Sevan Marine: - Vi er gjeldfrie innen juli

Oppryddingen i riggselskapet har ført til inntektsfall, men fastere grunn under føttene. 

SNUOPERASJON: Carl Lieungh har ledet Sevan Marine gjennom en omfattende restrukturering de siste to årene.
Publisert: Publisert:

Riggselskapet Sevan Marine, som har vært igjennom en voldsom restrukturering det siste halvannet året, har sett inntektene falle i årets første kvartal.

De første tre månedene i 2013 ga selskapet et driftsresultat på 0,1 millioner dollar etter en omsetning på 19,5 millioner dollar.

Det var en nedgang fra et driftsresultat på 10,3 milloner dollar og en omsetning på 24,5 millioner dollar i samme periode året tidligere.

Sevan Marine har gått fra å være et «bygge -eie - operere-selskap», til å nå være en prosjektutvikler og et teknologiselskap.

Fra å sitte på kostbare rigger er selskapet i praksis nå kun eiere av teknologien som benyttes til de karakteristiske bøtteriggene.

Etter at selskapet ble reddet fra den sikre død høsten 2011, tok den nye storeieren Teekay tok, i tillegg til å kjøpe de tre fartøyene Sevan Marine eide, over hele selskapets driftsavdeling.

Selskapet skriver om utsiktene at de vil fokusere på sin nye forretningsmodell som et teknologi og prosjektutviklingsselskap. Sevans teknologi markedføres i kjerneområdeme FPSO og FSO.

I tillegg fokuserer Sevan på å utvikle sin prosess og toppside-teknologi.

- De mange oljefunnene innen olje og gass på verdensbasis og flere prosjekter på vei til produksjonsfase, samt stigende investeringsnivå innen industrien, skaper positive markedsutsikter for selskapet.

Sevan opplyser at selskapet vil være gjeldfritt innen utløpet av årets andre kvartal, i og med at den ombygde riggen Sevan Voyageur nå er realisert.

Kontantbeholdningen i selskapet var på 60,5 millioner dollar ved utløpet av første kvartal.

Solgte skrog
Like før helgen varslet at det har inngått en avtale med selskapets gründere om salg av sine siste to riggskrog.

Riggselskapet Sevan Marine selger de to gjenværende riggskrogene det har stående på det kinesiske verftet Cosco.

Riggene selges for 41 millioner dollar, men Sevan Marine har gitt den nye kjøperen 100 prosent selgerkreditt i tillegg til at det legges opp til et utstrakt samarbeid.

Logitel Offshore er et selvstendig selskap opprettet i samarbeid med Sevan, og det opplyses at riggene skal ferdiggjøres som boligrigger.

Les også: Sevan-gründer med nye riggdrømmer

- Dere selger med hundre prosent selgerkreditt. Hvorfor gjøre dere dette?

- Først og fremst for å bli kvitt forpliktelser i som i sum er på 31 millioner dollar. I tillegg skaper vi en fremtidig inntektsstrøm i form av levering av tjenester og lisensinntekter, sa konsernsjef Carl Lieungh i Sevan Marine til E24.

- Vi skaper en oppside, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om