Havila unngår konkurs

Havila Shipping unngår konkurs, etter at obligasjonseiere mandag snudde og støttet ledelsens redningsplan.

REDDER HAVILA: Eiere av mer enn to tredjedeler av Havilas obligasjonsgjeld støtter selskapets redningsplan, og dermed unngår Havila konkurs. Dette er supplyskipet Havila Jupiter i nærheten av Tromsø tidligere i sommer.
Publisert:

Havila Shipping sier mandag at eiere av mer enn to tredjedeler av selskapets obligasjonsgjeld støtter selskapets redningsplan, etter at den ble nedstemt i forrige uke.

Det betyr at selskapet unngår konkurs, selv om støtten må bekreftes formelt i kommende møter med obligasjonseierne.

– Jeg ser at vi har fått en løsning, sier Havilas finansdirektør Arne Johan Dale til E24.

– Selvfølgelig har både landansatte og sjøansatte fått en avklaring som de har ventet lenge på. Å beskrive det sterkt nok er vanskelig, sier han.

– Pistolen mot hodet

– Hovedoverskriften må være at obligasjonseierne redder Havila fra konkurs, sier Tom Henning Slethei, talsmann for noen av de usikrede obligasjonseierne, til E24.

De usikrede obligasjonseierne ble satt under kraftig press forrige uke, da en gruppe banker truet med å slå selskapet konkurs hvis obligasjonseierne ikke gav etter og godtok Havila Shippings redningsplan.

– Dette ville vi ikke under normale omstendigheter sagt ja til. Men når man har pistolen mot hodet blir man tvunget til å ta et slikt valg, sier Slethei.

Havila Shipping vil nå kalle inn til møter for å formalisere støtten til selskapets forslag til restrukturering, som ble lagt frem 9. november.

– Selskapet er tilfreds med å ha mottatt støtte fra mer enn to tredjedeler av utestående gjeld i alle selskapets obligasjonslån, skriver Havila Shipping i en melding.

Følg Havila-aksjen i E24s Aksjelive

KAN FEIRE: Oljereder og milliardær Per Sævik, som etablerte Havila Shipping, kan glede seg over at selskapet er reddet. Etter planen sitter Sævik-familien igjen med 51 prosent av aksjene også etter restruktureringen.

Hardt mot hardt

I forrige uke satte altså bankene hardt mot hardt i Havila Shipping, etter uenighet om fordelingen av verdiene i det kriserammede rederiet.

Situasjonen ble satt på spissen etter et møte onsdag hvor de usikrede eierne i ett av Havilas obligasjonslån forkastet redningsplanen.

Men hvis de usikrede obligasjonseierne ikke aksepterte ledelsens forslag til redningsplan, ville selskapet bli slått konkurs, advarte bankene i et brev til selskapet.

Fristen for å akseptere planen ble satt til mandag klokken 15, ifølge en børsmelding.

– Vi har jo arbeidet i over ett år med restruktureringen, og har hatt forsøk på løsning tidligere på året, og så kom vi med det nye forslaget 9. november. Det er nå godkjent, sier Dale.

– Som ansatte er vi selvfølgelig lettet. Vi vet at markedet vi er i blir vanskelig lenge, så det er bare å fortsette arbeidet med ermene i samme posisjon som før, sier han.

Tok lang tid

Årsaken til at bankene ville erklære mislighold var trolig et ønske om å bli ferdig med en langvarig prosess, tror Slethei.

– Det var først og fremst tid. Bankene var slitne etter å ha holdt på med denne prosessen i ett år. Dermed har uthalingstaktikken fra hovedaksjonæren lyktes, sier han.

Slethei sa fredag at noen av de usikrede obligasjonseierne trolig ville støtte forslaget, for å begrense tapene. Ved en eventuell konkurs ville de usikrede kreditorene måtte ta enda større tap enn hvis de godtar ledelsens redningsplan.

– Har respekt

Havilas finansdirektør sier at han forstår de usikrede obligasjonseiernes ønske om å forhandle om verdiene, men at det ikke var mulig med noen annen løsning enn den som nå er godkjent.

– Det at obligasjonseierne har forsøkt å få bedre avtale, det har jeg respekt for, sier Arne Johan Dale.

– Sett fra min side så har jeg respekt for at alle parter forhandler ut fra den posisjonen de har, sier han.

Dette er planen

Redningsplanen som ble foreslått av Havilas ledelse 9. november går i hovedtrekk ut på at usikrede kreditorer ettergir mye av gjelden, samt at selskapet utsetter avdrag på lån, selger fartøyer og tilfører friske penger.

Etter denne planen skyter Sævik-familien inn 164 millioner kroner i egenkapital og lån, mens de sikrede kreditorene (blant annet en gruppe banker) vil konvertere 135 millioner kroner i påløpte renter til aksjer.

Planen er at Sævik-familien beholder sin andel på 51 prosent i selskapet, mens de sikrede kreditorene får en andel på 46,5 prosent.

De andre eksisterende aksjonærene, som i dag eier 49 prosent av selskapet, må dele på 2,5 prosent av aksjene, ifølge ledelsens forslag til redningsplan.

Sikret til 2020

Rederier og riggselskaper brukte mye penger på å utvide kapasiteten sin og kjøpe nye skip og rigger under oppturen. Mye av dette var også lånefinansiert, og i det siste har en rekke selskaper forhandlet med kreditorene om lettelser i betalingsvilkårene.

Også Dof har gått gjennom en restrukturering. Solstad Offshore, delvis eid av Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker, slo seg nylig sammen med Rem Offshore, og Farstad Shipping har inngått en avtale med et selskap kontrollert av investor Kristian Siem.

Nå er Havila reddet for resten av dette tiåret.

– Det er usikkerhet i markedet. Fremtiden er usikker. Men vi har fått en avtale som sikrer oss frem til høsten 2020, sier Dale.

Publisert:
Gå til e24.no