Rec venter regninger på én mrd. etter nedleggelser

Rec venter milliardregning etter nedleggelser.

TUNG BØR: Regnskapet konsernsjef Ole Enger (t.v.) og finansdirektør Bjørn Brenna i Rec la frem onsdag morgen viser at selskapet har 4,2 milliarder kroner i netto rentebærende gjeld.
Publisert:

Meglerhuset SEB Enskilda skriver i en fersk analyse at de tviler på om Renewable Energy Corporation (Rec) vil ha penger nok til å dekke banklån på 1,6 milliarder kroner som forfaller i 2. kvartal neste år.

De skriver også at de tror bankene vil stille strenge krav for å gå med på å utsette låneforfallene.

Derfor vil ikke meglerselskapet utelukke at Rec må hente inn ny egenkapital selv om hovedeier Orkla vil forsøke å unngå en slik løsning.

Dyre nedleggelser

Siden i fjor sommer har Rec lagt ned eller besluttet å legge ned all sin produksjonsvirksomhet i Norge og enkelte produksjonsenheter i utlandet.

Det har paradoksalt nok så langt ført til penger i kassen for Rec. Mye penger.

Det skjer fordi Rec samtidig som de legger ned fabrikkene har kansellert gamle salgskontrakter. Disse er inngått på langt høyere priser enn dagens markedspriser.

Det har siden i fjor sommer gitt vel 1,2 milliarder kroner i innbetalinger.

Det mer enn overstiger utbetalingene på 766 millioner kroner som Rec beregner at nedleggelsene fører til.

Mye gjenstår

Men disse utbetalingene skjer over lang tid. Ved utgangen av 1. kvartal gjenstod det 580 millioner å betale for nedleggelsene som til da var besluttet.

I tillegg kommer utbetalinger på nærmere en halv milliard kroner som Rec venter at nedleggelsen av fabrikken på Herøya vil medføre.

AksjeLongname: Renewable Energy CorporationTicker: RECMarked: OSEOrganiasonsnummber: 977258561TSID:Trade time: 2012-04-26 08:54:00Last: Close: 3.4Periode: 7days

Av Recs regnskap for 1. kvartal og tilhørende presentasjonsmateriale fremgår det at nedleggelsene har påført selskapet forpliktelser på vel en milliard kroner som ikke var betalt ved utgangen av 1. kvartal.

Les også: Rec halverte omsetningen

Det inkluderer kostnader på nær en halv milliard som nedleggelsen av fabrikken på Herøya ventelig vil påføre Herøya.

Konserndirektør Mikkel Tørud i Rec bekrefter overfor E24 at Rec har utgifter på en god milliard kroner knyttet til nedleggelsene som ikke var betalt ved utgangen av 1. kvartal.

Salg gir penger

Men salg av anlegget på Herøya vil gi noen inntekter, men Rec har så langt ikke foretatt noe anslag over hvor mye det vil kunne innbringe.

Det at inntektene fra kontraktsoppsigelser har kommet tidligere enn utgiftene knyttet til fabrikksnedleggelser er en viktig delforklaring på at Rec har klart å redusere sin netto rentebærende gjeld de siste kvartalene.

I 1. kvartal ble gjelden redusert med en halv milliard kroner til 4,2 milliard kroner.

Men i det kvartalet mottok Rec 600 millioner kroner i inntekter fra kontraktsoppsigelser, mens utbetalingene knyttet til nedleggelser bare var på 94 millioner.

Når Rec i tiden som kommer skal betale regningene for nedleggelsene vil det isolert sett bidra til å øke Recs milliardgjeld.

- Ikke komfortabel

Rec-analytiker Henrik Schultz i Sparebanken 1 Markets bekrefter at nedleggelsene isolert sett bidrar til en gjeldsøkning i kvartalene som kommer.

- Selskapets gjeldssituasjon er ikke komfortabel. Den er ikke det, selv om de har tett dialog med bankene, sier analytiker Henrik Schultz i Sparebanken 1 Markets til E24.

Rec hadde ved utgangen av mars 1,88 milliarder kroner på bok. I 2013 har selskapet forfall på banklån på til sammen 1,65 milliarder.

Med nedleggelseskostnader på en milliard kroner før banklånene forfaller er selskapet avhengig av nye lån eller en dramatisk forbedring i lønnsomheten for å kunne betale lånet ved forfall.

- Vi fokuserer veldig på å bedre kontantstrømmen samt at vi har meget streng kapitaldisiplin, sier Rec-direktør Tørud til E24.

- I tillegg gjentok vi i dag at vi er i dialog med bankene om å få endrer forfallstidspunktet, legger han til.

Han understreker at Rec per i dag er godt innenfor betingelsene til soliditet og inntjening som ligger i lånevilkårene.

Lys i tunellen

Rec-analytiker Schultz ser imidlertid lys i tunellen.

Han sier Rec har kommet lengre i arbeidet med å kutte produksjonskostnadene ved Recs gigantfabrikk i Singapore enn hva han hadde regnet med.

Det gjør at Rec kan se frem til kraftig bedrede resultater allerede mot slutten av inneværende år, om prisene holder seg på dagens nivå.

Les også: Enger: - Alle taper penger i solindustrien

Les også: Rec legger ned på Hærøya

Publisert:
Gå til e24.no