Telenor tjente mindre, men satt igjen med mer

Starten på året ble relativt stabil for Telenor, som til tross for fallende inntekter klarte å øke marginen.

NETTO PLUSS: Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor legger torsdag frem telegigantens resultater for første kvartal. Selv om Brekke har fikk 2,1 millioner flere kunder i første kvartal, slik at konsernet har 172 millioner mobilkunder, så fortsetter selskapet å tape kunder hjemme.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert:

– Jeg er fornøyd med å se at Telenor fortsetter å levere organisk EBITDA-vekst, mens inntektene var stabile i første kvartal, sier Telenor-sjef Sigve Brekke, med referanse til selskapets brutto driftsresultat før avskrivninger og justert for oppkjøp og salg.

I årets tre første måneder omsatte Telenor for 30,46 milliarder kroner, en nedgang fra 31,49 milliarder i samme periode året før.

Til tross for noe svakere inntekter økte bruttomargin (EBITDA) før engangsposter fra 36,9 til 37,6 prosent.

Selskapet klarte nemlig å holde driftsresultatet relativt stabilt på 11,46 milliarder, mot 11,63 milliarder ett år tidligere.

Telenor hadde også mindre utgifter til investeringer før man regner med lisenskostnader. Det ble investert 14,9 milliarder, mot 16,4 milliarder ett år tidligere.

Sigve Brekke peker selv på at høydepunktene i kvartalet var høyere databruk i de fremvoksende markedene i Asia, samt en fortsatt tung utrulling av fiber i Sverige og Norge.

– Som vi tidligere har kommunisert er forenkling og effektiviseringstiltak på toppen av agendaen. Den annonserte utgangen av India, det fortsatte nedsalget i Veon (tidligere kjent som VimpelCom, journ.anm.) og lanseringen av cluster-organisasjonen vår er alle eksempler på denne innsatsen, sier Brekke.

Sammenlignet med analytikernes konsensusforventning, endte Telenors omsetning om lag en halv milliard lavere enn ventet, ifølge data fra SME Direkt/TDN Finans. Brutto driftsresultat på 11,28 milliarder (EBITDA), ned fra 11,49 for ett år siden, er rundt 200 millioner lavere enn ventet, mens resultat etter skatt på 4,86 milliarder er over forventningen på 4,26 milliarder.

Resultatene på Telenors hjemmebane i Norge viser tegn til et sterkt konkurransepress. Selskapet mistet flere kunder, og tjener mindre per kunde, både som følge av økt konkurranse og introduseringen av «datarulling» (rollover), som gjør at ubrukt data overføres til neste måned.

Se sideboks for mer info.

Nedsalg fører til endret prognose

Etter måneder med spekulasjoner annonserte Telenor i slutten av februar at de hadde inngått en avtale om å selge mobilvirksomheten i India til landets største operatør Bharti Airtel. Etter å ha svidd av langt over 20 milliarder på India-eventyret får ikke Telenor noe som helst av penger, men blir også kvitt fremtidige investeringsforpliktelser og andre bindinger.

Som følge av dette er virksomheten i India nå overført til posten for «avviklet virksomhet» i regnskapet, og dette fører til at Telenor omformulerer regnskapsprognosen sin (guidingen) for 2017.

Telenor venter fortsatt en inntektsvekst før oppkjøp (organisk) på 1 til 2 prosent, mens forventningen til brutto driftsmargin (EBITDA) er nå oppjustert fra 36 til 37 prosent.

Anslaget for investeringer, som andel av driftsinntektene, er fortsatt på 15 til 16 prosent.

Vimpelcom svinger tallene

Selv om prognosene omfatter parametere relatert til den løpende driften og investeringene, har Telenors bunnlinje blitt kraftig påvirket av nedskrivninger i både India og Vimpelcom-investeringen tidligere.

Bare i fjor skrev Telenor ned verdier for 6,8 milliarder kroner i India. Vimpelcom-investeringen ble i fjor skrevet både opp og ned gjennom året på grunn av nedsalget og svingninger i aksjekursen. Samlet sett skrev selskapet opp Vimpelcom-investeringen med 66 millioner i 2016.

I 2015 skrev Telenor ned Vimpelcom-investeringen med 7,5 milliarder.

I første kvartal i år skriver Telenor opp Vimpelcom-investeringen med hele 837 millioner kroner på grunn av en økning i aksjekursen i det Nederlands-baserte teleselskapet.

I andre kvartal vil det imidlertid komme en stor regnskapssmell fra Vimpelcom-posten.

Selskapet har tidligere varslet at tidligere valutajusteringer vil bli bokført i resultatregnskapet i andre kvartal. Dette vil gi et regnskapstap på 7,5 milliarder.

I tillegg skriver Telenor i torsdagens rapport at aksjesalget som ble gjort i Vimpelcom den 7. april vil føre med seg nye nedskrivninger på 327 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg skriver de ned den gjenværende posten med 226 millioner.

Dermed vil den bokførte verdien av Vimpelcom-posten falle fra 14,58 til 11,80 milliarder kroner i andre kvartal, inkludert salget og nedskrivningene.

Selv om det er store nedskrivninger i Vimpelcom-investeringen, har Telenor samlet sett fortsatt tjent mer enn de har tapt. Telenor anslår selv at de gjennom årene har mottatt utbytter på over 20 milliarder kroner fra Vimpelcom. Nedskrivningene gir et bilde av kursfallet som Vimpelcom har hatt sammenlignet med aksjekursen for noen år siden, og reflekterer hva Telenor teoretisk kunne fått for aksjene hvis de hadde solgt før.

Les også

Telenor gjør nytt Vimpelcom-nedsalg – varsler ny milliardnedskrivning

Les også

Tre grunner til at India-drømmen ble et mareritt for Brekke

Les også

Marsjordre fra Brekke: Vi må prioritere hardere

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
  2. Sigve Brekke
  3. Veon (tidl. Vimpelcom)

Flere artikler

  1. Rekordhøyt driftsresultat for Telenor

  2. Annenhver nye kunde var i Myanmar

  3. Flere kunder, men lavere inntekter

  4. Annonsørinnhold

  5. Telenor jekker opp egne prognoser: Tror driftsresultatet vil vokse i 2020 likevel

  6. Telenor tror ikke lenger på inntektsvekst i 2019