Dette er de nye robot-reglene fra Finanstilsynet

Tilsynet har sendt et dokument til børsene og meglerhusene. Slik skal de håndtere aksjerobotene bedre.

UTVIDER REGLENE: Finanstilsynet sendte denne uken ut nye retningslinjer for børser og verdipapirforetak. På bildet er seksjonssjef Geir Holen (midten), ekspert på mikrostrukturer i markedet Johan Fredrik Øhman (t.v.) og advokat Lars Ove Hagset. Disse, sammen med fem andre, jobber i Finanstilsynet med transaksjonstilsyn.

Jon Herland - E24
  • Sverre Rørvik Nilsen
Publisert:

Finanstilsynet sendte torsdag ut nye retningslinjer for automatisert handel, også kjent som aksjeroboter.

Dette er ett av de to dokumentene E24 omtalte i februar, som kan bremse eller stanse hyperaktive aksjeroboter på Oslo Børs.

«ESMAs (European Securities and Markets Authority) retningslinjer gjelder automatisert handel i ethvert finansielt instrument, og berører regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter (MHF) og verdipapirforetak. Retningslinjene skal bidra til å sikre stabile og robuste elektroniske handelssystemer i EØS-området», heter det i meldingen.

- Det er liten tvil om at maskinhandel medfører at ordreboken beveger seg fortere og at dette kan oppleves som støy av investorer som skal iaktta dette, sa seksjonssjef i Finanstilsynet, Geir Holen, til E24 tidligere i vinter.

Han leder Finanstilsynet arbeid med kontroll av det norske aksjemarkedet.

E24 har de siste månedene satt søkelys på hvordan aksjeroboter i stor grad har tatt over handelen på Oslo Børs, og hvordan aksjerobotenes inntog har ført til at aksjemeglerne forsvinner.

E24 har også vist hvordan enkelte markedsaktører pumper inn ordre med lysets hastighet - for å trekke dem tilbake like raskt.

- Mengden av automatisert handel på Oslo Børs er forholdsvis nytt for oss i Norge, sa Holen.

Han fortalte at tilsynet sendte ut et spørreskjema til meglerhus i 2009 hvor de fikk svare på spørsmål rundt algoritmisk handel. Samme skjema ble sendt ut i 2011.

- Det viste å være lite utbredt i 2009, mens tilsvarende undersøkelse i 2011 viste at bildet var et helt annet, sa han.

Dette, i kombinasjon med andre faktorer, førte til at over 500 aksjemeglerjobber har forsvunnet i samme periode. Dette blant annet fordi at automatisert handel har gjort disse rollene mer overflødige.

MiFiD 2

De nye retningslinjene er de første av to nye dokumenter som blant annet skal ta for seg automatisert handel.

Det andre dokumentet er en fullstendige oppdatering av det europeiske regelverket for aksjemarkedet, Markets in Financial Instruments Directive, bedre kjent som MiFiD 2.

Et sted mellom 2014 og 2016 er det ventet at neste versjon av reglene vil innføres.

MiFiD vil blant annet definere en del termer og former for handel, som vil gjøre det lettere for regulatoriske myndigheter å drive tilsyn.

Det er blant annet foreslått at høyfrekvente marketmakere vil måtte ha konsesjon, på linje med tradisjonelle market makere. Dette medfører blant annet stedlig tilsyn og utlevering av algoritmer.

«Det nye direktivet omfatter blant annet krav til såkalt ”best execution”, begrensninger knyttet til algoritmehandel og ”high frequency trading” (HFT) og en ny type markedsplass; ”Organised Trading Facility” (OTF)», ifølge Oslo Børs.

Dette er aksjeroboter

På oppdrag for E24 har den amerikanske eksperten på aksjeroboter, Eric Hunsader i Chicago-baserte Nanex Llc, analysert samtlige ordrer og handler ved Oslo Børs i november i fjor.

Det var en formidabel mengde data. I løpet av november ble 40 millioner ordrer lagt inn i handelssystemet til Oslo Børs. Kun én av 20 ordrer resulterte i en handel.

I analysen viste det seg at nær en tredel av ordrene på Oslo Børs trekkes tilbake raskere enn et menneske kan registrere.

- Det foreligger ikke noe entydig bilde om denne type handel bidrar positivt eller negativt til velfungerende markeder. Det foreligger noen studier på dette, men de gir som nevnt ingen entydig konklusjon når det gjelder hvordan slik maskinhandel virker inn på kostnader, likviditet og volatilitet, sa Holen.

- Dessuten, det som kan virke bra under normale markedsforhold kan forsterke forstyrrelsene i urolige tider. Dette var en av lærdommene etter den såkalte 'Flash Crash' i USA i 2010.

(Se lenker til andre saker under denne animasjonen)

FORVIRRET? Denne animasjonen forklarer i detalj hvordan robothandel fungerer.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Robot

Flere artikler

  1. Disse to dokumentene kan stoppe aksjerobotene

  2. Børsgigant gir bøtertil aksjeroboter

  3. - Hadde vi ikke gjort noe, kunne utviklingen bare fortsatt oppover

  4. Annonsørinnhold

  5. Nasdaq slår hardt ned på hyperaktive aksjeroboter

  6. Sveriges finanstilsyn frikjenner aksjerobotene