Kommentar

Kid fosser frem, men har kjøpt seg en svensk ryddejobb

Interiørkjeden Kids imponerende resultater forteller at de har gode forutsetninger for å fullføre snuoperasjonen i svenske Hemtex.

I en tid hvor store deler av detaljhandelen har slitt kraftig som følge av utfordringene netthandel skaper, har interiørkjeden Kid klart seg imponerende bra.