Razzia hos Nordic Securities – flere pågrepet

Økokrim har slått til mot «en rekke steder» i Oslo og Bergen, inklusive meglerhusets lokaler. Et ukjent antall personer er pågrepet og siktet i saken.

ØKOKRIM GIKK TIL AKSJON: I Bergen står Nordic Securities oppført med lokaler i det røde huset i midten av bildet.
  • Karl Wig
  • Marius Lorentzen
  • Sindre Hopland
  • Eirik Billingsø Elvevold
  • David Bach
Publisert:

Aksjonene fant sted i forrige uke, opplyser førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til E24.

Utover lokalene til Nordic Securities slo Økokrim også til hjemme hos personer som nå er siktet i saken, ifølge TV2, som først meldte nyheten mandag.

– Vi ransaket steder hvor det var sannsynlig at vi fant beviser. Det var en rekke steder, sier Stanghelle til E24.

– Hva fant dere?

– Vi har foretatt veldig mye databeslag, og en del papirbeslag. Det skal vi gå igjennom nå, sier førstestatsadvokaten.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Advokat Tony A. Vangen i Advokatfirmaet Elden bekrefter overfor E24 at han representerer Nordic Securities.

– Det jeg kan si så langt er at siktelsen lyder på brudd på god forretningsskikk etter verdipapirloven. Vi har foreløpig valgt å si at vi representerer Nordic Securities, og jeg vil ikke kommentere hvem andre som er siktet på nåværende tidspunkt.

Vangen legger likevel til at det kun er Nordic Securities som er siktet som selskap, og ikke morselskapet The Nordic Group.

– Nordic Securities som selskap stiller seg uforstående til siktelsen, men vi må gå gjennom papirene før vi tar nærmere stilling til det, sier Vangen.

Så vidt Vangen bekjent er det ingen som sitter fengslet i forbindelse med denne saken.

Avhører siktede

Økokrim er i gang med å gjennomføre avhør, etter å ha gått til pågripelser i forbindelse med aksjonene.

Førstestatsadvokat Stanghelle vil ikke si hvor mange som er siktet eller hvilke posisjoner de har.

Hun vil heller ikke utbrodere siktelsene, utover at de omhandler økonomisk kriminalitet.

– Vi ser alvorlig på forholdene, sier Stanghelle.

E24 har så langt ikke klart å få tak i Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes, og heller ikke fått tak i noen som vil snakke hos morselskapet The Nordic Group.

Nordic Securities ble fratatt konsesjonen til å yte investeringstjenester i fjor. Det besluttet Finanstilsynet etter å ha gjort tilsyn hos meglerhuset. Tilsynet mente forholdende var så alvorlige at de gikk til politianmeldelse.

Det er slik saken havnet på bordet til Økokrim, som deretter gikk til egne etterforskningsskritt.

BEKREFTER PÅGRIPELSER: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

I løpet av det siste året har hele styret fratrådt.

– Jeg har ingen kjennskap til noen razzia hos Nordic Securities, sier tidligere styremedlem Thomas Gunnarson til E24. Han gikk av i fjor sommer.

E24 har ikke fått tak i noen av de andre fratrådte styremedlemmene, heller ikke styreleder Lasse R. Johansen. Hans fratredelse ble kunngjort hos Brønnøysundregisteret så sent som i forrige uke.

Dagens Næringsliv melder at sykdom oppgis som årsak til at han sluttet.

Gruppesøksmål

Finanstilsynet mente Nordic Securities var pådriver for overdreven verdipapirhandel i finansielle differansekontrakter (CFD) og børsnoterte aksjer.

ØKOKRIM TIL AKSJON: Finanstilsynets anmeldelse er bakgrunnen for pågripelsene som nå er gjort etter razzia mot The Nordic Group og underbruket Nordic Securities.

Forbrukerrådet mener småsparere ble «lurt på det groveste» av meglerhuset.

Finanstilsynet avdekket at 270 av 300 kunder tapte penger på investeringene gjennom meglerhuset, og hyppige handler gjorde at honorarene gikk i taket.

Styreleder Dag Rune Flåten i Klagehjelp AS påbegynte i fjor et gruppesøksmål mot morselskapet The Nordic Group, på vegne av 21 aksjonærer som følte seg lurt til å kjøpe produkter av meglerhuset.
Saken er nå overlevert advokat Tore Jarl Hjelseth, som bekrefter at han representerer de 21 saksøkerne.
– De mener det foreligger grunnlag for erstatning for tap som er påført. Søksmål er tatt ut mot syv personer i styre og ledelse i selskapsgruppen, bekrefter Hjelseth overfor E24.

Det er ikke nødvendigvis disse som nå er siktet for økonomisk kriminalitet av Økokrim.

Tilsynet begrunnet sin konsesjons-inndragning med at meglerhuset alvorlig og systematisk har overtrådt verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk.

Nordic Securities klagde avgjørelsen inn til Finansdepartementet, men fikk avslag.

Kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud i Finanstilsynet vil ikke kommentere saken utover å bekrefte at de gikk til politianmeldelse.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – De har drevet et systematisk bedrag

  2. Rettsmaraton i gang: Økokrim mener Nordic Securities-gründerne holdt tilbake info

  3. To personer tiltalt for grovt bedrageri i Nordic Securities-saken

  4. Nordic Securities fikk tilsynsslakt allerede i 2011

  5. Nordic Securities-toppene må forsvare seg i retten – saksøkes for 22 millioner