Aker og Kjell Inge Røkke

Aker har satset 1,7 mrd. i fornybarselskapet Horizons: Fremover må de stort sett klare seg selv

Kjell Inge Røkkes Aker har stilt opp med milliardbeløp i kapital og flere eiendeler for å få fornybarselskapet Aker Horizons opp å gå. Når videre vekst skal finansieres, regner Aker med at det er banker og andre investorer som skal stille opp med pengene.

Konsernsjef Øyvind Eriksen (t.v.) i Aker og konsernsjef Kristian Røkke i fornybarselskapet Aker Horizons, avbildet under NHOs årskonferanse i starten av 2021.
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Aker-systemet har lagt bak seg et av de mest intense og hendelsesrike årene i konsernets historie.

Samtidig som man håndterte effekten av coronapandemien ble det sommeren 2020 lansert en omfattende fornybarsatsing under paraplyselskapet Aker Horizons.

Under dette selskapet plasserte Aker både aksjeposten i Rec, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. I tillegg satte man i gang arbeidet med å hente inn kapital. Dette bidro til at man kunne kjøpe opp blant annet irske Mainstream Renewable Power og etablere Aker Clean Hydrogen.

Totalt er det hentet inn over 12 milliarder kroner i finansiering til Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen det siste halvåret.

Av dette har Aker stilt opp med 1,7 milliarder – fordelt på 500 millioner i aksjeemisjonen og 1,2 milliarder i et obligasjonslån.

Les også

Aker satte rekord i andre kvartal: Nettoverdiene økte til 66,9 mrd.

I et intervju med E24 etter fremleggelsen av resultatene for andre kvartal fredag, signaliserer Aker-sjef Øyvind Eriksen at det neppe blir snakk om noe særlig mer:

– Aker Horizons har vist at selskapet har tilgang til kapital fra ulike eksterne kilder. Ved etableringen av nye virksomheter vil kapital i hovedsak bli hentet fra tredjeparter og ikke Aker, sier Eriksen.

Fordi Aker både har bidratt til oppbyggingen av Horizons gjennom å legge inn virksomheter og ved å tilrettelegge for at selskapet har kunnet hente finansiering, ser heller ikke Aker for seg å bidra med ytterligere kapital inn i de finansielle satsingene, forklarer Eriksen:

– Grunnholdningen vår er at Aker er en langsiktig aksjonær også i Aker Horizons. Vi kan ikke utelukke ytterligere investeringer i Horizons, men med den utviklingen vi har sett til nå vil gagne selskapet best om videre ekspansjon hovedsakelig blir finansiert eksternt.

Les også

Akers fornybarselskap feirer ettårsdag: Har vokst til 988 ansatte og 15,6 milliarder

Store ambisjoner og kapitalbehov

Uansett om pengene hentes fra Aker eller andre, er det ingen tvil om at Aker Horizons vil måtte hente mye finansiering fra banker og kapitalmarkedet i årene fremover:

 • Aker Horizons fikk i andre kvartal økt kredittfasiliteten sin hos bankene fra 1,76 til 4,1 milliarder kroner, og avsluttet kvartalet med 5,9 milliarder kroner på bok på toppen av det.
 • Selskapet har samtidig et uttalt mål om å investere 100 milliarder kroner i grønne løsninger og teknologi frem mot 2025 og nå en produksjon på 10 gigawatt fornybar energi.

I tillegg til at det satses på å bygge opp industrielle virksomheter som kan levere løsninger innen alt fra karbonfangst, hydrogenanlegg, havvindparker og tilhørende teknologiske løsninger, er Aker Horizons også i gang med finansielle satsinger innen det grønne.

I kvartalsregnskapene til Aker Carbon Capture og Aker Horizons kommer det frem at man nå vil etablere et nytt selskap, foreløpig kalt «Green Yield».

Selskapet skal stå for finansieringen av karbonfangstanleggene og -løsningene som Aker Carbon Capture skal levere i sin nye abonnementsløsning. Her vil Aker Horizons invitere inn andre investorer som er interessert i den type investeringer.

