Nikola Motors

Foto: Nikola Motors Nikola Motors
Kommentar

Skal man kaste eller satse på Nel-kortet?

Fremtidsutsiktene for Nel er spennende. Veldig spennende. Men spennende nok for en aksjekurs på rundt åtte kroner?

Det at det ikke er noen rimelig sammenheng mellom de løpende resultatene i Nel og selskapets aksjekurs, er ikke så rart. Det er hydrogenselskapets spennende fremtidsutsikter som driver aksjen.