Kraftprodusent: Måtte bla opp 20 millioner på 90 minutter i kriserammet marked

Ekstreme strømpriser sender marginkravene i taket. Bransjen melder om et voldsomt tidspress for å komme opp med store midler.

KLOKKEN TIKKER: Det er korte frister og høye summer som skal skaffes for medlemmene på kraftbørsen i Norden. Nordiske myndigheter har kommet med tiltak og advart om fare for en finanskrise, men Norge sitter på gjerdet.
Publisert:

Mandag i forrige uke fikk det Rogalandsbaserte kraftselskapet Dalane Kraft en hastemelding fra Nasdaq.

I meldingen sto det at Dalane Kraft, som er eid av flere kommuner på Sørvestlandet, måtte dekke marginkravet innen 90 minutter.

Marginkravet er den sikkerheten selskapet må stille for å handle i det finansielle kraftmarkedet.

Økonomisjef Rosita Ågesen i Dalane Energi.

– Vi får mange e-poster fra Nasdaq der det står «urgent» med utropstegn. Da har vi 90 minutter på å ordne opp i det og få pengene på plass.

Det sier økonomisjef Rosita Ågesen i morselskapet Dalane Energi.

Selskapet måtte ut med ytterligere 20 millioner kroner innen den gitte fristen.

Marginkravet har økt til 267 millioner kroner, fra rundt 30 millioner kroner i juli.

Dette var den foreløpig siste i rekken av flere slike hastemeldinger selskapet mottok fra Nasdaq i sommer.

Les på E24+

Markedet som kan velte kraftgigantene

Finanskrise-utspill

Nasdaq har ingen kommentarer til saken.

«Vi kan ikke gå inn på denne typen kundespesifikke diskusjoner», sier David Augustsson, Nasdaqs kommunikasjonssjef i Europa.

Svenske myndigheter har sagt at situasjonen kunne ha blitt en finanskrise, hvis ikke den hadde kommet med tiltak. Uttalelsene kom like før valget i Sverige som er 11. september.

I Norge har myndighetene sagt at det ikke er behov for tiltak i det finansielle kraftmarkedet nå.

De kraftige prisøkningene og de store svingningene i kraftmarkedet den siste tiden har medført en betydelig økning i behovet for sikkerhet.

Frykten er at en aktør i det finansielle kraftmarkedet går teknisk konkurs, altså at den havner i mislighold fordi den ikke klarer å stille med sikkerheten Nasdaq krever innen fristen.

Knut Kroepelien er administrerende direktør i Energi Norge, som er interesseorganisasjon for den norske kraftnæringen.

Han sier i et intervju med E24 at det de siste to ukene har vært kontakt mellom Nasdaq og norske selskaper. Der har det vært et «voldsomt tidspress» for å komme i en likviditetssituasjon hvor man må komme opp med store midler.

Aktørene skal så langt ha unngått problemer med å oppfylle forpliktelsene sine. Finanstilsynet opplyser at det ikke er kjent med norske mislighold i dette markedet.

Les også

Kraftkjempen Fortum får statlig finansiering

Venter på svar fra banken

Dalane Kraft må stille stadig mer sikkerhet for å handle på Nasdaq.

– Vi har hatt gradvis økning fra juli til nå på 24 millioner euro, og da trenger du en bank som hiver seg rundt og er med, sier Ågesen.

Tidligere har den finske kraftgiganten Fortum meldt at marginkravet økte med nesten 10 milliarder kroner på en uke.

Tirsdag fikk Fortum tilgang på finansiering på 23 milliarder kroner fra den finske staten, for å takle eventuelle problemer med å stille sikkerhet. På toppen har selskapet hatt marginkrav på hele 49 milliarder kroner.

Nå avventer Dalane Energi svar fra sin bankforbindelse, Danske Bank. Banken foretar en kredittvurdering av selskapet for å kartlegge om den kan gi mer lån. Hvis banken sier nei må Dalane Energi melde fra om at det vil ta del i en ordning fra myndighetene.

Danske Bank har ifølge Ågesen fortalt at også andre kunder har tatt kontakt med banken med lignende problemstillinger.

E24 har stilt spørsmål til Danske Bank om denne saken og fått følgende uttalelse fra Gunnar Myrvang, leder for kraft og fornybar energi.

«Vi er godt kjent med den urolige markedssituasjonen som råder og vi følger med på utviklingen sammen med våre kunder.»

– Underlig

Ifølge Kroepelien i Energi Norge tyder mye på at det ikke er en akutt situasjon i det norske markedet nå.

Organisasjonen mener likevel det vil fremstå som klokt om også norske myndigheter etablerer en lignende ordning som Sverige og Finland.

– Utfallsrommet for prisene er svært stort i tiden som kommer, og da bør vi heller forberede oss enn å risikere å måtte handle i etterkant. Det vil fremstå som underlig hvis både Sverige og Finland har etablert en slik ordning, mens Norge ikke har det, sier han.

Utover vinteren er det ekstremt stort utfallsrom på prisene, sier Kroepelien.

– Selv om vi i utgangspunktet er bedre stilt enn våre naboland, bør vi etablere lignende ordninger som dem. Nå har vi også en periode på 14 dager hvor den svenske ordningen også omfatter Norge, sier han.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge

Handelsvolumet stuper

Dalane Kraft er omtrent 90 millioner kroner i minus på årets kontrakter, opplyser Ågesen. Også i fjor gikk Dalane Kraft på et tap på sikringsinstrumentene sine.

I kraftselskapets fjorårsrapport står det at Dalane Kraft sikrer både deler av volum og pris ved salg av kraft.

Økonomisjefen i morselskapet Dalane Energi sier at konsernet har unngått å inngå nye kontrakter i år. Selskapet har fortsatt sikringer på Nasdaq-børsen ettersom det har inngått kontrakter som går over treårsperioder.

E24 har tidligere skrevet om at handelsvolumet stuper på kraftbørsen Nasdaq, og at enkelte aktører har kuttet eksponeringen mot markedet.

Les på E24+

Tørrlastkollaps: Hedgefondtopp barberer veddemål

Publisert:
Gå til e24.no