Oljefondet passerer 9.000 milliarder

Oljefondet har steget mye de siste månedene, og tirsdag passerte fondet rekordhøye 9.000 milliarder kroner.

REKORDHØY VERDI: Verdien av Oljefondet passerte rekordhøye 9.000 milliarder kroner tirsdag, ifølge det uoffisielle telleverket på fondets nettsider.

Foto: NBIM
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det viser det uoffisielle telleverket på fondets nettsider.

Det skjer bare én måned etter at fondet passerte 8.900 milliarder kroner for første gang.

Dermed har fondet steget med 100 milliarder kroner i løpet av den siste måneden, og siden nyttår har verdien økt med hele 744 milliarder kroner.

Verdien av Oljefondet falt til 8.256 milliarder kroner ved utgangen av 2018, fra 8.488 milliarder kroner ved utgangen av året før.

Dermed har Oljefondet gjort et solid comeback etter at verdien i fjor falt for første gang siden 2002, samtidig som fondet første gang på åtte år leverte negativ avkastning.

Fondets verdi påvirkes ikke bare av utviklingen i aksje- og obligasjonsmarkedene, men også av verdien av kronen mot andre valutaer og av om regjeringen tar ut penger fra fondet eller sparer i fondet.

Oppgang i aksjemarkedene

De siste månedene har fondets verdi tatt seg kraftig opp igjen, i takt med sterkere aksjemarkeder. Den brede S&P 500-indeksen i USA er opp 14,37 prosent så langt i 2019.

I tillegg blir fondets verdi påvirket av at kronen fortsatt holder seg svak, noe som drar opp fondets verdi målt i norske kroner.

Målt i dollar er fondets verdi relativt uendret den siste tiden, dagens verdi på 9.000 milliarder kroner tilsvarer rundt 1.045 milliarder dollar.

Ved utgangen av 2018 var 66,3 prosent av fondet investert i aksjer, 30,7 prosent i rentepapirer og 3,0 prosent i eiendom som ikke er børsnotert.

USA var fondets største enkeltmarked, og amerikanske aksjer sto for 38,8 prosent av fondets aksjeinvesteringer ved utgangen av fjoråret.

Forberedt på svingninger

Fondets verdi har steget hvert år siden dagens organisasjon ble opprettet i 1998, bortsett fra i 2002 da verdien falt med drøye fire milliarder kroner.

– Oljefondet er forberedt på betydelige svingninger i fondets verdi fra år til år, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da Oljefondets 2018-tall ble lagt frem i februar.

Da Oljefondet i mars la frem sin årlige rapport «Avkastning og risiko» advarte også direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management om at fondet kan svinge mye nå som aksjeandelen har økt.

– Risikoen i fondet er nå høyere enn tidligere, etter at fondet for første gang kjøpte seg opp til nær 70 prosent, sa Slyngstad.

Les mer: Oljefond-sjef Yngve Slyngstad: – Risikoen i fondet er nå større enn tidligere

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet

Flere artikler

  1. Oljefondet utnyttet høstens aksje-nedtur: Kjøpte aksjer for 250 milliarder

  2. Aksjerekyl og svak krone gir ny rekord: Oljefondet opp 11 prosent i år

  3. Oljefondet passerer 8.900 milliarder kroner for første gang

  4. Oljefondets beste år noensinne: Steg med 335.000 kroner per nordmann

  5. Milepæl: Oljefondet passerer 10.000 milliarder kroner