.

Det kan finnes lokale leverandører der du bor, som er billigere. Sjekk Konkurransetilsynets kraftprisoversikt.

Det finnes mange dyre strømavtaler. Men siden en høyere pris ikke medfører at strømmen som leveres blir bedre til å få lyspærene dine å lyse, er det ikke rasjonelt å betale for mye for strømmen.

Samme kvalitet men ulik pris. Bytter du strømleverandør endres ikke kvaliteten på strømmen. Å bytte strømleverandør er ikke vanskelig og du kan spare mye hvis du har en dyr strømtilbyder.

Dine Penger mener at følgende kriterier er avgjørende for valg av strømleverandør/strømprodukt: Pris, betalingsvilkår og behov for forutsigbarhet. Strømanbefalingene nedenfor er basert på disse kriteriene.

Å bytte strømleverandør er ikke vanskelig og du kan spare mye hvis du har en dyr strømtilbyder, spesielt under de kalde vintermånedene da strømforbruket er som størst.

Slik bytter du kraftleverandør

1. Det er gratis å bytte strømleverandør og du kan bytte så ofte du vil. Sjekk først på Konkurransetilsynets nettsider hva som lønner seg for deg.

Dine Penger mener imidlertid ikke at det holder å bare sjekke rangeringen på konkurransetilsynet.no, fordi den totale prisen ikke alltid kommer frem i rangeringen.

Du må i tillegg sjekke avtalevilkårene og betalingsvilkårene når du sammenligner strømavtaler og alle kostnader må med i strømprisen.

2. Kontakt din nye strømleverandør og få tilsendt kontrakt og oppsigelsesskjema. Du kan også finne dette på nettsidene til de fleste kraftleverandører.

3. Les av strømmåleren din, skriv under og send skjemaene i retur eller bestill direkte på nett. Din nye strømleverandør gjør resten av jobben for deg. Ca. 2-4 uker senere vil byttet skje.

NB! Du bør velge en strømleverandør som ikke bare er billig, men som også tilbyr etterskuddsvis betaling. Betaler du på forskudd får du et rentetap.

Betaler du for antatt forbruk og bruker mindre strøm enn kraftleverandøren legger til grunn, får du også et rentetap. I Dine Pengers anbefalinger har vi renset ut alle strømprodukter som ikke er basert på ekte etterskuddsvis måling og fakturering.

Dersom kraftleverandøren går konkurs, risikerer du å tape pengene du har betalt på forskudd. I tillegg havner du på ventetariff i en periode. Ventetariffen er de første 6 ukene spotpris med påslag 5 øre/kWh pluss mva.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert: