Solstad Offshore tapte 343 millioner i andre kvartal

Det kriserammede rederiet kjemper fortsatt for å få kreditorene med på en løsning for å refinansiere selskapet.

Publisert: Publisert:

Det kriserammede rederiet Solstad Offshore, som har Kjell Inge Røkke og John Fredriksen på eiersiden, legger frem en andrekvartalsrapport som viser betydelig bedring fra samme periode i fjor.

Men selskapet jobber fortsatt med kreditorene for å finne en løsning som vil innebære en omfattende restrukturering. Det vil også bety en betydelig utvanning av aksjonærene, opplyser rederiet.

– Ikke bærekraftig

Enn så lenge har selskapet fått forlenget betalingsutsettelser på renter og avdrag til 31. oktober 2019, etter avtale med kreditorer.

Rederiet har negativ egenkapital, pengene i kassen har krympet raskt og siden andre halvår 2018 har selskapet forsøkt å finne en løsning på problemene.

Les på E24+

Børskommentar: Det er kontrakter Borr Drilling bør presentere i morgen, ikke resultater

– Selskapet og dets finansielle stilling er ikke bærekraftig da egenkapitalen er negativ og likviditeten er under press, skriver Solstad Offshore.

Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av juni 30,2 milliarder kroner.

Rederiet mener det er en mulighet for å komme til en løsning i diskusjonene med kreditorene, men kommer likevel med en advarsel om at det kan falle i fisk.

– Hvis diskusjonene ikke er vellykkede, og hvis gruppen blir tvunget til å realisere eiendelene, er det en risiko for at disse vil bli realisert til en betydelig lavere verdi enn den balanseførte verdien, ettersom verdi i bruk er høyere estimert salgsverdi for flere av fartøyene, heter det i rapporten.

Underskuddet mer enn halvert

Inntektene økte litt, til 1,37 milliarder kroner fra 1,36 milliarder kroner. Med fravær av et tap på salg av eiendeler i fjor og noe lavere driftsutgifter, gir det et driftsresultat på −26 millioner kroner. Det er mot −148 millioner kroner i andre kvartal 2018.

Bunnlinjen landet på −343 millioner kroner, en betydelig bedring fra forrige andrekvartals underskudd på -788 millioner kroner.

Les også

Borr Drillings rigg-veddemål: Aksjekollaps kan gi stortap

Og det justerte brutto driftsresultatet (ebitda) økte til 440 millioner kroner fra 356 millioner kroner.

– Selskapet ser noe økning i offshoreaktivitet, noe som kan påvirke etterspørselen for offshorefartøy positivt, men med sesongmessige variasjoner, skriver rederiet.

Solstad Offshore er likevel tydelige på at et betydelig antall fartøy er i opplag i verden, og at dette kan legge press på oppnåelige ratenivåer.

Publisert:

Her kan du lese mer om