Schibsted-topper casher inn 16 mill.

Toppsjefer i Schibsted har realisert 16 millioner kroner i opsjonsgevinster.

GJØR MEG STOLT: Konsernsjef Kjell Aamot i Schibsted ga styret 5-6 interne kandidater til toppjobben som alle hadde gjort ham stolt.
Publisert:

Schibsted-ledere

OSE

SCH

innløste i går 105.000 opsjoner med en samlet gevinst på 15,9 millioner kroner.

14,2 millioner kroner innkasseres direkte, mens de resterende 1,7 millionene reinvesteres i selskapet.

Toppsjefene med opsjonsavtaler har en plikt til å reinvestere noe av opsjonsgevinstene i Schibsted-aksjer, inntil et visst nivå.

Liten reinvestering

Av topplederne er det konsernsjef Kjell Aamot som innløste flest opsjoner. Han innløste opsjoner slik at han fikk kjøpe 30.000 aksjer. Av disse beholdt han kun 1.000 aksjer. Resten er realisert i markedet.

Dermed har Aamot realisert en gevinst på vel 4,5 millioner kroner, før kjøpet av 1.000 Schibsted-aksjer.

Hvis topplederes aksjeinvestering sier noe om deres holdning til eget selskap, har Aamot likevel langt større tro på eget selskap enn enkelte av hans kolleger.

Schibsted-toppene Olav Mugaas, Einar Hanseid og Bernt Olufsen har valgt å ikke reinvestere en eneste krone av sine opsjonsgevinster i Schibsted-aksjer, ifølge børsmeldingen fra Schibsted.

Til forsiden

Publisert:

Her kan du lese mer om