Marine Harvest klager inn Norge for ESA

Oppdrettsselskapet Marine Harvest mener eksportavgiften på fisk utgjør et brudd med EØS-avtalen.

STRIDENS KJERNE: Norges Sjømatråd promoterer norsk fisk i utlandet, men er en ordning som er omstridt. Regiondirektør Christian Nordahl i Norges sjømatråd er her avbildet sammen med kronprins Haakon og næringsminister Monica Mæland (H) i Rio de Janeiro i fjor.
Publisert:

Selskapet klager derfor inn staten for EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Eksportavgiften er tvangspålagt alle oppdrettsselskaper i Norge, og brukes til å finansiere Norges Sjømatsråds promotering av norsk fisk i utlandet. I 2016 vil avgiften ligge på 600 millioner kroner for næringen totalt, ifølge Marine Harvest.

– Eksportavgiften utgjør i dag en stor kostnad for næringen og Marine Harvest. Dette er utgifter som vi får lite eller ingenting igjen for, og som samtidig utgjør en risiko for alle selskapene, sier salgs- og markedsdirektør Ola Brattvoll.

Marine Harvest mener at tiden har løpt fra ordningen, og at behovet i dag er et annet enn da sjømatrådets forløper, Eksportutvalget for fisk, ble etablert i 1991. Samtidig skal kostnadene tilknyttet ordningen ha økt betraktelig.

Selskapet mener at det i realiteten nå er lovpålagt å finansiere markedsføringen av sine konkurrenters merkevarer.

– I dag betaler bare Marine Harvest 70 millioner kroner i året til en utdatert ordning som er direkte skadelig for vår virksomhet, sier Brattvoll.

Bakgrunnen for at ordningen klages inn for ESA, er at Marine Harvest utgjør statlige subsidier som bryter med EØS-avtalen. De mener også at avgiften kan være en ulovlig eksportrestriksjon og importrestriksjon.

Noe ønske om å avvikle Norges sjømatråd har de imidlertid ikke. Selskapet, der John Fredriksen er største aksjonær, mener ordningen bør være frivillig.

– Sjømatrådet kan fremdeles være en viktig aktør innen bedring av næringsomdømme og samling av relevant statistikk, og vi ønsker selvsagt å bidra økonomisk til funksjoner som har felles nytte, sier Brattvoll.

Styreleder Marianne Elisabetth Johnsen i Norges sjømatråd opplyser til E24 at sjømatrådet «tar klagen til etterretning».

– Jeg har ingen kommentarer utover dette, sier Johnsen til E24.

Les også

Ny januarrekord for sjømateksporten

Les også

Rekordår for norsk sjømatnæring

Les også

Rekordhøy laksepris kan være skadelig

Publisert: