Wilhelmsen-selskap satser på norsk fondsgründer i London

Wilhelmsen-selskap investerer rundt 150 millioner i spesialfondet Runestone Capital, som har doblet kapitalen på én måned og starter opp nytt fond i USA.

FONDSGRÜNDERE: Rune Madsen i Runestone Capital (venstre) og medgrunnlegger Rasmus Andersen kjøper og selger svingninger i aksjemarkedet gjennom spesialfondet fra kontoret i London.

Foto: Privat
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Norske Rune Madsens handel med svingninger i aksjemarkedet gjennom et spesialfond basert i London vekker interessen til investeringsselskapet Watrium, eid av en gren av Wilhelmsen-familien.

Selskapet går nå inn med et «signifikant» beløp i Runestone Capital Fund, og kommer også inn som partner i forvaltningsselskapet, ifølge Madsen, en av de to grunnleggerne av fondet.

– Det er et signifikant beløp med mulighet til å gjøre mer i fremtiden. De blir en inntektspartner – etter hvert som vi vokser er de med å dele på inntekter, sier han til E24.

Etter det E24 erfarer er investeringen i området 150 millioner kroner.

– Har vært blant de beste

Madsen og medgrunnlegger Rasmus Andersen har siden lanseringen i mai 2015 handlet på hvilken vei forventet volatilitet i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 beveger seg, med andre ord forventede svingninger i det amerikanske aksjemarkedet, med hjelp fra statistiske modeller.

Les også

Norske Rune trader svingninger i hjertet av London

– Rune og Rasmus er ekstremt flinke forvaltere som jeg kjenner fra min tid i Morgan Stanley der de også jobbet. Der hadde de gode resultater med å handle etter en lignende strategi, sier investeringssjef og styreformann i Watrium, Anders Christian Wilhelmsen.

Ifølge Wilhelmsen har Watrium fulgt med siden lanseringen, og valgte å investere etter en grundig gjennomgang og gode resultater i fondet.

– Runestone Capital har siden oppstart vært blant de aller beste hedgefondene, ikke bare innen deres kategori, men også globalt, sier han.

Wilhelmsen påpeker at fondets strategi er helt uavhengig av for eksempel børsenes verdsettelse.

– Strategien er svært lite korrelert med bevegelsen i andre aktivaklasser, og den er statistisk uavhengig fra dag til dag. Dette gjør den veldig attraktiv i et porteføljeperspektiv, og timing for når man investerer er også derfor irrelevant. Det er ikke mange investeringer som har disse karakteristikkene, sier han.

Doblet kapitalen på en måned

Ifølge Madsen har fondet, selv om det i absolutte tall fortsatt er av moderat størrelse, hatt en kraftig prosentvis vekst i kapitalen under forvaltning den siste tiden.

Les også

Investeringsdirektør mener Kina-risiko er jokeren i shippingrally

På en måned er forvaltningskapitalen doblet til 35 millioner dollar, og siden sist sommer er den mer enn tredoblet.

Fondet er et absolutt avkastningsfond som har et mål om å skape netto 20 prosent årlig avkastning, uavhengig av hvordan markedet utvikler seg. Dette er en type fond som søker absolutt avkastning, ikke avkastning målt opp mot eksempelvis en referanseindeks.

Fasiten for 2016 ble en avkastning på 30 prosent, og siste tolv måneder er den på 15 prosent.

– Vi tjente mye da det var et litt mer ruglete marked, sier Madsen.

Slik tjener spesialfondet penger

Aksjer svinger som kjent mye på kort sikt, men det er ikke selve aksjene fondet kjøper eller selger. Fondet handler isteden i markedet for finansielle kontrakter som er knyttet til disse svingningene i amerikanske aksjer, på finansspråket kjent som volatilitet.

Disse kontraktene, kalt VIX Futures, eller produkter knyttet til disse, tillater investor å vedde på om svingningene skal bli større eller mindre. Nøkkelen for fondet er å forutse hvilken retning svingningene tar, om de er på vei oppover eller på vei nedover.

