Fred. Olsen Energy kan stå uten rigger i arbeid: – Markedet snur i 2017

Riggsjef Ivar Brandvold har ikke mistet troen på et kriseherjet riggmarked. Selskapet er i en «utfordrende posisjon» og vil trenge refinansiering, mener rigganalytiker.

TERMINERT: Kontrakten til ultradypvanns-boreskipet Bolette Dolphin til Fred. Olsen Energy blir avsluttet etter august.

Foto: Fred. Olsen Energy
Publisert:

Oljeselskapenes kraftige budsjettkutt etter halveringen av oljeprisen har gitt trange tider for riggselskapene.

Den sviktende etterspørselen og overkapasitet sendte riggratene til bunns, og riggene i opplagsbøyene.

Ikke minst har Fred. Olsen Energys flåte under nedturen fått stadig mindre å gjøre. Uten nye kontrakter begynner det nå virkelig å tynnes ut i rekkene etter den nylige termineringen av kontrakten til boreskipet Bolette Dolphin.

Av en flåte som skal reduseres til fra åtte til syv rigger når enda en enhet skrotes, er det med dagens flåtestatus kun riggen Bideford som har arbeid etter august. Dette oppdraget for Statoil er imidlertid ferdig i oktober.

Deretter står selskapet med null rigger i arbeid hvis det ikke det sikres nye kontrakter.

– Da er vi eksponert i forhold til aktivitet, konstaterer Fred. Olsen Energy-sjef Ivar Brandvold, etter fremleggelsen av kvartalsrapporten torsdag.

Tror markedet snur i år

Han er likevel positiv til kontraktsmulighetene

Les også

Riggselskap tar krisegrep – aksjonærene får smuler

– Vi ser at markedsaktiviteten øker, vi mener vi er i en god posisjon i forhold til det. Vi har enheter som er godt egnet for mange av oppdragene, sier Brandvold til E24.

Etter tunge år for riggeierne, der blant annet aktiviteten i Norge har falt til historisk lave nivåer, tror riggsjefen at markedet snur i 2017.

Han viser til at selskapet ser økt aktivitet fra oljeselskapene, i form av forespørsler om riggkapasitet og anbud.

– Vi måler markedet ut fra forespørsler. Det vi ser er type forespørsler, og det er antallet. Det vi nå ser er at det er et ganske stort antall forespørsler der ute, som går på tilgjengelighet, som går på kapasitet. Så er det et økt antall rene tendere, altså anbudsinnbydelser. Det ser vi har gått kraftig opp.

Administrerende direktør Ivar Brandvold i Fred. Olsen Energy.

Foto: Asgeir Aga Nilsen

Ser behov for refinansiering

Analytiker Sondre Stormyr i Danske Bank Markets ser imidlertid flere skjær i sjøen. Han mener selskapet er i en «utfordrende posisjon»

For et par av riggene som er i opplag i dag er utfordringen at de fleste jobbene i markedet er korte kontrakter og dagens rater forsvarer ikke å ta disse riggene ut av opplag for slike jobber, ifølge Stormyr.

Han trekker frem Bideford som nå jobber for Statoil som kandidat for kortere kontrakter gjennom vinteren, i tillegg til jobbmuligheter for boreskipet Bolette.

– Vi tror derfor det kun er Bideford og/eller Bolette som er i jobb i 2018, og jo lenger riggene forblir på sidelinjen, jo vanskeligere er det å komme tilbake igjen.

Riggselskapet har sikret seg et finansielt pusterom gjennom en periode med lettelser i lånebetingelser, og forhåndsbetaling av avdrag. Men i midten 2018 av ligger selskapet an til å bryte med sine lånebetingelser, ifølge analytikeren.

Les også

Sjekk riggens dramatiske prisfall

Han sier det selv med midlertidige lettelser vil være behov for ny likviditet og en større refinansiering i forkant av et obligasjonsforfall tidlig i 2019.

– Gitt markedssituasjonen og flåteposisjonen vil dette innebære behov for betydelig ny egenkapital, og potensiell konvertering av obligasjonsgjeld til egenkapital. Å vinne noen nye kortere kontrakter vil ikke endre dette bildet, sier Stormyr.

Benyttet seg av klausul

Den nyeste enheten til riggselskapet Bolette Dolphin, fikk tidligere i juli terminert kontrakten boreskipet hadde med Anadarko.

Oljeselskapet hadde en standard klausul i kontrakten som det valgte å benytte seg av. Dermed avsluttes den opprinnelig fire år lange kontrakten med utløp i juli 2018 allerede ved utgangen av august.

Til gjengjeld får Fred. Olsen Energy en betaling på 96 millioner dollar for termineringen.

Boreskipet er nå på siste brønn ved Elfenbenskysten. Deretter er planen å legge boreskipet i såkalt varmt opplag slik at det teknisk sett er klart for nye oppdrag, mens selskapet markedsfører enheten.

Vest-Afrika, Sør- og Mellom-Amerika er de mest sannsynlige markedene for å skaffe riggen arbeid, sier Brandvold under presentasjonen av resultatene.

Les også

Venter leterekord i Barentshavet i 2017

Les også

Martin Linge-feltet forsinket til 2019

Les også

– Har søkt nye markeder, nå får de betalt