Mer enn to av tre norske aksjonærer er fortsatt menn

Nordmenn har aldri hatt større verdier i aksjer, men det er fortsatt menn som dominerer på Oslo Børs. – Kvinner henger langt etter, sier lederen for Aksje Norge.

MANNSDOMINERT: Interessen for aksjer har fått et oppsving i den norske befolkningen, men kjønnsbalansen er fortsatt skjev.
Publisert: Publisert:

Det samlede antallet nordmenn som eier aksjer steg i fjor for fjerde året på rad, viser en fersk rapport fra organisasjonen Aksje Norge.

Av tilsiget er imidlertid størsteparten menn. Andelen kvinner som eier aksjer har dermed falt i hele denne perioden.

– Kvinner henger langt etter menn når det gjelder å investere i aksjemarkedet, og foretrekker generelt banksparing i større grad enn menn. Over tid gjør dette at kvinnene ikke bare risikerer å bli lønnstapere, men at de også kan bli sparetapere utover i sin karriere, sier daglig leder Lene Refvik i Aksje Norge til E24.

Daglig leder Lene Refvik i stiftelsen AksjeNorge.

Av totalt 365.037 norske aksjeeiere ved utgangen av fjoråret var 110.345 kvinner, hvilket tilsvarer rundt regnet 30,2 prosent. Dette er en nedgang på omtrent et halvt prosentpoeng fra året i forveien og ett prosentpoeng fra i 2014.

Dermed er fortsatt under én av tre norske aksjeeiere kvinner.

– Vi mener at man tar mer risiko ved å ikke ta risiko, enn ved å ta risiko. Når kvinner velger å la være å ta muligheten til avkastning på sine sparepenger, så øker også risikoen for at de vil ha mindre kapital å leve av i fremtiden, og det er fryktelig synd, sier Refvik.

Tar mindre risiko

Målt i verdi er forskjellen enda større. Nordmenn eide for første gang aksjer for mer enn 100 milliarder kroner i fjor, og har aldri hatt større verdier på Oslo Børs.

Kvinner kontrollerte imidlertid kun en drøy femtedel av disse verdiene. Andelen er noe høyere enn i fjor, men lavere enn i 2014.

Mannsdominansen er altså ikke noe nytt fenomen, og normalt forklares skjevheten med at kvinner er mindre risikovillige enn menn.

Dette underbygges også av at kvinner i større grad enn menn velger store og stabile selskaper når de først velger å gå inn i aksjer.

– Det vil si at kvinner tar gode valg når de først velger å gjøre det, sier Refvik.

Saken fortsetter under grafen ...

Både kvinner og menn har – ikke overraskende – størst verdier i Statoil. Etter børslokomotivet foretrekker imidlertid kvinner finans og konsum, mens menn «flest» har satt pengene sine i Norsk Hydro og Telenor.

Les også

Rekrutteringstopp: – Det er unektelig en trend at velstående, hvite damer ønsker å være hjemme og passe barn

«Forskjeller i investeringer kommer enda mer til syne når vi ser på samtlige selskaper på Oslo Børs. Kvinner er mest til stede i de finansielle egenkapitalbevisene og konsumselskaper, mens menn tidvis reflekterer rundt 90 prosent av private eiere i selskaper knyttet til råvarerelaterte selskaper innen olje og offshore og ytterligere teknologiselskaper – også regnet som de mer risikofylte aksjene», skriver Aksje Norge i rapporten.

Flere unge

En mer positiv utvikling er at flere unge investerer i aksjer.

– Dette er kjempepositivt. Det var lenge en forgubbing i aksjemarkedet, der gjennomsnittsaksjonæren på Oslo Børs bare ble eldre og eldre, men de siste par årene har vi sett at dette har snudd, sier Refvik.

Aldersgruppen 18–29 år har relativt sett vokst mest i antall aksjonærer, tett etterfulgt av aldersgruppen 30–39.

– Jo yngre man er når man begynner å interessere seg for sparing og investering, jo større muligheter for avkastning. Og de fleste kommer i gang med sparing og investering for sent i livet. Så det er kjempepositivt at unge mennesker blir mer interessert i aksjemarkedet, sier Refvik.

Saken fortsetter under grafen ...

Hun mener at økningen i aksjesparing generelt har økt på grunn av lave renter og positive incentiver fra myndighetene, og trekker blant annet frem innføringen av aksjesparekonto.

Leder Brage Krogsrud i Børsgruppen Aktie.

– Men for dem fra 18 til 29 er kanskje andre ting viktigere, for eksempel at det er ganske spennende å eie aksjer, mener hun.

Nettvekst

Leder Brage Krogsrud i Børsgruppen Aktie ved BI tror at økningen blant unge kan skyldes at det har blitt enklere å handle aksjer på internett.

– De unge er mye på nettet og er mer avanserte i handlingen sin. Det er enkelt å trykke seg inn, sette inn en tusenlapp og så har man aksjer. Og det er mye reklame for dette i sosiale medier og slike ting, sier Krogsrud.

Når det kommer til kjønnsbalanse, forteller han at de ser etter folk som har genuin interesse for børs og finans, og at dette i hovedsak er gutter. De tilstreber imidlertid jevn kjønnsbalanse ved opptak til gruppen.

– Guttene vi tar inn er som regel mye mer erfarne med aksjer og verdipapirer, men vi prøver å engasjere kvinner og øke interessen, sier Krogsrud.

Les også

Investorene på Oslo Børs forskjellsbehandles oftere

– Opplever dere at gutter er mer risikovillige når det skal finnes caser til porteføljen?

– Guttene er mest aktive når det kommer til å finne caser, og relativt sett vil jeg tro at guttene kanskje er litt mer risikoperverse enn jentene. Men det er ikke kjempestor forskjell. Vi har også kvinner som er glade i risikoinvestering, sier 22-åringen.

Færre eier én aksje

Statistikken for fjoråret viser for øvrig at det er aldersgruppen fra 40 år og oppover som har hatt den største gjennomsnittlige verdiøkningen i sine porteføljer. Ikke unaturlig, da denne gruppen er i en sterkere spareposisjon enn de yngre.

Gruppen kjennetegnes også av at de kjøper flere store og solide selskaper, hvilket kan ha vært en fordel i et år der de store selskapene på OBX-indeksen gjorde det bedre enn det bredere markedet.

Ellers er andelen nordmenn som eier kun én aksje fallende. Denne var på 54,5 prosent i fjor, mot 55,2 prosent i 2016.

Les også

Børsrush i 2017: Høyeste antall børsnoteringer siden før finanskrisen

Les også

Grafene som kan forklare årets børsfest

Les også

Investorene på Oslo Børs forskjellsbehandles oftere

Publisert:

Her kan du lese mer om