Finansforbundet ber bankene holde igjen på utbyttet

Bankene har foreslått milliardutbytter. Finansforbundet ber bankene «tenke seg om en gang til», etter at coronaviruset har satt norsk økonomi i en alvorlig situasjon.

BER OM MÅTEHOLD: Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet.

Finansforbundet/Sverre Chr. Jarild
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

– Oppfordringen er at vi ber dem om å revurdere størrelsen på de planlagte utdelingene. Situasjonen nå er helt annerledes enn da de vedtok utbytteforslagene, sier Vigdis Mathisen til E24.

Hun er leder i Finansforbundet, som har 32.000 medlemmer i finans og IT og er tilsluttet YS.

Bakgrunnen for utspillet er den alvorlige situasjonen norsk økonomi er kastet ut i på grunn av det nye coronaviruset.

Mandag ba også Finanstilsynet norske banker og forsikringsselskaper om å gjøre en ny vurdering av utbyttene.

Finanstilsynet mener vi nå må forberede oss på et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Det kan bety store banktap, og da er det viktigere at bankene styrker sin kapital enn å betale ut overskuddet til aksjonærene, mener tilsynet.

Les også

Antallet ledige mer enn doblet på én uke

– Bør ta sin del av samfunnsansvaret

– De fleste skal ha generalforsamlinger om en måneds tid. Vi tenker at det er tid til å revurdere, sier Mathisen.

Hun sier det er en nasjonal dugnad.

– Det er klart at finansnæringen er en sterk og solid næring, og de bør også ta sin del av samfunnsansvaret synes vi. Vi vet ikke hva som kommer, så det er viktig at soliditeten varer over tid.

– Bedrifter og personkunder vil nå ha bruk for et sterkt bankvesen i lang tid, sier Mathisen.

– Burde utbyttet droppes helt?

– Det vil ikke vi mene noe om. Det er styrene i de enkelte bankene og forsikringsselskapene som må ta det ansvaret. Vi ber dem bare tenke seg om en gang til, sier Mathisen.

Les også

Regjeringen: Åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende

Departementet «følger situasjonen tett»

Norges største bank DNB har foreslått et utbytte på ni kroner per aksje for 2019, totalt over 14 milliarder kroner, og har også økt sitt program for tilbakekjøp av aksjer.

Finansforbundet viser i en pressemelding til at de seks største bankene har foreslått et samlet utbytte på 18 milliarder kroner i kvartalsrapportene.

I DNB er staten via Nærings- og fiskeridepartementet største aksjonær, med en eierandel på 34 prosent.

På spørsmål om staten vil si fra seg sitt utbytte, svarer næringsminister Iselin Nybø følgende via sin kommunikasjonsavdeling:

«Situasjonen med spredning av coronaviruset er ekstraordinær og krevende og utvikler seg raskt. Den rammer hele næringslivet, også selskapene som staten er eier i. Departementet følger situasjonen tett som eier, og har dialog med selskapene om hvordan de blir berørt».

«Det er styrene som er ansvarlige for å foreslå utdeling av utbytte, og som må gjøre sine vurderinger i lys av situasjonen. Som eier har vi også dialog med selskapene om utbytte. Vi vil ta stilling til beslutning om utbytte i forbindelse med generalforsamlingen», svarer Nybø.

Les også

Equinor i kriseberedskap: Vurderer kutt i investeringer og utelukker ikke lavere utbytte

Skal vurdere utbyttet

Til Dagens Næringsliv skriver styreleder Olaug Svarva i DNB at styret skal behandle spørsmålet om utbytte.

– Vi skjønner at det er stor interesse for dette spørsmålet. DNB fikk brevet fra Finanstilsynet i går, og skal behandle dette på en skikkelig måte i styret. Vi vil svare Finanstilsynet på brevet innen fristen de har gitt.

I brevet understreker Finanstilsynet at rammene for foretakenes virksomhet nå er vesentlig endret på kort tid, og ber om ny vurdering av utbytteutbetalinger og andre utdelinger innen 23. mars 2020.

«Bankenes overskudd er førstelinjeforsvaret for å dekke økte tap. Ved vesentlig resultatsvikt, eller ved utsikter til vesentlig resultatsvikt, er det viktig at overskudd holdes tilbake for å styrke soliditeten», skriver tilsynet.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Finansforbundet
 3. Bank
 4. Utbytte
 5. DNB

Flere artikler

 1. Finanstilsynet ber banker og forsikringsselskap å revurdere utbytte for 2019

 2. Finanstilsynet uenig med Norges Bank: Frykter høyere utbytte og svakere banker

 3. Finanstilsynet vil nekte bankene å betale utbytte

 4. Sandnes Sparebank kutter i kontant- og kundeutbytte

 5. SV og Rødt skuffet over Sanners utbytteavgjørelse