Tilsynsmyndigheter på banen etter Aas' milliardtap: – Følger situasjonen svært tett

Einar Aas' veddemål i kraftmarkedet slo feil og utløste milliardtap. Tilsynsmyndighetene i både Norge og Sverige vil følge opp.

MILLIARDTAP: Krafttrader Einar Aas tapte stort på spekulasjon i kraftmarkedet.
  • Asgeir Aga Nilsen
  • David Bach
Publisert:

– Vi kommer til å fortsette å følge situasjonen, og Nasdaq Clearing og markedets håndtering av denne, svært tett, skriver avdelingssjef Daniel Gedeon i Finansinspektionen (FI) i en e-post til E24.

De feilslåtte handlene til krafttrader Einar Aas ble gjort via børsen Nasdaq Oslo, mens oppgjørsfunksjonen ligger i Nasdaq Clearing, som er underlagt det svenske finanstilsynet.

Les mer: Milliardtap felte krafttrader Einar Aas

– FI er aktive i den oppståtte situasjonen. FI har blant annet en løpende, svært tett, dialog, med Nasdaq Clearing. Vi har også en løpende dialog med andre tilsynsmyndigheter, sentralbanker og andre berørte aktører, skriver Gedeon.

Ifølge avdelingssjefen er dette aktører som europeiske tilsynsmyndigheter og Riksbanken.

Les på E24+

Dette er kraftmarkedet som felte Einar Aas

Finanstilsynet i Norge

E24 har tross flere forsøk ikke lykkes å komme i kontakt med det norske finanstilsynets direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy. Finanstilsynet har imidlertid opplyst på sine sider at de vil følge opp Aas sin feilslåtte spekulasjon og mulige konsekvenser for markedet.

De viser videre til marginkrav, som er satt av sentrale motparter og skal begrense den finansielle risikoen for alvorlige forstyrrelser i varemarkedene, og skriver at saken gjelder mislighold av disse kravene hos Nasdaq Clearing AB i Sverige.

– Finanstilsynet har fastsatt posisjonsgrenser for kraftderivatene som handles på Nasdaq Oslo ASA. Gjeldende posisjonsgrenser var ikke overskredet da Nasdaq Clearing AB erklærte mislighold overfor Einar Aas, skriver Finanstilsynet i meldingen.

– Finanstilsynet vil følge opp denne saken også overfor den norske handelsplassen der den aktuelle derivathandelen har funnet sted, som er Nasdaq Oslo ASA.

Dekker milliardtapet

Krafttrader Einar Aas' milliardtap gjorde et stort innhugg i Nasdaq-børsens misligholdsfond Commodities Default Fund.

Fordi Aas ikke hadde nok midler måtte misligholdsfondet ut med 107 millioner euro av en total beholdning på 170 millioner euro for å dekke tapet.

Fondet skal deretter fylles opp igjen, noe de andre medlemmene av børsen har forpliktet seg til.

I Norge har Statkraft bekreftet at de får en regning på 48 millioner kroner, mens finske Fortum må ut med 20 millioner euro, i overkant av 192 millioner kroner.

Andre medlemmer E24 har vært i kontakt med, som Hydro, DNB og Equinor, forteller at de kun skal betale begrensede beløp.

For Aas fører tapene på minst 1,3 milliarder kroner på spekulasjonen i kraftkontrakter trolig til personlig konkurs.

BKK ønsker gransking

Fra kraftselskapet BKK, et av selskapene som må bidra til å dekke tapene, ønskes det en gransking av hendelsene. Selskapet er opptatt av en lignende situasjon ikke oppstår igjen.

Gedeon vil imidlertid ikke si om en gransking er aktuelt.

– Vi kommenterer aldri i forkant hvilke aktiviteter vi gjør eller kan tenkes gjøre i relasjon til et enkelt foretak under vårt tilsyn, skriver han.

Ifølge Gedeon vil tilsynet heller ikke «spekulere i» spørsmålet om Nasdaq burde ha stengt posisjonene på et tidligere tidspunkt, før tapene ble så store.

Les også

Krafthandler gikk på milliardtap: Nasdaq tar milliardsmell

Strengt regulert

Ifølge tilsynsmyndighetene er en såkalt sentral motpart som Nasdaq Clearing viktig for hele det finansielle systemet. Slike virksomheter er derfor underlagt streng regulering.

– Er risikoen for høy i clearingsystemet til Nasdaq når det oppstår så store tap?

– Det finnes et tydelig regelverk og struktur på plass for å håndtere slike misligholdssituasjoner. At Nasdaq Clearing har et medlem som settes i mislighold og det genererer tap som ikke kan dekkes av medlemmenes egen stilte sikkerhet, og derfor krever at midler stilt av både clearinghuset og andre medlemmer tas i bruk, har ikke skjedd tidligere. Vi vil imidlertid ikke spekulere rundt for eksempel risikonivået hos clearinghuset generelt, skriver Gedeon.

Les også

– Et skikkelig slag for kraftmarkedet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet

Flere artikler

  1. Nasdaq varsler grep for å redusere risiko etter Aas feilslåtte spekulering

  2. Finanstilsynet åpnet for større kraftveddemål

  3. Einar Aas’ feilslåtte krafthandel: Selskapene har tillit til Nasdaq-gransking

  4. Einar Aas-gransking snart klar

  5. Nye spørsmål om Aas’ krafthandel: Ikke fornøyd med Sivs svar