Kongsberg Maritime lanserer ny restruktureringsplan før jul: Dette må klaffe for industrigiganten

Kongsberg Gruppens største virksomhet fikk merke oljebremsen på kroppen senere enn mange andre norske bedrifter. Innen jul lover ledelsen å legge frem en ny plan for hvordan Kongsberg Maritime skal ruste seg for fremtiden.

MANGE BRIKKER I SPILL: Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy, var med å vise frem Kongsberg Maritimes avanserte test- og produksjonsanlegg i Horten. I desember legger han frem en større slagplan for å sikre Maritimes suksess fremover.
Publisert: Publisert:

HORTEN/OSLO (E24): Torsdag forrige uke inviterte teknologi- og forsvarskonsernet Kongsberg Gruppen analytikere, investorer og media til Horten, der Kongsberg Maritime er tungt tilstede med både produksjonsanlegg og utviklingskontorer.

Der kunne selskapet fortelle at de har som mål at omsetningen i snitt skal vokse med 10 prosent i året frem mot 2020, og at driftsmarginen (EBITA) skal ligge på det samme. Veksten skal man oppnå gjennom egen vekst og oppkjøp, mens marginene skal bedres gjennom kostnadskutt og effektivisering internt.

Målene står i kontrast til utviklingen så langt i år. Omsetningen for konsernet har nemlig falt hvis man ser på de tre første kvartalene samlet sett, og marginene til den største divisjonen, Kongsberg Maritime, har halvert seg til 4,8 prosent, som følge av nedturen i offshore og shipping.

Kongsberg Maritime-sjef Egil Haugsdal la ikke skjul på at kostnadene må ned og at organisasjonen må endre seg fremover, da han torsdag fortalte om hvordan man har gått fra en periode på flere år med en bransje der marginene har vært høye, til en mer normal periode.

E24 har tidligere skrevet om at konsernet vil ha 500 millioner kroner i lavere driftskostnader neste år som følge av nedbemanninger og forbedringer.

Samtidig har ledelsen jobbet med en større restruktureringsplan for Kongsberg Maritime:

– Denne planen skal vi presentere i desember, sier konsernsjef Geir Håøy til E24.

Planen omfatter i første omgang virksomheten i Norge. Deretter vil man følge opp virksomheten internasjonalt løpende, ifølge Håøy. Kongsberg Maritime har virksomhet fordelt over en rekke kontorer landet rundt, og den nye planen vil trolig innebærer endringer i oppsettet.

Utenlands har Kongsberg Maritime 59 kontorer og virksomheter spredd over 20 land fra Australia og Asia til Europa og Nord-Amerika.

– Ikke avhengig av oljecomeback

Det er flere brikker som må falle på plass hvis Geir Håøy og resten av Kongsberg Gruppen skal nå målene sine.

Både selskapet og analytikerne er imidlertid enige om hvilket felt som vil gi dem mest drahjelp for å nå vekstmålene fremover:

– Det er forsvar. Vi hadde håpet oppgangen skulle komme raskere, men beslutningene hos kundene sklir ut i tid. Men vi ser en økt etterspørsel i de segmentene vi er i, sånn at sjansen for at vi sikrer betydelige kontrakter er realistisk, sier Håøy til E24.

En oppsving i forsvarsmarkedet, blant annet takket være økt internasjonal uro, er imidlertid ikke nok:

– Hvis vi ikke skyter stang inn på alle forsvarskontrakter er vi også avhengig av at vi også jobber med resten av konsernet. Vi kan ikke sitte og vente på at markedet skal komme tilbake i de segmentene vi har vært i. Vi må utvide omfanget og komme opp med nye forretningsmodeller. Vi er også nødt til å jobbe med kostnaden og infrastrukturen vår for å posisjonere oss for det markedet vi kommer til å være i.

– Er dere avhengige av et comeback i olje- og offshoremarkedet for å nå målene om 10 prosent vekst og driftsmargin frem mot 2020?

