Oljefondet trapper opp aksjekjøpene: – Bør satse på fornybart

Oljefondet bør sette av 190 milliarder kroner til investeringer i fornybar energi, mener lobbygruppen IEEFA.

GIR RÅD: Nå som Oljefondet skal kjøpe aksjer for over 500 milliarder kroner bør de sette av en stor andel av det til å investere i fornybar energi, sier lobbygruppen IEEFA i en rapport.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Oljefondet er i ferd med å øke sin andel aksjer fra 62,5 prosent til 70 prosent.

Ifølge Finansdepartementet kan dette grepet løfte den forventede avkastningen i fondet fra 2,75 prosent til 3 prosent.

Allerede nå er fondet i ferd med å trappe opp aksjekjøpene, som totalt vil flytte rundt 550 milliarder kroner fra obligasjoner til aksjer.

Men drøyt en tredjedel av de pengene burde ha vært satt av til investeringer i en kraftig voksende bransje, nemlig fornybar energi, sier lobbygruppen Institute for Energy Economics and Financial Analysis i en fersk rapport.

– Den globale energisektorens omstilling bort fra fossil energi legger finansielt press på fondet, sier Tom Sanzillo i IEEFA.

– Men det gir også investeringsmuligheter, sier han.

Sanzillo er tidligere finansforvalter og har blant annet jobbet for delstaten New Yorks pensjonsfond, som forvalter rundt 1.200 milliarder kroner.

– En måte å tjene penger på er å investere i fornybar energi, sier han.

Oljefondet har allerede begynt opptrappingen av aksjeandelen. Ved utgangen av andre kvartal hadde det en andel på 65,1 prosent aksjer, fra 62,5 prosent ved årsskiftet.

Fondet har nå 32,4 prosent av sin verdi i rentepapirer og 2,5 prosent i eiendom.

Les mer: Vurderer aksjekjøp utenfor børs – kan øke Oljefondets kostnader

Les også

Kroneløft vil ramme Oljefondet

Ønsker milliardinvesteringer

IEEFA viser til at fornybar energi er en sektor med utsikter til god avkastning, og ber Oljefondet gjøre investeringer i sektoren for rundt 190 milliarder kroner, eller drøyt en tredjedel av pengene som nå flyttes over i aksjer.

GIR RÅD: Tom Sanzillo i IEEFA.

Foto: IEEFA

Slike investeringer kan gjøres gjennom å kjøpe aksjer i fornybarselskaper, men alternativt mener IEEFA at fondet også kan investere i indekser over energirelaterte selskaper, eller investere direkte og indirekte i infrastruktur, eller gjennom ikke-børsnoterte fornybarfond, som flere finansgiganter nå har satt opp.

– Siden januar 2017 har to store investeringsselskaper, Blackrock og JPMorgan Chase, annonsert at de danner nye fond i fornybarsektoren, sier Sanzillo.

– Per i dag har 22 europeiske institusjonelle investorer investert i Blackrocks fornybarinitiativer, sier han.

Oljefondet er tungt investert i oljesektoren, som utgjør rundt 5 prosent av fondets aksjebeholdning. I fjor ga disse aksjene massiv avkastning på 29 prosent, men så langt i år har olje og gass vært den sektoren som har gjort det dårligst. Oljebransjens vekstutsikter er også noe usikre.

Oljefondet har også et spesielt miljømandat på 64 milliarder kroner. Disse hadde i fjor bedre avkastning enn fondet for øvrig, men har ikke levert noe ekstra i tidligere år.

Les også

I sommer har Oljefondet blitt 479 milliarder mindre verdt

Vedtok mer aksjer

I sommer vedtok Stortinget at Oljefondet skulle øke aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent, noe som skal skje gradvis over tid, slik man også gjorde fra 2007 da aksjeandelen ble økt fra 40 til 60 prosent.

Men Stortinget sa nei til at Oljefondet skal få investere direkte i infrastruktur, som vindprosjekter eller kraftlinjer.

Årsaken er at markedet er for lite for et så stort fond, at det vil kreve flere ansatte i fondet og koste mer, og at det er risiko knyttet til slike investeringer.

GIR RÅD: Jan Erik Saugestad, adm. dir. i Storebrand Asset Management

Foto: Storebrand Asset Management

Tviler på regjeringens tall

Dermed avviste Stortinget rådet i en tidligere rapport fra Sanzillo og IEEFA, som slo fast at risikoen ved å kjøpe infrastruktur var håndterbar. Flere andre store institusjonelle fond eier infrastruktur, som det kanadiske pensjonsfondet CPP.

I sin ferske rapport bestrider Sanzillo at infrastrukturmarkedet er for lite for Oljefondet. Regjeringen bruker et anslag fra RARE Infrastructure om at markedet er på 600 milliarder dollar, men RARE oppdaterte sitt anslag til 1.100 milliarder dollar i fjor, påpeker han.

Storebrand tror på fornybart

Også norske forvaltere støtter synet om at Oljefondet burde få investere i fornybar infrastruktur.

– Vil det å åpne opp for nye typer investeringer og samtidig redusere eksponeringen til fossilindustrien representere økt risiko? Det tror ikke vi, spesielt ikke om vi også ser på hele vår nasjonalformue, sier administrerende direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management.

Han sier at han engasjerer seg fordi han er opptatt av bærekraftige investeringer og ønsker at Norge skal ta vare på mulighetene sine, og ser muligheter for at fondet kan bygge kompetanse som det private næringslivet kan bygge videre på.

– Oljefondet kan begynne med sikre prosjekter innen ren energi i Europa. Risikoen er håndterbar, og mulighetene er veldig lovende, sier Saugestad.

Les mer: Oljefondet kan få kjøpe infrastruktur: – Sjansene bør være store

Øker risikoen

Det å øke aksjeandelen betyr i seg selv økt risiko for fondet, og gjør at fondets verdi vil kunne svinge mer.

I 2008 gikk fondet med et tap på 23 prosent på grunn av finanskrisen, noe som da tilsvarte 633 milliarder kroner.

I dag ville et tap på 23 prosent ha tilsvart 1.800 milliarder kroner, fordi fondet har vokst.

Stortinget har akseptert den økte risikoen, og sier evnen til å bære risiko har økt siden 2007, blant annet etter håndteringen av finanskrisen i 2008, hvor fondet falt veldig i verdi men tok seg kraftig opp igjen året etter.

Men dersom de kortsiktige tapene kan bli store, bør regjeringen være forsiktig med oljepengebruken, påpeker Stortinget.

– Flertallet mener samtidig at en i praktiseringen av handlingsregelen i de årlige statsbudsjettene bør ta hensyn til at risikoen for store svingninger i fondets verdi øker ved en økning i aksjeandelen, sa Finanskomiteen i sommer.

STOR VARIASJON: Dette er Oljefondets historiske avkastning i prosent. Det svakeste året var 2008, da aksjeinvesteringene falt hele 40,7 prosent og bidro til at fondets samlede avkastning ble på minus 23 prosent.

Foto: NBIM

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Aksjer
 3. Storebrand
 4. Yngve Slyngstad
 5. Øystein Olsen
 6. Norges Bank
 7. Oljebransjen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. – Ikke veldig viktig for Oljefondet

 2. – Fornuften har seiret

 3. Høyre vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur

 4. Annonsørinnhold

 5. Regjeringen vurderer å åpne dør for Oljefondet: Kan få kjøpe infrastruktur

 6. Vil ha Oljefondet-krav i regjeringserklæring: – Bør få kjøpe infrastruktur