Svakt kvartal for Grieg Seafood

Lave laksepriser og høye kostnader skapte trøbbel for selskapet i tredje kvartal.

  • E24/Six News
Publisert: Publisert:

Grieg Seafood leverte et driftsresultat før biomassejustering for årets tredje kvartal på -30,7 millioner kroner.

I samme periode i fjor hadde selskapet et resultat før biomassejustering på 105 millioner kroner.

Det svake resultatet er knyttet til lave laksepriser og høye uttakskostnader. Den sterke tilbudsveksten har fortsatt i 3. kvartal 2011 og har medført fortsatt fallende laksepriser i samtlige markeder.

«Grieg Seafood har hatt liten kontraktsdekning i kvartalet og har i all hovedsak vært eksponert mot spotmarkedet. Det har vært høy uttakskost i dette kvartalet som tidligere indikert. Begge de to norske regionene har slaktet fisk med lav snittvekt og dertil høy uttakskost. På Shetland var det særlig høy uttakskost på den svake 2009 (høst)generasjonen som ble slaktet ut i juli måned», skriver selskapet i dagens kvartalsrapport.

Konsernets totale slaktevolum økte i 3. kvartal med i overkant av 7 prosent til 15 663 tonn.

Omsetningen var på 467 millioner kroner (586), EBITDA kom inn på 3 millioner kroner (136), mens resultat før skatt var på -168 millioner kroner (-18).

Driftsresultatet var -151 millioner kroner (-31).

AksjeLongname: Grieg SeafoodTicker: GSFMarked: OSEOrganiasonsnummber: 946598038TSID: Trade time: 2011-11-02 17:30:00Last: 3.72Close: 3.7Periode: 7days

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Grieg Seafodd kutter utbyttet

  2. Slaktet mer, tjente mindre

  3. Betalt innhold

    Fra svake resultater til rekord for Grieg Seafood

  4. Betalt innhold

    Stabil produksjon, men svakere resultat for Grieg

  5. Sterkere fra Grieg Seafood