Aker Horizons økte verdiene til 16,9 milliarder

Verdiene til Aker og Kjell Inge Røkkes grønne investeringer økte i fjerde kvartal, men etter nyttår har aksjekursene stupt.

Kristian Røkke er administrerende direktør i fornybarselskapet Aker Horizons.
Publisert:

Det Aker- og Kjell Inge Røkke-dominerte grønne investeringsselskapet Aker Horizons legger tirsdag morgen frem tallene for fjerde kvartal 2021.

Aker Horizons påpeker at selskapets substansverdi eller verdijusterte egenkapital (NAV) var 16,9 milliarder kroner ved utløpet av 2021, opp fra 16,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Substansverdi, eller «net asset value» (NAV), er nettoverdien til et selskap og regnes ut ved å ta eiendelene og trekke fra totale forpliktelser. Ved notering på Oslo Børs i februar 2021, var Aker Horizons NAV på 12,8 milliarder kroner, ifølge selskapet.

– Vi tok flere steg i fjerde kvartal for å styrke vår finansielle posisjon for å forberede oss på urolige kapitalmarkeder, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke.

Les også

Slyngstad får ny toppjobb i Aker: – Vil ha samtaler med de aller største fondene

I fjerde kvartal var det fornybarselskapet Mainstream som bidro mest med en verdiøkning på 700 millioner kroner, etterfulgt av Rec Silicon med 500 millioner, ifølge kvartalsrapporten.

I motsatt ende var verdinedgangen i Aker Carbon Capture på 1,2 milliarder kroner og 300 millioner i Aker Clean Hydrogen.

Fall etter nyttår

Aker Horizons prises imidlertid til omkring 10 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen er ned rundt 65 prosent det siste året, hvorav over 50 prosent siden nyttår.

Ifølge kvartalsrapporten sto fornybarselskapet Mainstream Renewable for den største andelen av bruttoverdiene med 37 prosent ved utgangen av året.

Deretter følger karbonfangstsatsingen Aker Carbon Capture som utgjorde 31 prosent av bruttoverdiene. Etter nyttår har imidlertid aksjen falt med over 40 prosent.

Aker Clean Hydrogen utgjorde en andel av verdiene på 13 prosent, fulgt av Aker Offshore Wind med 8 prosent og Rec Silicon med 7 prosent.

Aksjene har ramlet etter årsskiftet. Aker Clean Hydrogen og REC er begge ned 21 prosent, mens vindselskapet har falt 54 prosent.

Fylte på i kassen

For helåret 2021 var resultatet før skatt på 22 millioner kroner, mens inntektene var på 51 millioner kroner.

Driftsresultatet før skatt og avskrivninger (EBITDA) var på −48 millioner kroner.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på 427 millioner kroner, opp fra 170 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.

– Selv om vi ser en økt kapitalkostnad i offentlige markeder, ser vi at det private transaksjonsmarkedet fortsetter å være sterkt, som vist ved salget av Aela-plattformen i Mainstream, sier Kristian Røkke.

Akers grønne satsing

Aker Horizons er investeringsselskapet som forvalter Kjell Inge Røkkes grønne satsinger.

Det var sommeren 2020 at havvind og karbonfangst ble skilt ut fra oljeservicekonsernet Aker Solutions, og ble til børsnoterte Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Aker Horizons er også hovedaksjonær i børsnoterte Aker Clean Hydrogen samt i vindkraft-selskapet Mainstream Renewable Power og solenergiselskapet Rec Silicon.

Aker Horizons hentet én milliard kroner gjennom en rettet emisjon i november 2021. Det gjorde at den britiske kapitalforvalteren Baillie Gifford kom inn på eiersiden, etter tidligere kun å ha vært investert i datterselskapet Aker Carbon Capture.

I desember 2021 ble det også kjent at tidligere oljefond-sjef Yngve Slyngstad vil lede Aker Asset Management, en separat virksomhet med Aker og Aker Horizons som fødselshjelpere og eiere. Ambisjonen er å etablere en kapitalforvalter for grønne investeringer som på sikt vil ha en portefølje på 100 milliarder euro.

Publisert: