Derfor vil Oljefondet selge oljeaksjene

Norges Bank overrasket verden ved å foreslå at Oljefondet skulle selge oljeaksjene sine. Nå forklarer Oljefondets leder Yngve Slyngstad hvorfor.

FORKLARER GREP: Oljefondets leder Yngve Slyngstad møtte tirsdag pressen for å forklare hvorfor det er klokt å selge fondets olje- og gassaksjer.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kom overraskende på mange da Norges Bank denne måneden ba om å få selge Oljefondets olje- og gassaksjer.

Det kom frem i et råd fra sentralbanken til Finansdepartementet.

Sentralbanken forklarte at et salg av disse aksjene ville gjøre skadevirkningene mindre for den norske staten hvis oljeprisene blir lavere over tid.

– Det er ikke en løsning på alt, men det er et bidrag til å redusere den oljeprisrisikoen ved at fondets referanseindeks ikke inneholder olje- og gassaksjer, sa visesentralbanksjef Egil Matsen til E24 den 16. november.

Tirsdag publiserte Oljefondet et diskusjonsnotat om Norges oljeeksponering, som forklarer noe av bakgrunnen for rådet om at olje- og gassaksjene bør selges.

Noe av grunnen er at Norges Bank nå tar mer hensyn til Norges totale formue enn tidligere. Dette er nedfelt i fondets strategiplan for 2017-2019.

– Ti år tilbake var Oljefondet veldig lite sammenlignet med oljeformuen i bakken. Nå er Oljefondet, og det skal vi være glad for, blitt veldig stort, og faktisk også større enn verdien av oljen i bakken. Så derfor er dette på sett og vis blitt et mer relevant spørsmål, sier Oljefondets leder Yngve Slyngstad.

– Vi vil legge tallmaterialet og argumentene på bordet og vise størrelsen på det, slik at andre kan vurdere dette, sier han.

Oljefondet understreker at det utelukkende er finansielle vurderinger som gjør at Norges Bank vil selge fondets fossilaksjer. Det er ikke en dom over oljebransjen.

– Så det ligger ingen tenkning i fondet her om at olje er på vei ut, sier Slyngstad.

– Oljesektoren og oljeselskaper vil være med oss i mange tiår. Spørsmålet er om det for Norge som nasjon er noe risikoreduserende å selge oss ut av dette, fordi vi jo har en økonomi som er utsatt for oljeprissjokk, som vi så tydelig høsten 2014 og gjennom hele 2015, sier han.

Les også

Vil gjøre Norges oljeformue mindre sårbar: Oljefondet vil ut av olje

Tungt eksponert for oljeprisen

Fallende oljepriser kan ramme norsk økonomi på flere områder samtidig, ifølge Norges Bank:

 • verdien på Oljefondets olje- og gassaksjer faller
 • verdien av statens Statoil-aksjer faller
 • verdien av (og inntektene fra) statens eierskap i felt på sokkelen faller

Staten eier 67 prosent av oljegiganten Statoil, en andel med en børsverdi på over 350 milliarder kroner, og har eierskap i en rekke felt på norsk sokkel hvor fremtidige inntekter beregnes til 4.000 milliarder kroner.

Oljefondet eier til sammenligning olje- og gassaksjer for nær 300 milliarder kroner.

Det kan ta tre til fem år å selge aksjene hvis Stortinget gir tilslutning til at Oljefondet skal få selge sine olje- og gassaksjer, ifølge Slyngstad.

Kan tape 26 milliarder

Oljefondet har regnet på hvor mye fondets olje- og gassaksjer ville falle i verdi ved et tenkt oljeprisfall på 20 prosent.

– Ved et standard negativt oljeprissjokk, som vi forventer å oppleve fra tid til annen, taper man 26 milliarder kroner mer enn man ellers ville gjort hvis man var bredt diversifisert, sier investeringsdirektør Ole Christian Bech-Moen i NBIM.

Samtidig vil verdien av statens eierskap i Statoil kunne falle med 43 milliarder i verdi, og statens fremtidige oljeinntekter vil også bli lavere, ifølge regnestykket.

Oljefondet blir viktigere

Oljefondets rolle i norsk økonomi har økt betydelig de siste årene. Fondet er nå verdt over 8.300 milliarder kroner.

I 2006 tilsvarte verdien av olje- og gassaksjene i Oljefondet bare én prosent av verdien av Norges olje og gass på sokkelen og 22 prosent av statens eierskap i Statoil, ifølge Norges Bank Investment Management.

Les også

Oljefondets oljekutt vekker internasjonal oppsikt: «Et skudd som høres verden rundt»

I 2017 tilsvarer fondets olje- og gassaksjer hele åtte prosent av verdien av Norges olje og gass på sokkelen og 90 prosent av verdien på statens eierskap i Statoil.

– Kan være formålstjenlig

Selger Oljefondet olje- og gassaksjene sine, vil det isolert sett redusere Norges risiko, ifølge Norges Bank.

«Vi finner ingen betydelig forskjell i den forventede avkastningen for olje- og gassaksjer og markedet» skriver Norges Bank Investment Management i diskusjonsnotatet.

«Det kan være formålstjenlig for en investor som allerede har betydelig oljepriseksponering utenfor sin finansielle portefølje å ikke legge til denne risikoen ved å investere i olje- og gassaksjer», skriver banken.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Olje og gass
 3. Aksjer

Flere artikler

 1. Oljefondet vil ut av olje

 2. Oljefondet utnyttet høstens aksje-nedtur: Kjøpte aksjer for 250 milliarder

 3. Irland blir første land som dropper investeringer i olje og gass

 4. Annonsørinnhold

 5. Kan unngå uttak fra Oljefondet

 6. Yngve Slyngstad vil slutte som Oljefondets leder