– Vi har alltid en retning, enten lang eller kort amerikansk aksjevolatilitet. Siden vi alltid har en retning, enten lang eller kort, er det retningen på volatiliteten som vi tjener eller taper penger på, sier Madsen.

Les også

Hurtigruten kan være på børs igjen før sommeren

Lang innebærer å ta en posisjon med forventning om oppgang, mens kort er det motsatte.

Dette kan illustreres i VIX-indeksen (se graf under), som gir et bilde av hvordan svingningene utvikler seg. Når aksjemarkedet er nervøst og kursene beveger seg mye, som under brexit og valget i USA, stiger denne volatilitetsindeksen, men den kan også falle raskt igjen.

Madsen understreker at fondet ikke har en satt retning. Det innebærer at høyere eller lavere volatilitet ikke betyr at fondet er lang eller kort.

saken fortsetter under

VIX-INDEKSEN: Indeksen speiler den impliserte volatiliteten i indeksopsjoner på S&P 500 de neste 30 dagene. Utsnittet gir et bilde av stemningen i markedet siden slutten av 2015. Toppen som sees i juni 2016 viser markedsuroen under Brexit og toppen i november 2016 inntraff ved valget i USA.

Foto: Infront

Madsen sier at det som ofte skjer ved slike hendelser er at man har ekstreme bevegelser i volatiliteten, både opp og ned.

– Både ved brexit og valget i USA, når utfallet var klart, så man et veldig stort fall i volatilitet, på rundt 30 prosent i løpet av få timer. Ved det amerikanske valget hadde man i forkant sett at volatiliteten steg med over 50 prosent på to og en halv time. Det er noe av det største som noen gang har skjedd.

På grunn av uforutsigbarheten om utfallet satset imidlertid ikke fondet på slike spesifikke hendelser.

– For oss hadde ikke dagen hverken spesielt positiv eller negativ innvirkning, også mye fordi størrelsene på posisjonene våre var veldig små, sier Madsen.

Satser med nytt fond i USA

Målet er videre vekst. Ifølge fondsgründeren er det et poeng ikke å bli for stor, fordi det vil kunne gå utover evnen til å handle uten å påvirke markedet, som har en størrelse på rundt 8 milliarder dollar per dag.

Les også

Mork vil ikke ha økt gambling med oljefondet

Han viser til eksempler på at andre tilsvarende fond har stengt dørene for nye investorer ved rundt 350 millioner dollar.

– Vi tror vi kan forvalte godt over 500 millioner dollar før det blir vanskelig å gå ut og inn i markedet uten markedspåvirkning.

Wilhelmsen-selskapets investering kan blant annet gjøre at fondet dukker opp på radaren også hos andre investorer.

– Man er mer investerbar for større institusjoner. Det er en tillitserklæring. Vi ser at folk har tro på oss. Samtidig går kostnadene målt i prosent av forvaltningskapital ned.

Runestone, med base i London, satser nå i det amerikanske markedet via et nytt fond. Oppstarten ledes av den tidligere JP Morgan-bankmannen Greg Sperrazza.

– Det er samme strategi, men åpent også for amerikanske investorer. Det er forhåpentligvis operativt innen et par måneder. Vår mann i New York har begynt allerede, sier Madsen.

Les også

Vil ikke la Oljefondet kjøpe infrastruktur

Les også

Nå er Amazon-gründeren verdens nest rikeste

Les også

Så viktig er kronen for Oljefondet

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Fondssparing
  2. Gründere

Flere artikler

  1. Norsk premiefond i London legges ned etter fire år

  2. Svakt 2018 for norske hedgefond: Premiefond falt 22 prosent i fjor

  3. Hedgefond får en halv milliard i lommen

  4. Bitcoin cash mistet 18 mrd. i markedsverdi på en time: – Forsøk på markedsmanipulasjon

  5. Betalt innhold

    En av Wall Streets mest populære handelsstrategier svikter