Kriserammet rederi varsler restrukturering

Havila Shipping ser vanskelige markedsforhold i flere år, og må nå ta drastiske grep.

FÅR GJELDSLETTE: Havila Shipping tar gjeldsgrep og skal hente ny egenkapital.
Publisert:

– Vi mener vi nå har lagt en plan som gjør at vi kommer oss gjennom de tøffe tidene vi er i, sier Njål Sævik til E24.

Fosnavåg-rederiet Havila Shipping har tirsdag lagt frem et restruktureringsforslag som innebærer endringer i de eksterne låneavtalene, forslag til endringer i selskapets obligasjonslån og en planlagt kapitalforhøyelse.

Bakgrunnen er den såkalte oljebremsen og påfølgende elendige markedsforhold for offshorefartøy, der tilbudet med god margin overstiger etterspørselen.

«Som følge av lav utnyttelsesgrad og lave oppnådde rater har mange fartøy i dette segmentet generert inntekter som er lavere enn driftskostnadene. Videre forventes det at verdivurderingen av fartøyene vil forsterke nedgangen,» skriver Havila.

Selskapet har tatt grep for å tilpasse seg markedsforholdene gjennom å legge fartøy i opplag og andre kostnadskutt, hvilket ventes å ha full regnskapsmessig effekt fra første kvartal.

Les også

Eksperter venter flere krisegrep: – For mye stål ligger ubenyttet i norske fjorder

– Ekstremt utfordrende, utfordrende, hardt

Det er imidlertid uklart når markedet vil snu. Havila Shipping ser «vesentlig finansielle utfordringer for perioden 2016-20018», og vil ikke være i stand til å betale avdrag på gjelden som planlagt.

«Selskapet har ikke forventninger til at markedet vil forbedres på kort eller mellomlang sikt,» skriver rederiet.

Dette bekrefter Njål Sævik.

– 2016 blir et ekstremt utfordrende år. 2017 blir utfordrende og 2018 blir hardt, sier Sævik.

– Men vi tror det kommer en oppgang etter hvert, ellers ville vi ikke ha gjort dette, legger han til.

Les også

Mener det var «ekstremt mye daukjøtt» i oljebransjen: – Håper nesten at den lave oljeprisen varer litt lenger

Får gjeldslette

Havila har dermed gått til sine banklångivere og stablet på bena en restruktureringsavtale.

Hovedelementene i denne avtalen er redusert avdragsbetaling i 2016, 2017 og 2018, endrede forfallstidspunkt frem til 2020, lavere renteutgifter og lemping på lånebetingelser.

Havila Shipping oppga i regnskapsrapporten for tredje kvartal en total rentebærende gjeld på 5.779,5 millioner kroner. Av det fortalt 1.329 millioner kroner i løpet av ett år (fra utgangen av tredje kvartal).

Avtalen er betinget at det hentes 200 millioner kroner i ny egenkapital.

Skal hente egenkapital

Største aksjonær i Havila er Sævik-familien, med styreleder Per Rolf Sævik og konsernsjef Njål Sævik i spissen. Familien tar sikte på å opprettholde sin eierandel, og har garantert tegning på 102 millioner.

Kapitalinnhentingen vil gjennomføres som en fortrinnsrettsemisjon, sekundært en rettet emisjon, men påfølgende reparasjonsemisjon. Førstnevnte er betinget at styret lykkes med å etablere et garantikonsortium for hele beløpet.

Avtalen er videre betinget godkjennelse fra obligasjonseiere av endringer i obligasjonsavtalene, samt reforhandling av en charterkontrakt for skipet Havila Troll.

Det skal avholdes obligasjonseiermøte på eller rundt den 20. januar.

Selskapet har engasjert Swedbank Norge som finansiell rådgiver, mens Wikborg Rein er engasjert som juridisk rådgiver.

Les også

Meglerhus tjente rekordomsetning på krisehjelp

Les også

Konkursskred blant amerikanske oljeselskaper:
– Vanskelig å se for seg at det vil stoppe nå

Les også

– Vi må jobbe oss gjennom svake markeder

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om