Oljefondet stemte mot gjenvalg av styreleder i EQT før omstridt milliardsalg

Styret i EQT besluttet nylig et enormt aksjesalg, som har vekket reaksjoner. I sommer stemte det norske Oljefondet mot gjenvalg av styrelederen.

MANGEMILLIARDÆR: Styreleder Conni Jonsson i EQT, som også er grunnlegger av oppkjøpsfondet, har ifølge Forbes en formue tilsvarende drøye 18 milliarder kroner.
Publisert: Publisert:

– Takk til alle aksjonærer som stoler på at vi forvalter deres sparepenger. Det er det EQT handler om, sa styreleder Conni Jonsson ved generalforsamlingen til EQT i juni. 

Det norske Oljefondet hadde da benyttet sin rett som eier til å stemme mot gjenvalg av Jonsson som styreleder. Oljefondet pekte på behovet for uavhengighet i styret og på risiko for interessekonflikter.

Styret i EQT lot to måneder senere partnerne, deriblant Jonsson, selge aksjer for i alt 24 milliarder kroner før bindingstiden utløper.

Aksjesalget, som ifølge Bloomberg er Europas største i sitt slag det siste året, har fått kritikk blant annet fra aksjonærhold. En del av kritikken går ut på at EQT-topper får selge aksjene ett år før bindingstiden utløper og dermed bryter en lovnad om å la være å selge seg ned før tiden («lock up»).

E24 har gjennom kontoret til styrelederen bedt om kommentarer til saken, men blir henvist til selskapets kommunikasjonsavdeling.

Spørsmålene handler om hva Jonsson tenker om at Oljefondet stemte mot gjenvalg på grunnlag av avhengighet i styret, og om han ser noen interessekonflikter bak beslutningen om å bryte lock up-avtalen.

EQT sier at grunnlaget for styrets beslutning blant annet har innebåret analyse og rådgivning fra innleide banker og et advokatbyrå.

– Potensielle interessekonflikter er håndtert og Conni Jonsson deltok ikke i styrets beslutning, skriver pressetalsperson Rickard Buch i EQT i en e-post til E24.

Les også

EQT-topper selger aksjer for 24 milliarder

Ekspert: Handler om tillit

Sjefjurist Sverre Linton i foreningen Aktiespararna mener tilliten til EQT risikerer å bli svekket, etter at en rekke partnere solgte aksjer for milliarder tidligere enn fastsatt i avtalen. Han kaller det «ufint», ifølge Dagens Industri.

Forsikringsselskapet Folksam, som er blant eierne av EQT, har uttalt at det bør komme tydelig frem hvordan grepet gagner alle aksjonærene.

Det svenske finanstilsynet har meldt at det gransker håndteringen av utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon i forbindelse med aksjesalget. Selskapet har bekreftet at det er i dialog med tilsynet.

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole sier manglende offentliggjøring er hovedproblemet.

Finansprofessor Karin Thorburn ved NHH.

– Så er spørsmålet om beslutningen ble tatt for å maksimere aksjeeiernes verdi eller egen portefølje, sier Thorburn.

Thorburn legger til at hun ikke kjenner detaljene i saken godt nok til å kunne si om det var en interessekonflikt som drev beslutningen eller en faktisk vurdering av at dette er det beste for selskapet på sikt.

Professoren sier at «lock up»-perioden er viktig for investorenes tillit til selskapet.

– Ved «lock up» har innsiderne incitament til å både bli i selskapet og fortsette å gjøre det som er bra for alle aksjeeierne, sier Thorburn.

Styret og sjefene i selskapet, eller andre med ekstra tilgang på informasjon, har altså en slags «gulrot» når de eier aksjer som de må holde til bindingstiden er over.

– Når «lock up»-perioden blir kortere, kan også verdien av selskapet, her EQT, bli lavere, sier Thorburn.

Styreleder Conni Jonsson i EQT ved oppkjøpsfondets generalforsamling i sommer.

Oljefondet vil ha uavhengig styreleder

Jonsson er grunnleggeren av EQT og var tidligere toppsjef i en rekke år. På selskapets nettsider står det at han hverken er uavhengig av ledelsen eller av store aksjonærer.

Oljefondet er opptatt av at styret er uavhengig, blant annet for å unngå interessekonflikter. Dette ble også trukket frem da fondet stemte mot gjenvalg av Jonsson.

I sin begrunnelse for stemmegivningen skriver Oljefondet at styrebeslutninger «som er særlig utsatt for interessekonflikter, bør omfattes av særlige ordninger som beskytter mot misbruk».

– Det er riktig at vi stemte mot styreleder, fordi ledelsen sitter både i revisjons- og godtgjørelsesutvalget, skriver presseansvarlig Line Aaltvedt i Oljefondet i en e-post til E24.

«Styrets revisjonsutvalg bør ha et flertall av uavhengige medlemmer, og ledelsen bør ikke være representert i hverken revisjons- eller godtgjøringsutvalget», skriver Oljefondet i begrunnelsen, og henviser til sitt posisjonsnotat om uavhengighet i styret.

Oljefondet eide 0,8 prosent av EQT per utgangen av første halvår, ifølge en aksjonæroversikt fra selskapet, noe som tilsvarte verdier for 2,1 milliarder kroner.

Les også

EQT-sjefen casher inn: Har ti milliarder i gevinster på to år

Norsk milliardsalg

Blant EQT-toppene som benyttet seg av muligheten til å kvitte seg med aksjer er toppsjef og nordmann Christian Sinding, som solgte rundt 3,1 millioner aksjer, tilsvarende drøye 1 milliard kroner. Han har etter salget fortsatt aksjer for flere milliarder kroner i selskapet han leder.

Det Wallenberg-dominerte oppkjøpsfondet ble børsnotert i 2019. Da ble 25 prosent av selskapets aksjer gjort offentlig tilgjengelig.

De opprinnelige eierne og partnerne var forhindret fra å selge sine aksjer frem til 2022, i henhold til lock-up-avtalen. Ifølge den reviderte lock-up-avtalen får ingen ansatte eller partnere i EQT foreta vesentlige aksjesalg i den neste toårsperioden fra september 2021 til 2023.

EQT verdsettes til nær 400 milliarder svenske kroner på Stockholmsbørsen. Tross et fall på over ti prosent den siste måneden, er aksjen opp nesten 90 prosent så langt i år, og rundt nesten 150 prosent det siste året.

Les på E24+

Disse globale aksjene satser ekspertene på nå

Les på E24+

Suksessforvalter Marius Borthen: – Nå er tiden inne for å sitte stille i båten

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om