Dette skjer denne uken: Amerikansk inflasjon, TBU-rapport og lakseresultater

Vårens lønnsoppgjør sveives for alvor i gang til uken, når teknisk beregningsutvalg legger frem sitt foreløpige bilde på norsk økonomi. Uken byr også på lakseresultat-bonanza og ferske inflasjonstall fra USA.

PEKER MOT USA: Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, mener PCE-inflasjonen i USA fredag blir det mest spennende å følge med på den kommende uken.
Publisert: Publisert:

– For utlandet sin del vil det uten tvil være PCE-tallenePCE-tallenemåler PCE-kjerneinflasjon (personal consumption expenditure), som trekker fra mat- og energipriser fra USA.

Det sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken om hva som blir mest spennende å følge med på den kommende uken.

Fed Fed kortform av Federal Reserve, den amerikanske sentralbankenfølger veldig nøye med på disse nå. Særlig er man interessert i om månedsveksten i den såkalte superkjernen, som er tjenestepriser utenom leieprisvekst, har gått ned, sier hun.

«Superkjernen» er en underkomponent i PCE-inflasjonen (personal consumption expenditure), som blant annet blir påvirket av lønnsveksten i tjenestesektoren.

Årsaken til at den amerikanske sentralbanken følger særlig nøye med på denne, er ifølge seniorøkonomen at det ser ut som om prisveksten på tjenester har satt seg mer fast.

– Dersom månedsveksten ikke går mer ned, vil det bli mer utfordrende for Fed å få den totale inflasjonen ned på to prosent. Veksten i husleie- og varepriser har begynt å avta noe, men man har så langt ikke sett det samme med prisene på tjenester, sier Midtgaard.

PCE-tallet kommer først fredag ettermiddag.

Les på E24+

Hva om økonomiene ikke lander?

Rentereferat: – Gårsdagens nyheter

Onsdag publiserer den amerikanske sentralbanken (Fed) referat fra forrige rentemøte. Vanligvis kan dette referatet være med på å gi et bilde av Feds syn på økonomien.

– Denne gangen vil det bli litt gårsdagens nyheter.

Årsaken er at det ved forrige rentemøte virket som om inflasjonspresset avtok raskere enn hva Federal Reserve hadde lagt til grunn.

– Da var spørsmålet mer om rentetoppen var nærmere enn antatt. Men siden den tid har det kommet sterke produksjonstall og sterke tall fra detaljhandelen og arbeidsmarkedet.

Det viser ifølge Midtgaard at amerikansk økonomi fortsatt er robust mot rentehevingene.

– Det vil si at amerikansk økonomi har klart seg bra med fortsatt lav arbeidsledighet, høy jobbvekst og at konsumet har holdt seg overraskende bra, til tross for rentehevingene fra Fed.

Nøkkeltall for lønnsoppgjøret

På hjemmebane trekker Midtgaard frem mandagens foreløpige rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Rapporten fra utvalget skal bidra til at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før vårens lønnsoppgjør.

– Denne ble utsatt i forrige uke. Vi venter at beregningene vil illustrere at Norges Bank har bommet litt på lønnsveksten i 2022.

Les også

Høyeste lønnsvekst siden 2008

SSBs tall for lønnsveksten i Norge, som kom i begynnelsen av februar, kan ifølge seniorøkonomen tyde på det.

De viste at lønnsveksten var godt over Norges Banks prognose på 3,9 prosent, sier Midtgaard.

Hun forklarer at SSB-tallene tilsier at også TBU-beregningene for lønnsveksten blir høyere enn den veksten Norges Bank la til grunn i desember.

– Isolert sett taler dette for en oppjustert rentebane. Markedet har allerede priset inn en topp på 3,5 prosent, og det er også ventet at Norges Bank vil oppjustere sin rentebane rentebane Norges Banks prognose for den fremtidige utviklingen i styringsrenteni mars.

TBU-beregningene for konsumprisindeksen (KPI) vil også være verdt å følge med på, ifølge Midtgaard.

– Dersom TBUs prognoser på KPI er over det Norges Bank venter, peker det også i retning i økt rentebane, sier hun.

Lakseresultater og standardavtale

Den kommende uken vil også by på en rekke lakseresultater fra selskaper notert på Oslo Børs.

Tirsdag legger Lerøy Seafood, Bakkafrost og Austevoll Seafood frem resultater for fjerde kvartal. Onsdag kommer kjempen Salmar med sine tall.

Mowi, det største oppdrettsselskapet på Oslo Børs, la frem sine tall allerede i forrige uke. Selskapets operasjonelle driftsresultat (ebit) endte på 239 millioner euro i fjorårets tre siste måneder, eller rundt 2,6 milliarder kroner basert på dagens valutakurs.

Dessuten skal olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) møte strømbransjen igjen.

Forrige gang var det for å be bransjen rydde opp i kritikkverdig praksis og få på plass en standard spotprisavtale. Ifølge NTB skal ministrene diskutere arbeidet som nå er gjort.

Om strømbransjen har kommet i mål, får vi kanskje vite på mandag.

Publisert: