SAS hentet inn milliardunderskuddet på tre måneder: Full fart i sommersesongen

Etter en tøff start på året klarte SAS å få driften til å gå én milliard i pluss i sitt tredje kvartal. Selskapet er dermed på god vei til å innfri sitt eget mål om overskudd.

TROSSET STREIKEN: SAS havnet i full konflikt med sine svenske piloter i juni, men klarte å holde resultatene i sitt tredje kvartal på nivå med fjoråret likevel. SAS anslår at streiken kostet rundt 140 millioner. Her er et av SAS' Boeing 737 avbildet på Arlanda i juni.
Publisert:

SAS hadde et overskudd før skatt og engangsposter på 1,0 milliard svenske kroner, en marginal bedring fra fjoråret på 996 millioner.

Det viser de ferske resultatene til SAS for selskapets tredje kvartal som omfatter perioden mai-juli (Selskapet har avvikende regnskapsår).

Omsetningen økte fra 10,9 til 11,1 milliarder og resultat etter skatt økte fra 800 til 805 millioner.

SAS-analytiker Jacob Pedersen i Sydbank hadde i forkant ventet et resultat før skatt og engangseffekter på 1,13 milliarder og et resultat etter skatt på 665 millioner, henholdsvis 1,3 og 6,6 prosent under fjoråret.

– Flere reisende valgte SAS

Konsernsjef Rickard Gustafson viser i en kommentar til at bunnlinjen økte med 140 millioner sammenligne med samme kvartal i fjor hvis man holder kostnadene for den svenske pilotstreiken i juni utenom. Samtidig ble gevinsten fra lavere drivstoffpriser i all hovedsak spist opp av negative valutaeffekter og høyere vedlikeholdskostnader, skal vi tro SAS-sjefen.

PUSSER OPP: Konsernsjef Rickard Gustafson (t.h.) og kommersiell direktør Eivind Roald (t.v.) i SAS skal pusse opp Europa-flyene sine for en halv milliard slik at alle kabinene vil være nye innen midten av 2019. Arkivbilde.

– Kvartalsresultatet viser at vår strategi om å fokusere på frequent travelers fungerer (de som reiser ofte, journ.anm.). I kvartalet økte antallet som reiste med oss med 226.000 og antallet Eurobonus-medlemmer økte med 120.000 til 4,5 millioner. Medlemmene har også økt reisingen sin med 5,5 prosent, som er mer enn andre SAS-kunder og dette viser en økt kundelojalitet, skriver konsernsjefen i rapporten.

Selskapet har gjennom flere måneder kunne vise til passasjervekst, men tynnere marginer på hvert sete, blant annet på grunn av satsingen på langdistanse. Regnskapet viser at de i perioden har klart å øke enhetsinntekten (PASK) med 3,5 prosent og redusere enhetskostnaden med 0,3 prosent, noe som bidrar til å holde lønnsomheten oppe.

Hvis man ser på resultatene til SAS siden starten av regnskapsåret i november i fjor, har selskapet bedret resultatene betydelig over tilsvarende periode året før. Driftsresultatet er opp fra -164 til -2 millioner og resultat etter skatt er opp fra 439 til 730 millioner. Omsetningen er samtidig litt lavere, og har falt fra 28,7 til 28,3 milliarder.

Oppgraderer «Europa-flåten»

SAS lanserte i 2013 en stor langdistansesatsing i milliardklassen som både inkludert nye flykjøp (Airbus A330, som nå er levert og A350 som kommer fra 2018), i tillegg til å oppgradere alle kabinene til de eksisterende langdistanseflyene i 2015.

I en egen børsmelding torsdag annonserer selskapet at de nå skal oppgradere kort- og mellomdistanseflåten. Ifølge selskapet innebærer dette en investering på en halv milliard svenske kroner.

Flyene vil også bli utstyrt med det SAS hevder er Europas raskeste Wifi-tjeneste på fly som skal gi mulighet for å streame video og musikk for passasjerene.

De nye kabinene vil finnes på de 30 nye A320neo som SAS begynner å sette i trafikk fra og med oktober. I tillegg skal selskapet oppgradere kabinene i 70 kortdistansefly mellom 2017 og midten av 2019.

– Oppgraderingen vi har gjennomført på våre langdistansefly har blitt enormt positivt mottatt, og nå bringer vi den videre også til kort- og mellomdistanseflåten, sier konsernsjef Rickard Gustafson og viser til at når både de ansatte og de reisende er koblet opp på trådløst nett så åpnes det muligheter for å gi en helt ny type service enn i dag.

