Investtech-analyse: Liten grunn til å følge «sell in May»-rådet

Og oppgangen skal fortsette til nye høyder, tror Investtech.

Publisert:

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt motstanden ved 566 poeng og er i all-time high. Positive investorer sikret onsdag oppgang for femte dag på rad.

Det er gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon og indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. En videre oppgang indikeres. Indeksen har støtte rundt 566 og 533 poeng.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 50 og 56 poeng. Dette indikerer en nokså jevn fordeling mellom optimister og pessimister blant både de kortsiktige og langsiktige investorene på Oslo Børs.

(Saken fortsetter under grafen)

Det er liten aktivitet blant innsiderne på Oslo Børs for tiden. Dette har sammenheng med at mange er forhindret fra å handle i tiden før selskapene rapporterer tall for første kvartal. Innsiderne har gjort bare 33 handler den siste måneden, noe som er omlag halvparten av normalt antall. De som handler er imidlertid overveiende positive. Handlene fordeler seg med 29 kjøp og bare fire salg, slik at kjøpsandelen på månedsbasis blir hele 88 prosent. Siste 12 måneder er kjøpsandelen 74 prosent.

Ikke sell in May

Det har blitt mai. Et gammelt ordtak sier «Sell in May and go away». Her er hva statistikken for Oslo Børs over de siste 31 årene, fra 1983 til nå, sier:

  • Mai: +1,5 %
  • Juni: -0,9 %
  • Juli: +2,5 %
  • August: -0,5 %

Ut fra dette er det liten grunn til å selge i mai.

Nye rekorder

En rekke av de tunge selskapene har gått sterkt de siste ukene og steget til nye rekordnivåer. Teknisk er det gitt flere kjøpssignaler og en videre oppgang indikeres.

Telenor

Telenor viser en sterk utvikling innenfor en bred, stigende trendkanal på lang sikt. Kursen har steget fra støtten ved gulvet i trendkanalen og har dannet en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon.

(Saken fortsetter under grafen)

Dette indikerer en økende optimisme hos investorene og en videre oppgang signaliseres. Positiv volumutvikling bekrefter signalet og styrker aksjen på kort sikt. Telenor har støtte ved cirka 128 kroner, mens det er lite motstand før ved 153 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler.

Marine Harvest

Marine Harvest ligger i en stigende trendkanal på lang sikt. Kursen har gitt kjøpssignal fra en liten dobbel-bunn-formasjon, reagert opp fra støtten ved gulvet i kanalen og brutt motstanden ved 70 kroner. I tillegg er volumutviklingen positiv og en videre oppgang for aksjen indikeres. Marine Harvest er svakt positiv på innsidehandler.

(Saken fortsetter under grafen)

Hydro

Norsk Hydro ga kjøpssignal fra flere bunnformasjoner i fjor høst og innledet samtidig en stigende trend. Kursen har brutt opp gjennom motstandsnivåene rundt 28 og 30 kroner, og utløst nye kjøpssignaler.

(Saken fortsetter under grafen)

En volumanalyse viser at det er kjøperne som hovedsakelig er den aktive part i aksjen, og presser kursene opp for å få tak i aksjer, mens selgerne er mer passive. Dette styrker aksjen og en videre kursoppgang indikeres. Norsk Hydro er svakt positiv på innsidehandler.

Investtech eller nærstående eier aksjer i Marine Harvest og Norsk Hydro.

Publisert:

Her kan du lese mer om