Oljelagring på tankere: Festen kan være over

De siste årene har det vært god butikk å lagre olje på supertankere for å selge den senere, men neste år kan ratene falle, tror DNB Markets.

GOD BUTIKK: De siste årene har det vært stor etterspørsel etter store råoljetankere, både for frakt og midlertidig lagring av olje, men DNB Markets tror ratene kan falle neste år. Dette er Frontlines supertanker (very large crude carrier) Front Endurance.

Foto: Frontline
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det har vært gode tider for tankrederiene som frakter råolje.

God tilgang på olje i markedet har ført til stigende etterspørsel og høy aktivitet, og det har gitt høyere rater.

De siste to årene har ratene for store råoljetankere (kalt very large crude carriers, eller VLCC) i snitt vært på rundt 55.000 dollar per dag, ifølge DNB Markets.

Årsaken til at ratene har vært høye er at det har vært bruk for mange supertankere til å frakte oljen til kjøpere rundt omkring i verden, men i økende grad også til å lagre oljen for å selge den senere, i forventning om at prisene vil ha økt i mellomtiden.

– Forespørslene har økt

– I tråd med at oljeprisen har falt, har også forespørslene om flytende lager økt, sier konsernsjef Robert Hvide Macleod i Frontline Management til E24.

Frontline har en av verdens største tankflåter, inkludert en stor flåte av råoljetankere, og har leid ut skip til kunder både for lange og korte perioder, men ikke spesifikt for å lagre olje.

– Det er opp til kunden å bestemme dette, sier Macleod.

Spår lavere rater

Men neste år kan de gode tidene være over for råoljetankerne, og det er risiko for at ratene faller, ifølge DNB Markets. Banken tror at ratene vil falle til 31.000 dollar dagen i gjennomsnitt.

– Inntjeningen for råoljetankere vil falle i 2017 fra de høye nivåene de to siste årene, skriver DNB Markets i en rapport.

Årsaken er blant annet at den globale flåten vokser, og at færre aktører vil ønske å lagre olje på tankskip for å kunne selge den senere, noe som avhenger av markedets forventninger til fremtidige oljepriser.

Les også

Fredriksen lager ny shippinggigant

– Overforsynt marked

Statoil er en av aktørene i oljemarkedet. I tillegg til å produsere olje, lagrer selskapet olje både på skip, i fjellhaller og tanker, når forholdene ligger til rette for å kunne tjene penger på det.

– Slik strukturen ser ut i dag, så har selgere incentiver til å bruke lager fordi prisene fram i tid er bedre enn prisene for umiddelbar levering, sier Statoils direktør for råoljehandel og raffinering Ståle Endre Berg til E24.

– Dagens bilde er at markedet er overforsynt, og man venter fortsatt på en fysisk balansering mellom tilbud og etterspørsel, sier Berg.

– Når dette vil skje, er det fortsatt usikkerhet rundt. På generell basis ser Statoil et marked som vil stramme seg til gjennom 2017. Det vil si at tilbud og etterspørsel gradvis vil komme i balanse, og at vi som følge av dette venter å se en reduksjon av dagens lagernivåer, sier han.

Mye på lager

I perioder hvor oljeprisen er ventet å stige, kan det lønne seg å lagre olje for å selge den senere. Som en tommelfingerregel bør prisen om noen måneder være minst en dollar høyere enn dagens pris for at det skal forsvare kostnadene ved å lagre oljen.

Les også

Fredriksen-rederi øker utbyttet: Fryder seg over økt oljeforbruk

– Å bruke skip til lager er som regel det dyreste lagringsalternativet, sier Berg i Statoil.

– Når skip er tatt i bruk som lager, skyldes det at vi nå har en slik markedsstruktur, og at kapasiteten i billigste lageralternativene, som kaverner eller fjellhaller og ståltanker, er brukt opp, sier han.

Ikke helt fullt

Ifølge Genscape, som overvåker europeisk lagringskapasitet, er oljelagrene i Europa ganske fulle, men ikke rekordfulle slik de var tidligere i sommer, da lagrene i Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen nådde en fyllingsgrad på 73 prosent.

De såkalte ARA-lagrene har en total kapasitet på mellom 90 og 100 millioner fat, på linje med lagerkapasiteten i USAs oljelagre i Cushing, Oklahoma.

Mens lagertallene fra USA publiseres hver uke, er lagringstallene i Europa i utgangspunktet ikke offentlig tilgjengelige.

I uken som sluttet 4. november var det 10 prosent mindre olje i ARA-lagrene enn tidligere i sommer, opplyser Genscape til E24. Men lagrene var syv prosent større enn på samme tid i fjor og 17 prosent større enn i samme uke for to år siden.

Tror på reduksjon

Ifølge DNB Markets brukes drøyt åtte prosent av den globale flåten av råoljetankere til å lagre olje, tilsvarende rundt 190 millioner fat.

Dette måles ved mengden tankere som ikke har beveget seg på minst 14 dager, og noe av det kan derfor skyldes kø i havner.

– Vi tror andelen av flåten som brukes til flytende lagring vil falle, sier DNB Markets, som anslår at andelen av flåten vil brukes til flytende lagring vil synke til fem prosent i 2017.

Banken er skeptisk til råoljetankaksjer, og råder sine kunder til å ligge unna.

Stor volatilitet

De siste ukene har forskjellen mellom dagens oljepris og fremtidig oljepris (som kalles contango av markedsaktørene) variert veldig.

I slutten av oktober kunne prisforskjellene forsvare en pris på 60.000 dollar dagen for å leie en supertanker (VLCC) for kortsiktig lagring i tre måneder.

Dette falt til 20.000 dollar dagen den første uka i november, før det steg til 40.000 dollar dagen tidligere denne uken, ifølge DNB Markets.

– Den økte volatiliteten er i tråd med normal sesongmessig oppsving i aktiviteten i forkant av vinteren, sier Frontline-sjef Macleod.

Les også

Fredriksen lager ny shippinggigant

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Frontline
 2. Equinor
 3. Olje og gass
 4. Shipping
 5. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Tankmarkedet til værs etter overflod av olje: Analytiker ser nytt, ellevilt ratehopp

 2. Analytiker har mistet troen på tank: Ser aksjenedtur på 30 prosent

 3. Avis: Fredriksen åpner for å droppe DHT – har nytt mål i sikte

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Tankselskapene med mest lagringsplass i flåten

 6. Spetalen shorter Fredriksen-rederiet Frontline