Selskapet planlegger å finansiere investeringen over den løpende driften:

– Absolutt. Vi har løpende forpliktelser som er mye større enn det. Vi har over åtte milliarder i kassen, så dette er ikke noe å bekymre seg over, sier finansdirektør Göran Jansson til E24.

Overskuddsmålet er i sikte

Tallene for tredje kvartal dekker sommersesongen, som tradisjonelt er svært god i flybransjen. Tallene gir likevel selskapet et pusterom etter at andre kvartal endte svakt for SAS selv om passasjerveksten var god. Konsernsjef Rickard Gustafson beskrev resultatet som «skuffende».

Selskapet beholdt likevel prognosen om at de «forventer å kunne levere et positivt resultat før skatt og engangsposter» for regnskapsåret 2015/2016. Her regner man for eksempel ikke med gevinster ved salg av eiendeler eller andre engangseffekter i resultatet.

I første halvdel leverte de et underskudd på 1,0 milliard svenske kroner i denne posten, mot et underskudd på 1,16 milliarder i samme periode året før. Når selskapet nå har levert 1,0 milliard i pluss på denne posten er de i null for året så langt.

Hvis man antar at selskapet leverer et positivt resultat i fjerde kvartal før engangsposter og skatt i fjerde kvartal (i fjor gikk de 1,34 milliarder i pluss på denne posten), vil SAS innfri sitt eget overskuddsmål med god margin.

Selskapet hadde dermed mye å ta igjen i andre halvdel, som blant annet inkluderer den svært hektiske sommersesongen. SAS-analytiker Jacob Pedersen i Sydbank skrev i en rapport i forkant av fremleggelsen at SAS-tallene likevel måtte være svært skuffende for at man skulle sette målet om et positivt driftsresultat før skatt «under alvorlig press».

– Er dere trygge på at dere når målet om overskudd i år?

– Vi er i alle fall lettet, sier en fornøyd finansdirektør Göran Jansson i SAS, og fortsetter:

– Vi kan aldri være helt trygge i denne bransjen, men sannsynligheten har absolutt økt nå. Det er også derfor vi beholder prognosene våre.

Les også

SAS – 70 år på vingene

Legger finansieringsplaner

SAS begynner som nevnt å motta sine 30 nye kortdistansefly Airbus A320neo og sette dem i trafikk fra oktober. I 2018 mottar selskapet etter planen det første av flere A350-langdistansefly fra fabrikken.

Ifølge finansdirektør Göran Jansson jobber de nå med finansieringen av den siste delen av A320neo-bestillingen og de større A350-flyene som kommer fra 2018.

Finansdirektør Göran Jansson i SAS. Her avbildet under avdukingen av det nyoppussede langdistanseflyet Erik Viking i København, februar 2015.

– Vi har finansieringsplanene på plass til og med 2017. Vi jobber nå med og vi jobber intenst med planene for 2018 og utover, sier Göran Jansson til E24.

Finansdirektøren er imidlertid ikke spesielt bekymret for å finne finansieringen. Tidligere har SAS benyttet seg av «sale and lease back», som betyr at man selger det nye flyet og leaser det tilbake via et annet selskap som da finansierer kjøpesummen. Da SAS skulle finansiere sine nye A330-300 Enhanced langdistansefly var det en kinesisk bank som stilte opp som leasing-partner.

– Dette er jo moderne og attraktive fly vi snakker om, og det finnes mye dollar i markedet som vil finne slike investeringer interessante, sier Jansson.

I tillegg til finansieringen av nye fly holder finansdirektøren også øye med kostnadene. SAS har et mål om å realisere kostnadsbesparelser på rundt 700 millioner svenske kroner i år. Det ble nedjustert fra én milliard i rapporten for andre kvartal.

Etter å ha fått til rundt 335 millioner i første halvår, kuttet de 165 millioner til i tredje kvartal og ligger altså på samlede besparelser på en halv milliard.

– Betyr dette at dere klarer å nå målet på 700 millioner for i år?

– Jeg kan ikke lover mer enn det vi har sagt. Jeg ble litt skuffet da vi reduserte effektiviseringsmålet tidligere i år, men nå må vi bare levere på dette. Vi er nødt til å fortsette arbeidet med å øke lønnsomheten og øke konkurranseevnen, sier Jansson.

Les også

Razzia mot flyselskap i Nord-Norge

Les også

– Volatiliteten i markedet er enorm

Les også

Kjos dropper sololøpet med Boeing

Publisert: