SAS karret seg i pluss

Men dårlige markedsvilkår gjør at SAS nedjusterer resultatforventningene.

OVERSKUDD: Konsernsjef Rickard Gustafson legger torsdag morgen frem et sjeldent overskuddsregnskap for SAS.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Som følge av en sesongmessig god avslutning klarte SAS-konsernet å vise et lite overskudd i regnskapsåret som ble avsluttet 31. oktober.

Netto overskudd havnet på 179 millioner svenske kroner. Det er en voldsom forbedring i forhold til foregående år da underskuddet var på massive tre milliarder svenske kroner.

Men selv om regnskapsårets siste kvartal ga et netto overskudd på 353 millioner svenske kroner, var det et vanskelig kvartal for SAS.

Sterkere konkurranse

Kvartalet var preget av intensivert konkurranse og svak økonomisk vekst, ifølge børsmeldingen fra SAS.

SAS regner med at de dårlige markedsvilkårene vil fortsett i vinter og utover våren. Vinteren er dessuten tradisjonelt en periode med svake økonomiske resultater for flyselskapene.

Men selv med de dårlige markedsutsiktene og under forutsetning av at markedet ikke forverres ytterligere regner konsernsjef Rickard Gustafson med overskudd i inneværende regnskapsår.

Les også

SAS måtte utsette Gull-kort pluss

Men han varsler at regnskapet i inneværende regnskapsår ikke blir så godt som tidligere forventet.

- Som en ytterligere konsekvens av de forverrede forutsetningene er SAS sin vurdering nå at de finansielle målene som det tidligere var ventet at ville oppnås i 2014/2015, nås først i løpet av 2015/2016, heter det i børsmeldingen.

På konkursens rand

SAS gir kostnadskuttene som ble besluttet gjennomført da selskapet var på konkursens rand i fjor høst det meste av æren for at regnskapet for 2012/2013 viser et lite overskudd.

- Resultatet er en kvittering på at vår strategi har begynt å forbedre vår konkurransekraft. Vi har bedret produktiviteten og enhetskostnaden utenom drivstoff sank gjennom året med 5,9 prosent, sier Gustafson i børsmeldingen.

I løpet av noen dramatiske uker i fjor høst gikk fagorganisasjonene for de flyvende ansatte i SAS med på vesentlige forverringer i deres lønns- og arbeidsbetingelser.

SAS har også solgt virksomheter for i alt 2,8 milliarder svenske kroner for å forbedre sin finansielle stilling. Blant virksomhetene som er solgt er det norske flyselskapet Widerøe.

- Året som har gått har vært intensivt. Det er takket være et godt engasjement og hardt arbeid fra alle medarbeidere at SAS nå leverer på målsetningen om et posititvt resultat for året, sier Gustafson i børsmeldingen.

SAS kom i alvorlige problemer i fjor høst etter at selskapets bankforbindelse sa nei til å forlenge en låneordning for selskapet.

De største eierne, inkludert den norske stat, stilte krav om omfattende kostnadskutt i konsernet for å gå med på å stille de garantiene som var nødvendige for at SAS skulle få de lånene de trengte.

Etter noen dramatiske dager gikk fagforeningene til slutt med å vesentlige endringer i sine avtalevilkår.

Les også:

Flybillettprisene fortsetter å falleNå er SAS igjen oftest i ruteSAS: - Intens konkurranse og overkapasitet på enkelte ruterNå kan du fly med SAS på avbetalingSAS vurderer fremtiden til de norske flybasene

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. SAS innfører nye sparetiltak i milliardklassen

  2. Økte drivstoffpriser senket SAS-resultatet

  3. SAS får ikke betale tilbake gjelden

  4. Historisk underskudd i SAS: 10,6 milliarder i minus før skatt

  5. Helomvending i milliardklassen: SAS kan ta juleferie med overskudd i bagasjen