Les også

Aker Carbon Capture lanserer karbonfangst som abonnement

På den måten skal balansen i Aker Carbon Capture holdes lett og fokuseres rundt design og salg.

Aker Horizons varslet i tillegg at de nå skal inn og drive finansiell trading i CO₂-kvoter i EUs kvotemarked.

Konsernsjef Øyvind Eriksen peker på at det ikke er noe nytt at Aker Horizons-selskapene også skal drive med en finansiell satsing på det grønne skiftet, som de kaller «Planet positive investments», i tillegg til den industrielle satsingen på å levere grønne løsninger. 

– Hvor mye kapital skal avsettes til disse finansielle satsingene?

– Aker Horizons vil komme tilbake til størrelsen på det når mulighetene konkretiserer seg, sier Eriksen. 

Les også

Aker Offshore Wind forbereder flere prosjekter: Tapte 157 mill. i første halvår

Har fortsatt troen på hydrogen og havvind

I kvartalsrapporten til Aker Horizons kunne man se at nettoverdiene falt med 300 millioner til 15,6 milliarder kroner i løpet av andre kvartal. Bak dette ligger det en del større endringer som trekker i ulik retning.

Mens Mainstream Renewable Power og Aker Carbon Capture bidro til milliardoppgang i nettoverdiene til Aker Horizons, trakk Aker Clean Hydrogen og Aker Offshore Wind ned verdiene med til sammen 1,4 milliarder kroner.

I markedet har kursfallet i Aker Clean Hydrogen og Aker Horizons siden børsnoteringene i vinter fått mye oppmerksomhet.

– Hvordan reflekterer du selv over den sprikende utviklingen i de ulike selskapene i kvartalet? 

– Først og fremst har Aker skapt store aksjonærverdier også i siste kvartal. Bak økningen i vår verdijusterte egenkapital på ni prosent inkludert utbytte, så ligger det både plusser og minuser i porteføljen. Dette kvartalet er en påminnelse om viktigheten av å ha en diversifisert portefølje, sier Eriksen.

– Aker Carbon Capture har hatt en god utvikling, mens andre selskaper som Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind og Aker BioMarine har hatt en tråere start på Oslo Børs. For Aker er det viktig å forstå årsakene til det. Vi må være trygge på at styret og ledelsen i de ulike selskapene tar tak i de faktorene som vi selv kan gjøre noe med, fortsetter han Eriksen.

Aker-sjef Øyvind Eriksen trekker frem et «endret sentiment for grønne aksjer» i kapitalmarkedet for å forklare kursfallet til Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen, og peker på at selskaper som Scatec og Ørsted også har opplevd kursfall i det siste.

– For oss som hovedaksjonær er det selvfølgelig skuffende at kursutviklingen i perioden ikke har vært som forventet, men vår tro på markedspotensialet, og måten selskapene kan spille en sentral rolle i et sterkt voksende marked, er uendret, sier Eriksen.

– Så dere tolker det ikke som at markedet har begynt å vise hvilke av de grønne satsingene man har mer tro på enn andre? 

– Nei, sier Eriksen.

Les også

Aker BP fortsetter resultatveksten i andre kvartal: Holder på utbytteplan etter oljeprisløftet

Les også

Aker Solutions melder om rekordhøy anbudsaktivitet: Venter fortsatt lavere omsetning i år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker og Kjell Inge Røkke
 2. Aker
 3. Aker Horizons
 4. Fornybar energi
 5. Øyvind Eriksen
 6. Kristian Røkke
 7. Aker Clean Hydrogen

Flere artikler

 1. Akers fornybarselskap feirer ettårsdag: Har vokst til 988 ansatte og 15,6 milliarder

 2. Aker Horizons økte verdiene til 16,9 milliarder

 3. Aker Horizons økte verdiene til 17 mrd. i første kvartal

 4. Røkkes vind- og hydrogensatsing barbert med 12 milliarder fra toppen

 5. Betalt innhold

  Dette må du regne med hvis du er Røkkes juniorpartner