– Nei, det er vi ikke. Slik jeg ser det må vi lykkes med vekstinitiativene utenfor offshore. Jeg tror ikke offshoremarkedet kommer til å være helt dødt heller, men rigg og supply vil nok være borte en stund. Det vil fortsatt være noe aktivitet i offshore, og vi jobber jo også med å utvide omfanget av leveransene våre, sier Håøy.

Han referer blant annet til Kongsberg Maritimes satsing på å utvide leveransene sine til totalløsninger for skip (EPIC-kontrakter) der man ikke bare håndterer navigasjon, fremdrift og lignende, mens også energistyring og andre systemer som andre aktører har levert tidligere.

– Derfor er vi ikke avhengige av en full retur i rigg, sier Håøy.

Han erkjenner samtidig at de mer omfattende EPIC-kontraktene gir lavere marginer enn før. Samtidig mener både han og ledelsen i Kongsberg Maritime at de er nødt til å satse på mer omfattende leveranser, særlig i møte med konkurrenter som ABB og Siemens.

Håøy lister opp en rekke andre segmenter de satser på for å utvide rekkevidden og omfanget til Kongsberg Maritime i markedet, fra leveranser til fiskeri og offshore oppdrett, maritim robotikk (fjernstyrte fartøy og undervannsfarkoster)

– Det er likevel mer krevende å nå 10 prosent margin enn det vi trodde i fjor, sier han og fortsetter:

– For å komme tilbake på 10 prosent margin må vi gjennomføre de kostnadstiltakene og de strukturelle endringene vi har snakket om her i dag. Det er viktig for oss.

KAPTEINSSTOL MED FULL OVERSIKT: Kongsberg Maritime lanserte det nye systemet «Fishmaster» i august i år. Systemet integrerer alle de kritiske systemene på en fiskebåt og gir besetningen oversikt over alt fra hvor fisken er, til navigasjon og styring av skipet. Systemet er så avansert at det er mulig å se hvilken fiskeart man er i nærheten av, og om fisken for eksempel er stor nok til å være lovlig å fiske.
Les også

Kongsberg Gruppen vil vokse 10 prosent i året

Tror nysatsingen kaster av seg i 2018

Én av de siste brikkene som etter planen skal falle på plass for Kongsberg Gruppen er nysatsingen Kongsberg Digital (KDI).

Divisjonen ble opprettet i våres i forbindelse med at konsernet kastet kortene i Oil & Gas Technologies-satsingen, som aldri tok av og som ble et offer for oljebremsen.

Det er Hege Skryseth, tidligere toppsjef i Microsoft Norge, som er satt til å lede satsingen. KDI består av to hoveddeler:

  • Den ene er en del eksisterende virksomhet som ble overført fra Oil & Gas Technologies før det ble lagt ned, samt en del fra Kongsberg Maritime. Denne delen kalles «KDI Core» og består blant annet av oljeservicesystemene og- programvaren, simulatorsystemene og det avanserte styringssystemet KIMS (Kongsberg Information Management System) som for eksempel kan brukes til å holde styr på alle skipene, riggene og plattformene som deltar i offshore operasjoner. I tillegg har
  • Den andre delen, som kalles «KDI New» består av nye satsinger innenfor fornybar energi og energiforsyning, samt en langsiktig satsing på digitaliseringen av industri. Den består blant annet av en ny digitaliseringsplattform for avansert analyse og beslutningsstøtte til industrien som lanseres på nyåret.

Håpet er at Kongsberg Digital i årene som kommer både skal bidra med gode inntekter og sikre konsernets posisjon når digitaliseringen av industri, shipping og energibransjen i årene fremover er ventet å endre virksomheter fundamentalt.

– Vil Kongsberg Digital bidra i nevneverdig grad til målene deres for konsernet frem mot 2020?

– Hvis man ser på kjernevirksomheten i Kongsberg Digital, simulation og software til oljenæringen, så bidrar de i dag. Det vi har sagt at vi vil bruke store deler av det overskuddet til å utvikle de nye produktene til Kongsberg Digital. De vil vi nok se bidrag fra rundt 2019-2020, hvis vi lykkes. Men dette er markeder som er upløyd mark. Det er markeder som utvikler seg og kan bli stort, men hvor stort det blir og gode vi er gjenstår å se, sier konsernsjef Geir Håøy.

