INVESTERER 30 MRD I «HURTIGUTBYGGINGER»: Ikea-inspirert Statoil setter opp farten

Ikea er en inspirasjonskilde når Statoil satser 30 milliarder kroner på sitt program for hurtigutbygginger.

OLJE À LA IKEA: Illustrasjon av Hyme-funnet, som skal kobles på Njord-feltet.
Publisert:

Blant de gjenværende utbyggingskandidatene på norsk sokkel er tre av fire funn ifølge Statoil (STL) klassifisert som små. For sikre lønnsom og hurtig utbygging av disse mindre funnene satser Statoil hardt på sitt fast track-konsept.

- Ved å bruke standardiserte løsninger kan vi bruke mindre tid på design, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Ifølge selskapet kan tiden fra funn til produksjon halveres fra fem til to og et halvt år ved å unngå skreddersydde løsninger. Dessuten spares 30 prosent av kostnadene, hvilket kan bety forskjellen på lønnsomhet eller ikke for små felt.

Fast track

Statoil redegjorde for konseptets kjennetegn på en pressekonferanse tirsdag:

* Én havbunnsramme og få brønner i etablerte områder med eksisterende infrastruktur.

Hurtigutbygginger gjennomføres i områder hvor man allerede kjenner geologien, og der man kan koble seg til eksisterende rørledninger og forsyningslinjer med overskuddskapasitet. Statoil opplyser at de så langt har identifisert områdene Norne, Snorre, Oseberg og Sleipner.

Statoil

* Bruk av velprøvd teknologi fra en standardkatalog.

Statoil har i samarbeid med partnere som FMC Technologies, Aker Solutions, Halliburton, Subsea7 og Baker Hughes satt sammen en katalog av velprøvde «hyllevarer».

- Jeg vil ikke sammenligne dette med Ikea katalogen, men kanskje deres sommerkatalog, den er jo ikke fullt som omfangsrik, sier teknologidirektør Siri Kindem med et smil.

- Poenget er at vi har en standardkatalog med et begrenset utvalg med komponenter som er lett tilgjengelig, dermed trenger vi ikke bruke tid på lange runder med å skreddersy komponenter og utvikle ny teknologi, legger hun til.

Statoil vedgår at det kan bli vanskelig å jobbe seg inn i denne katalogen for mindre leverandører, men mener selv at dette er en vinn-vinn-situasjon.

- Hele poenget med konseptet er jo å muliggjøre utbygginger som ellers ikke ville blitt noe av, så alternativet er ikke noe bedre verken for oss eller for leverandørindustrien, sier Aasheim.

* Øyeblikkelig iverksettelse av flere arbeidsprosesser i det funnet gjøres.

Statoil fremhever også viktigheten av å iverksette mange arbeidsprosesser parallelt i det et funn gjøres. Dette for å spare tid.

- Dette innebærer en preinvestering før alle dokumenter foreligger. Ved å legge ned betydelig arbeid i prosjektering før den endelige investeringsbeslutningen tar man jo en viss risiko, vedgår direktøren for Statoils fast track-portefølje, Halfdan Knudsen.

- Hva innebærer denne riskoen?

- Nå har vi vært heldige den siste tiden ettersom oljeprisen har vært høy, men av erfaring kan man jo se for seg et scenario der prisen faller til for eksempel 50 dollar og endrer de økonomiske premissene for et prosjekt. Dersom en planlagt utbygging dermed legges på is, taper vi en del av det som er investert frem til dette, svarer Aasheim.

Knudsen hevder imidlertid at fast track-konseptet reduserer noe av denne risikoen.

- Ved å ha en standardisert katalog av komponenter vil for eksempel utstyr som er bestilt kunne brukes til andre utbygginger enn det opprinnelig var tiltenkt, sier han.

30 milliarder

Statoil opplyser at de i løpet av 2011 vil ta investeringsbeslutninger verdt 30 milliarder kroner for prosjekter som skal iverksettes i løpet av de neste to årene.

De første hurtigutbyggingene er Visund Sør, Katla og Vigdis Nordøst, alle i Nordsjøen, samt Hyme (tidligere Gygrid) i Norskehavet. Deretter følger Visund Nord, Gamma/Harepus, Snorre B, Fossekall/Dompap og Vilje Sør.

Hvis alt går etter planen skal fast track-programmet tilføre Statoils produksjon cirka 87.000 fat oljeekvivalenter per dag 2014, og totalt 176 millioner fat oljeekvivalenter. Ettersom Statoils andel av feltene i snitt tilsvarer 50 prosent, vil effekten av programmet for norsk sokkel totalt sett være omkring den dobbelte.

FØLG STATOIL-AKSJEN MED E24 BØRS

Publisert:

Her kan du lese mer om