For denne karen er 857 millioner kroner et «begrenset» aksjesalg

Meltwater-gründer Jørn Lyseggen, oppkjøpsfondet Altor og noen andre eiere skulle selge et «begrenset antall aksjer» i forbindelse med børsnoteringen. Nå viser det seg at de skal lempe ut aksjer for opp til 857 millioner kroner.

CASHER INN: Gründer Jørn Lyseggen og øvrige eiere i Meltwater skal selge aksjer for hundrevis av millioner når selskapet går på Euronext Growth i neste uke.
Publisert: Publisert:

Meltwater sikter seg mot en børsnotering på Euronext Growth 3. desember, i det som blir en av årets foreløpig største transaksjoner i det norske kapitalmarkedet.

Teknologiselskapet verdsettes til 11,4 milliarder kroner – eller 13,7 milliarder hvis man regner med de nye pengene som skal hentes inn.

I tillegg til at nye aksjer skal trykkes opp for å skaffe selskapet frisk kapital, skal også dagens eiere selge aksjer i prosessen. Alt skal skje til 43,50 kroner aksjen.

Selv om oppkjøpsfondet Altor kom inn i 2013 er det fortsatt slik at 80 prosent av Meltwater eies av de ansatte – et uvanlig høyt tall for et selskap i Meltwaters posisjon.

Da børsnoteringen ble annonsert 17. november ville selskapet imidlertid ikke ut med hvor mange aksjer det er snakk om.

Det eneste man ville si var at man i tillegg til de nye aksjene i emisjonen «forventet å inkludere et salg av et begrenset antall eksisterende aksjer» fra dagens eiere.

Mandag kom fasiten på hvor stort «et begrenset antall» egentlig er: Inntil 19,7 millioner aksjer til en verdi av 857 millioner kroner.

Les også

Det norske IT-selskapet Meltwater skal på børs: Vil hente 2,3 mrd.

– Kvalifiserer definitivt

Av totalrammen skal gründer Jørn Lyseggen, Altor og et ukjent antall Meltwater-ansatte selge for minst 446 millioner. Hvis interessen fra investorer er høy kan de også ende opp med å selge for ytterligere 411 millioner gjennom en såkalt overtildelingsopsjon gitt til meglerhusene som er involvert i transaksjonen.

– Et nedsalg på inntil 446 millioner kroner i et selskap som per i dag er priset til 11,4 milliarder kroner utgjør 3,9 prosent, og kvalifiserer definitivt til karakteristikken «begrenset», sier Geir Arne Drangeid, partner i kommunikasjonsbyrået First House og pressetalsmann for Meltwater.

Han har imidlertid ikke inkludert overtildelingsopsjonen i sitt regnestykke, noe som i ytterste konsekvens vil øke nedsalget til 7,5 prosent av Meltwaters markedsverdi før emisjonen.

Ved full utnyttelse av opsjonen vil antallet eksisterende aksjer som selges utgjøre 27,2 prosent av aksjene som tilbys. Resten er nye aksjer som trykkes opp.

Meltwater har sikret seg tre «hjørnesteinsinvestorer» som har forpliktet seg til å investere 850 millioner i emisjonen under visse vilkår.

Folketrygdfondet og Handelsbanken Fonder stiller med 300 millioner hver, mens Tin Fonder stiller med 250 millioner.

Les også

Nordnet sikter mot en prising på inntil 26 milliarder før børsnotering

Uklart hva selskapet vil sitte igjen med

Mens det kan komme inn opp til 3,15 milliarder kroner i den store transaksjonen som nå gjennomføres, går altså en stor del av summen aksjonærer som selger og ikke til selskapets kasse.

Selve salget av 52,75 millioner nye aksjer er ventet å gi Meltwater rundt 2,30 milliarder kroner i frisk kapital, før kostnader til børsnoteringen og emisjonen er dekket.

Hvor mye Meltwater faktisk vil sitte igjen med til videre vekst er fortsatt uklart.

Meltwater opplyste at pengene skal brukes til vekst, i tillegg til å nedbetale gjeld og kjøpe tilbake aksjer fra enkelte ansatte.

– Hvor mye av de 2,3 milliardene vil stå igjen til bruk til videre vekst for Meltwater?

– Jeg kan ikke spesifisere tallene noe mer på nåværende tidspunkt, men hovedmålet i emisjonen er å kunne vokse mer – både organisk og uorganisk, sa gründer og arbeidende styreleder Jørn Lyseggen til E24 forrige uke.

Konsernsjef John Box i Meltwater

Vil kjøpe seg opp innenfor sosiale medier

Meltwater er tydelige på at de både ønsker å vokse selv (organisk) og gjennom oppkjøp (uorganisk). Selskapet peker særlig på oppkjøp innen «sosiale medier-segmentet»:

– Dette er et fokusområde for oss nå. Det er et fragmentert område der det er mange spillere uten nok skala og der det er et behov for teknologi i verdensklasse for å håndtere datamengdene, sa konsernsjef John Box i samme intervju.

Han forklarte at Meltwaters tjenester på dette feltet «koker ned til analyse»:

– For å gi deg ett eksempel, vi jobber med Google for å analysere og se på hvordan de når ut med alt fra Gmail til skytjenester og Android for at de bedre skal forstå hvor effektive kampanjene deres er i sosiale medier, og hvordan de måler seg med konkurrentene, sa Box.

– Når det kommer til videre vekst, vil den hovedsakelig komme ved at dere skaffer dere nye kunder eller at dere selger mer til de dere har?

– Det er en kombinasjon av begge. Vi jobber med mange fantastiske selskaper og det er kundeforhold vi kan jobbe med å styrke, for eksempel ved å konvertere dem fra kunder i ett land til å bli globale kunder av Meltwater, sa Box.

Les mer om det som skjer i kapitalmarkedet:

Les også

Reitan-familien vurderer børsnotering av livsverket

Les også

Børsboomen fortsetter: – Vinduet er definitivt åpent igjen

Les også

– Statkraft ville vært et perfekt selskap å ta på børs

Publisert:
Gå til e24.no