Allerede fra starten omsetter Kongsberg Digital for rundt 800 millioner kroner i året med den eksisterende virksomheten. På spørsmål om når man kan forvente en betydelig vekst utover dette, peker Hege Skryseth på at de legger opp til at 2017 blir en vekstfase etter oppstarten i år. Deretter tror hun veksten og inntektene vil øke på:

– Vi kommer jo fra «null», så selv i 2017 blir veksten bra, men det er nok ikke før 2018 at det blir en viss størrelse på det. Dette tar nok halvannet til to år tror jeg, sier Skryseth til E24.

Konserndirektør for Kongsberg Digital i Kongsberg Gruppen, Hege Skryseth.

Når det gjelder nysatsingene pekte Skryseth på at de allerede har sikret kontrakter med Statoil for havvindprosjektet Hywind der Kongsberg Digital skal levere et avansert styringssystem. Statkraft er også på kundelisten.

– Både på utility (energiforsyning, journ.anm.,) og vindkraft er vi nå i en posisjon der vi har fått gode, norske referansekunder, og vi er nå i dialog med en rekke europeiske aktører som blant annet opererer store vindparker, sier Skryseth og fortsetter:

– Det er ikke noe tvil om at det kommer en enorm vekst. Ser man 13 år frem i tid skal vindkraft dekke 20 prosent av verdens energibehov. Det skal vi være med på.

Etterlyser flere smarte tallknusere

Kongsberg Digital gjør nå siste finpuss på den nye digitaliseringsplattformen som skal lanseres mot slutten av første kvartal neste år. Det foreløpige navnet på plattformen er «Poseidon», men Skryseth sier at det trolig blir endret før lansering.

Selskapet har allerede tatt systemet i bruk for en del kunder, og Skryseth forteller at de også har sikret flere kontrakter som skal ta systemet i bruk fremover.

Plattformen er en avansert programvare der Kongsberg åpner opp systemet slik at andre kan legge sine egne tjenester på toppen. Dermed vil man også dele på inntektene som kommer fra satsingen.

Systemet skal gjøre det mulig å ta imot, analysere og bruke de enorme mengdene data som bedrifter får inn i for eksempel et produksjonsanlegg, et vindkraftanlegg eller en oljeplattform. På den måten skal man kunne effektivisere og forbedre driften betydelig.

– Det er egentlig en stordata-motor, som også tar seg av sikkerhet, fakturering, visualisering og forskjellige tjenester, sier Skryseth om plattformen.

Skryseth sier at hun skal ansette 15 til i de nærmeste månedene, men sier at det største behovet er vanskelig å dekke, nemlig innen for avansert analyse og tallbehandling:

– Det er ekstremt vanskelig å finne den kompetansen i Norge. Vi trenger folk på avansert analyse, men det utdannes for få.

– Både Kongsberg Gruppen og andre aktører har i årevis påpekt hvor vanskelig det kan være å få oljenæringen og shippingbransjen til å ta i bruk ny teknologi, selv om det kan spare dem penger. Har viljen til å prøve og betalingsvilligheten blitt noe bedre?

– Nå er de interessert og det er absolutt betalingsvillighet. Men oljenæringen er nok en av bransjene med lavest digitaliseringsrate. Samtidig opplever jeg nok at olje- og gassnæringen har kommet et knepp lenger enn shipping. Det er en interesse der også, men nå er situasjonen sånn at selskapene prøver å finne ut hvor det er mest hensiktsmessig å starte, sier Skryseth.

Hun forteller at Kongsberg Digital har alliert seg med konsulentselskapet McKinsey, som skal bistå bedriftene internt med å finne ut hvordan de best skal møte digitaliseringsutviklingen.

Les også

Offshorerederi tar krisegrep for tredje gang på under ett år

Les også

Italienere vil sluke verftskonsern fra Sunnmøre

Les også

Bygger Nordens største vindpark

Publisert: